Menu

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج خطاب به هیئت حقوق بشر اتحادیه اروپا

ejtemaee b0516احتراما ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج مطلع شدیم که در ارتباط با مسئله حقوق بشر عازم ایران هستید، اگرچه احتمالا از وضعیت زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی و شمار اعدام ها و… مطالبی را در گزارشات شورای حقوق بشر و یا گزارشگران ویژه (آقای شهید و خانم جهانگیر) شنیده اید ولی همه آن ها تنها بخش کوچکی از واقعیات بسیار بزرگتر است.برای نمونه” محمد جواد لاریجانی” به اصطلاح نماینده حقوق بشر ایران در سازمان ملل راجع به سفر شما به ایران ناخواسته به گروگان بودن مردم ایران اذعان کرد و تهدید کرد که اگر اقدامات اخیر (اعتصاب ها و محکومیت های حقوق بشری) را ادامه بدهند، ما هم سیاست ها و اقدامات خودمان را داریم(نقل به مضمون).این تهدید یعنی حقوق بشر مورد نظر جامعه جهانی (اعلامیه حقوق بشر) را رعایت نمی کنیم و اقدامات ضد حقوق بشری علیه مردم ایران را ادامه می دهیم یا شدیدتر می کنیم…!!!لذا از شما می خواهیم بخشی از سفرتان را به بازدید از زندان ها و به ویژه زندان گوهردشت کرج اختصاص دهید تا به طور دقیق تر و عینی تر از وضعیت حقوق بشر به خصوص در زندان های ایران مطلع شوید

.زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

— 28 آبان, 1396

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ