Menu

دانش و فن

یافته های جدید در مورد کهکشان

kahkeshan ff5ceیافته های جدید می گویند کهکشان راه شیری ما بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد!
محققان دانشگاه بولدر کلورادو می گویند با استفاده از تلسکوپ هابل به شواهدی دست یافته اند که می گویدکهکشان راه شیری بسیار بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

ادامه مطلب...

ساخت كامپيوتري مشابه مغز انسان

maghz db611دانشمندان در اروپا پروژه‌يي را آغاز كرده‌اند كه قرار است طي آن كامپيوتري از روي مدل مغز انسان ساخته شود كه نسبت به كامپيوترهاي امروزي هزار برابر سريع‌تر باشد. اين پروژه كه «پروژه مغز انسان» نام گرفته روز هفتم اكتبر، پانزدهم مهر، در سوئيس آغاز به‌كار كرد و بنا بر اطلاعاتي كه بر روي وب‌سايت اين پروژه ذكر شده قرار است

ادامه مطلب...

كره ماه ميليون ها سال «جوانتر» از زمين است

mah-zamin 30dfaاز ميان رسانه ها : دانشمندان مي‌گويند كره ماه، بسيار «جوانتر» از آن چيزي است كه تا‌كنون تصورمي‌شد. بررسيهاي جديد و تجزيه مواد به دست آمده از نمونه سنگ‌هاي جمع‌آوري شده از سطح ماه نشان داده كه ماه، به احتمال زياد در واقع بين ۴. ۴ تا ۴. ۵ ميليارد سال پيش به وجود آمده است.

ادامه مطلب...

منتخب ویدئوکلیپ