Menu

نگرانی عاصمه جهانگیر از وضعیت زندانیان اعتصابی در ایران

iran 71dc0

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران از رژیم ایران خواست تا به خواست زندانیان اعتصابی پاسخ بدهد.

عاصمه جهانگیر از وضعیت ۵۳ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند اظهار نگرانی کرد.
عاصمه جهانگیر در بیانیه افزود: «من نسبت به گزارشات موجود مبنی بر وخامت شرایط درمانی زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند و نیز شکنجه و بدرفتاری با آنها که از زمان انتقالشان همچنان ادامه یافته است، عمیقا نگرانم».
گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران گفت: «به زندانیان اجازه داده نشد که وسایلشان، از جمله داروهایشان را بردارند و در این میان گزارشاتی وجود دارد که آنها از داشتن پوشاک، خدمات درمانی محروم شده اند. محروم کردن زندانیان از تماس خانوادگی، وکیل و خدمات مکفی درمانی بر خلاف قوانین بین المللی است».
عاصمه جهانگیر گفت: «من مصرانه از رژیم ایران می خواهم که برای شرایط فوق العاده سختی که بواسطه اعتصاب غذا ایجاد شده، ... یک راه حل فوری بیابد و نسبت به محترم شمردن کامل کرامت و استقلال آنها اطمینان حاصل کند».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ