Menu

بسيار فوري – مهم به خانم فدريكا موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و امنيت بروكسل

iran c6c6e

 فدريكا موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و امنيت

خانم موگريني محترم

با نگراني فراوان ما امضاكنندگان اين نامه مطلع شديم كه زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج واقع در غرب تهران كه در اين اثني تعدادشان به حداقل 20 نفر رسيده است، بخاطر شرايط فاجعه بار حبس از سي ام ماه ژوئيه وارد اعتصاب غذا شده اند. وضعيت آنها بسيار حاد گزارش شده است. سازمان عفو بين الملل به شرايط تشديد شونده از حيث تهديد جاني در زندانهاي مختلف ايران اشاره كرده و اعلام كرده كه نياز به اقدام عاجل در اين رابطه مي باشد. بنا به يك اطلاعيه مورخ اول اوت 2017 كنترلها، تخريب چهره، شكنجه و مجازاتهاي حبس طويل المدت كه شامل حال فعالان حقوق بشر ميشوند، افزايش يافته است. اعتصابيون مورد نظر بخشي از زندانياني هستند كه بلحاظ سياسي تحت پيگرد قرار دارند. (اطلاعيه اخير سازمان عفو بين الملل در مورد زندانيان اعتصاب غذاكننده ضميمه مي باشد.)

 زندانيان سياسي كه دست به اعتصاب غذا زده اند، اكثرا توان راه رفتن ندارند و منجمله از بيماريهاي قلب، ريه و كليه رنج مي برند. بسياري از آنان مبتلا به سردردهاي مزمن و بيماريهاي عصبي هستند زيرا ادارات دولتي در محوطه زندان دستگاههاي پخش پارازيت نصب كرده اند. از زندانيان هرگونه رسيدگي پزشكي سلب شده است. حتي داروهاي بسيار گران كه براي زندانيان توسط وابستگانشان تهيه شده اند، ضبط و يا از سوي ماموران زندان از آنها بسرقت رفته اند.

اين زندانيان كه در اعتصاب غذا بسر ميبرند پيوسته در معرض محدوديتهاي (بيشتر) كه خطرجاني براي آنها دارد قرار ميگيرند. آنها تهديد شده اند كه به سلولهاي انفرادي منتقل شده و يا مورد بدرفتاري بيشتر واقع شوند. زندانياني كه در ليست محكومين به مرگ قرار دارند، تهديد شده اند كه موعد اعدام شان به جلو خواهد افتاد چنانچه به اعتصاب غذاي خود ادامه دهند.

 بطور خاص اين وضعيت ما را بر آن داشت تا از شما خواهش كنيم كليه امكانات سياسي و ديپلماتيك را بكار بگيريد تا جان اين زندانيان را حفظ كنيد.

 همين چند هفته پيش بود كه قوه قضاييه ايران يك گردهمايي با شركت بسياري از سفراي خارجي تحت عنوان ديدار از زندان اوين تهران برگزار و تلاش كرد كه اين تصور را ايجاد كند كه هيچ زنداني سياسي در ايران وجود ندارد و در زندانها شرايط معمول حبس حاكم است. با توجه به گزارشات اخير از بسياري از زندانها ما اين برداشت را داريم كه شرايط در زندانهاي ايران فاجعه بار هستند.

 درحال حاضر اين يك ضرورت مبرم است كه بردولت ايران اعمال نفوذ (فشار) صورت گيرد تا زندانيان مورد اشاره بلحاظ بشردوستانه حفاظت شوند.

ما به حمايت شما اميدواريم.

 ارادتمند

پروفسور دكتر ريتا زسموت

alman c6dc6

ساير امضاكنندگان:

alman 23d23زابينه لويت هويسر اشنارن برگر، وزير سابق دادگستري فدرال

alman 7df09

گرهارت بآوم، وزير سابق كشور آلمان

alman 728da

پروفسور هورست تلچيك، مشاور سابق صدراعظم و رئيس پيشين كنفرانس امنيتي مونيخ

alman 20168

اسقف پروفسور ولفگانگ هوبر، رئيس سابق كليساي پروتستان آلمان

alman1 27e9b

اوتو برنهارد، عضو هيئت رئيسه بنياد كنراد آدنائر

alman 3dcb1

كوردولا كوآچ، نماينده مجلس فدرال آلمان

alman bb050

مارتين پاتسلت، نماينده مجلس فدرال آلمان

alman adc3d

توماس نورد، نماينده مجلس فدرال آلمان

alman 18a69

لئو داتسن برگ، عضو سابق رهبري گروه پارلماني حزب دمكرات مسيحي در مجلس فدرال آلمان

alman 884fbولفگانگ هولتس آپفل، رئيس سازمان حقوق بشري 17 ژوئن1953

alman1 33e05كريستيان سيمرمان، رئيس دفتر حقوق بشر در برلين

رونوشت به:

-         خانم دكتر آنگلا مركل، صدراعظم جمهوري فدرال آلمان

-         آقاي زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان

ضميمه:

اطلاعيه سازمان عفو بين الملل مورخ 22 اوت 2017

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ