Menu

سناي ايتاليا : فراخوان به تشكيل كميتة تحقيق ملل متحد و محاکمه مسئولان جنایت عليه بشريت

dadkhahi.1 0b365

در مجلس سناي ايتاليا كنفرانسي تحت عنوان «فراخوان به عدالت براي قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 در ايران و بيش از 80 زن اعدام شده در دوران روحاني» با حضور نمايندگان هر دو مجلس و شخصيت‌هاي سياسي و حقوق بشري ايتاليا برگزار شد.

شخصيت‌هاي شركت‌كننده در سخنراني‌هاي خود، با محكوم‌كردن موج اعدام‌ها و جنايات ضد بشري رژيم آخوندي، به تشكيل يك كميتة تحقيق دربارة قتل عام 67 توسط سازمان ملل فراخوان دادند و بر حمايت خود از مبارزة مردم و مقاومت ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي، تأكيد كردند

dadkhahi.1 a0ec5

 

moghavemat1 3ec69دكتر آنتونيو استانگو رئيس ليگ حقوق بشر ايتاليا

سخنرانان اين جلسه كه توسط دكتر آنتونيو استانگو رئيس ليگ حقوق بشر ايتاليا اداره مي‌شد عبارت بودند از:

جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا

سناتور استفانيا پتزوپانه نايب‌رئيس كميتة مصونيت پارلماني سنا

ماريانو رابينو عضو كميسيون خارجي و كميته حقوق بشر پارلمان

سناتور لوئيجي كومپانيا عضو كميسيون خارجي سنا

سناتور پيترو ليوتزي عضو مجلس سنا

اليزابتا زامپاروتي از مسئولان انجمن به قابيل دست نزنيد

و خواهر مجاهد الهام زنجاني

شمار ديگري از شخصيت‌ها و نمايندگان ايتاليايي نيز در اين جلسه شركت داشتند؛ از جمله:

سناتور سيلوانا آماتي Silvana Amati عضو هيأت‌رئيسة سناي ايتاليا

كونچتا جالومباردو Concetta Giallombardo نايب‌رئيس فدراسيون حقوقدانان زن در پالرمو

آلدو فوربيچه از شخصيت‌هاي سرشناس حقوق بشري ايتاليا

و دكتر وينچنزو اوليتا Vincenzo Olita رئيس انجمن جامعة آزاد در ايتاليا

اين كنفرانس به‌طور زنده از راديو راديكال ايتاليا پخش مي‌شد، و شماري از خبرنگاران رسانه‌هاي خبري نيز به تهية گزارش از آن پرداختند

moghavemat1 5fc58سناتور استفانيا پتزوپانه- نايب‌رئيس كميتة مصونيت پارلماني سنا

در شروع اين جلسه سناتور استفانيا پتزوپانه نايب‌رئيس كميتة مصونيت پارلماني ضمن اشاره به نقض روزمره و وخامت‌بار حقوق بشر در ايران و سركوبگري و تبعيض رژيم آخوندي عليه زنان، گفت: ما قتل عام سال 67 را قوياً محكوم مي‌كنيم و خواهان اين هستيم كه عاملان و آمران اين قتل عام در دادگاه‌هاي بين‌المللي محاكمه شوند. رژيم ارتجاعي و زن‌ستيز خاكم بر ايران بايستي پاسخگو باشد».

آنگاه سناتور پتزوپانه، پيام خانم مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت به كنفرانس در سناي ايتاليا را قرائت كرد.

خانم رجوي در پيام خود ضمن قدرداني از نمايندگان پارلمان و سنا و شخصيت‌هاي ايتاليايي به‌خاطر فعاليت‌هايشان در دفاع از حقوق مردم ايران و در حمايت از مبارزة مقاومت ايران براي آزادي، تأكيد كرد:

تجربه سه‌دهة‌ گذشته گواهي مي‌کند که چشم فرو بستن غرب بر سرکوب مردم ايران، همواره تسهيل‌کننده و راه‌گشاي آخوندها براي صدور بنيادگرايي و ترور به‌منطقه و به‌خطر انداختن جهان بوده است.

پس از اين تجربه طولاني بايد دنياي غرب به اين حقيقت چشم باز کند که آزادي‌‌خواهي مردم ايران و مقاومت آن‌ها براي تغيير رژيم، متحد اساسي آزادي و صلح در منطقه و جهان است.

خانم رجوي به گسترش اعتراض‌هاي اقشار مختلف مردم عليه ستم و چپاول رژيم آخوندي و از سوي ديگر به اقدامات سركوبگرانة رژيم از جمله 3200 اعدام صورت‌گرفته در دوران آخوند روحاني شامل دست‌كم 81 زن اشاره كرد، و افزود: «

آخوندها به‌روشني مي‌دانند که بدون اين فشارها به‌زنان، نمي‌توانند يک جامعه به‌شدت ناراضي را تحت سلطه خود نگه دارند.

آن‌ها در حقيقت در حال جنگ عليه مردم ايران هستند. اين جنگ توسط سپاه پاسداران اهرم اصلي استبداد مذهبي انجام مي‌شود. يعني همان نيرويي که به آزادي‌کشي در ايران مشغول است، در حال ‌جنگ و کشتار در سوريه و عراق و يمن و لبنان و افغانستان و نقاط ديگر منطقه است. سكوت و بي‌عملي غرب در قبال چنين نيروي مخرب و بيرحمي، راه را براي اشغالگري‌ها و تجاوزكاري‌هاي آن باز كرده است.

به‌همين دليل،‌ ما دولت ايتاليا و کمپاني‌هاي اين کشور را از هرگونه معامله‌يي با سپاه پاسداران برحذر مي‌داريم. بخش عمده اقتصاد ايران و بويژه صادرات و واردات در دست سپاه پاسداران است. معاملات تجاري ايتاليا و ساير کشورها با رژيم ايران براي ده ميليون بيکار ايراني شغلي نمي‌آورد. اين معاملات زندگي ده‌ها ميليون جمعيت زير خط فقر در ايران را حتي اندکي بهتر نمي‌کند. اما به‌سپاه پاسداران براي مقابله با جنبش آزادي در ايران و تشديد جنگ و ترور در خاورميانه سود مي‌رساند.

خانم رجوي در پايان پيام خود، دولت، احزاب، شخصيت‌ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر در ايتاليا را به حمايت از درخواست مقاومت ايران از ملل متحد براي تشكيل يک کميسيون تحقيق دربارة قتل‌عام سي هزار زنداني سياسي در سال 67 به‌منظور قرار دادن مسئولان اين جنايت عليه بشريت در برابر عدالت فراخواند

moghavemat1 23882جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا

در كنفرانس در سناي ايتاليا، جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين اين كشور در سخنراني خود، گفت: قتل عام 67 در ايران يكي از صفحات شرم‌آور و سياه و دردناك در تاريخ بشريت است. از همه بدتر اين‌كه اين تراژدي در سكوت سازمان ملل و دولت‌هاي دمكراتيك و نيز دولت ايتاليا فرو رفت امروزه رژيم ايران دست به تخريب و نابود كردن گورهاي جمعي آن فاجعه زده است تا آن جنايت را بپوشاند و به فراموشي بسپارد اين فاجعه متأسفانه قسمتي از قانون اساسي اين رژيم است. اعضاي هيأت مرگ امروزه پست‌هاي كليدي حكومت را در دست دارند، افرادي مانند رئيسي، پورمحمدي و عليرضا آوايي وزير جديد دادگستري روحاني».

جوليو ترتزي با انتقاد از روابط تجاري كشورهاي غربي با رژيم آخوندي به‌رغم جنايات سپاه پاسداران و جنايت‌هايي هم‌چون قتل عام 67، افزود:

سپاه پاسداران طي اين سال‌ها به گسترش تروريسم در منطقه پرداخته و بخش اعظم اقتصاد ايران را در دست گرفته است؛ بايستي مقامات سياسي و شركت‌هاي ايتاليايي متوجه اين موضوع باشند كه هرگونه معامله با اين رژيم، به معني ريختن پول به پاي سپاه پاسداران است كه صرف گسترش تروريسم و سركوب مردم ايران مي‌شود.

moghavemat1 c95e3ماريانو رابينو -عضو كميسيون خارجي و كميتة حقوق بشر پارلمان

سخنران بعدي جلسة سناي ايتاليا، ماريانو رابينو Mariano Rabino عضو كميسيون خارجي و كميتة حقوق بشر پارلمان ايتاليا بود. وي گفت: وضعيت حقوق بشر در ايران بسيار نگران‌كننده است، ما در نامه‌يي كه براي سازمان ملل و دولت كانادا ارسال كرديم خواستار آن شديم كه سازمان ملل يك كميته تحقيق در رابطه با قتل عام سال 67 در ايران و اعدام 30 هزار زنداني سياسي تشكيل دهد. ما از دولت‌هاي اروپايي و سازمان ملل مي‌خواهيم كه وضعيت حقوق بشر در ايران را جدي تلقي كنند و از جوامع بين‌المللي مي‌خواهيم كه تمامي ابتكارات لازم را براي محكوم‌كردن جنايات اين رژيم ديكتاتوري مذهبي در نظر بگيرند. براي مردم ايران آرزوي آزادي و دموكراسي دارم».

moghavemat1 b9b5dسناتور لوئيجي كومپانيا -عضو كميسيون خارجي سنا

سناتور لوئيجي كومپانيا عضو كميسيون خارجي سناي ايتاليا در سخنراني خود، گفت:

پيام خانم رجوي بسيار جدي و پر محتوا است و بايستي از آن چيزهاي بسياري بياموزيم. من فكر ميكنم كه سياست رئيس‌جمهور جديد آمريكا مي‌تواند شروع خوبي براي همكاري مشترك همة كشورها عليه رژيم (ايران) باشد، به‌خصوص كه مسئله بر سر موضوعات اتمي، موشكي ، تروريسم و حقوق بشر است مي‌توان گفت كه امروز تغيير دوران يعني دوران تهاجم ماست. حضور ما هميشه در كنار شما به معني حمايت از شما براي پيروزي است».

moghavemat1 1798dالهام زنجاني

در ادامة اين كنفرانس خواهر مجاهد الهام زنجاني طي سخناني دربارة تاريخچة سركوبگري و تبعيض رژيم عليه زنان ايران، گفت : 120 هزار تن از اعضاي اين مقاومت تاكنون اعدام شده‌اند كه 30 درصد آنان از زنان بوده‌اند. طي سه دهه اخير در هيچ كشوري به اندازه ايران زنان سركوب، شكنجه و اعدام نشده‌اند.رژيم ايران امروزه ركوردار اعدام در جهان و نيز ركوردار اعدام زنان و نوجوانان است. ولي روي ديگر اين داستان نقش كليدي زنان در مقاومت مردم ايران عليه ديكتاتوري مذهبي است؛ آنها يك منبع اميد و توان براي نه تنها زنان ايران بلكه كل منطقه هستد. زنان ايران مقاومتي را دارند كه توسط يك مريم رجوي رهبري مي‌شود كه آنتي‌تز رژيم زن‌ستيز حاكم بر ايران است. او زني است كه در خط مقدم مقاومت براي آزادي ايران و صلح در منطقه قرار گرفته است. به‌خاطر نقش خارق‌العادة او، زنان ايراني تا امروز تسليم اين رژيم نشده‌اند. زنان ايراني همان نيرويي هستند كه اين رژيم بنيادگرا را تغيير خواهند داد و آزادي و دموكراسي را در ايران مستقر خواهند كرد.

moghavemat1 97422سناتور پيترو ليوتزي-عضو مجلس سنا

سخنران بعدي اين كنفرانس سناتور پيترو ليوتزي Pietro Liuzzi در سخنانش با اشاره به ديدارش با مجاهدان اشرفي، گفت: من مي‌توانم شهادت بدهم كه اين مبارزان راه آزادي امروزه اميد مردم ايران هستند.حضور ما در اين جلسات يك پيام قوي براي تمام ايرانيان و همة جوامع بين‌المللي است كه قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 يك تراژدي بزرگ براي تمام بشريت است و نمي‌توانيم در قبال آن سكوت كنيم

من در پي فراخواني براي محكوميت اين جنايت از سوي مجلس نمايندگان و مجلس سناي (ايتاليا) هستم تا به سازمان ملل متحد بگوييم، اين قتل عام يك درد بزرگ و يك فاجعة بشري نه فقط براي مردم ايران بلكه براي كل بشريت است و سازمان ملل بايستي واكنش نشان بدهد».

سناتور ليوتزي هم‌چنين گفت، آشنايي با خانم مريم رجوي براي من يك افتخار بزرگ است و اين مرا متقاعد مي‌كند كه در كنار شما بمانم.

 

m 42196اليزابتا زامپاروتي- از مسئولان انجمن به قابيل دست نزنيد

در ادامة كنفرانس در سناي ايتاليا، اليزابتا زامپاروتي از مسئولان انجمن به قابيل دست نزنيد به سخنراني پرداخت، و گفت: اين جلسه اين پيام را در بردارد كه دوران در حال تغيير است؛ امروز ما يك‌صدا مي‌خواهيم قتل عام سال 67 را محكوم كنيم. مسئولان اصلي آن تراژدي هنوز در پست‌هاي كليدي حكومت (ايران) هستند كه سفير جوليو ترتزي تعدادي از آنها را برشمرد؛ ولي بعضي از كشورهاي اروپايي هنوز با اين رژيم همكاري دارند، رژيمي كه كل امنيت منطقه و جهان را به‌خطر مي‌اندازد».

وي با تأكيد بر اين كه رژيم آخوندي ركوردار اعدام در جهان است بر لزوم حمايت از مقاومت مردم ايران در برابر اين رژيم تأكيد كرد، و افزود:

اين مقاومت تنها جايگزين و آلترناتيو اين رژيم است؛ (مقاومتي) كه رهبري هم‌چون خانم مريم رجوي دارد، پس ما با حمايت از آنها مي‌توانيم اين فعاليت‌ها و ابتكارات را در كشورهاي خودمان و حتي در سطح سازمان ملل به پيش ببريم».

در پايان جلسه در سناي ايتاليا، آنتونيو استانگو رئيس ليگ حقوق بشر اين كشور در سخنانش، از حضور شخصيت‌ها و پارلمانترها در اين كنفرانس قدرداني كرد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ