Menu

اختراع دستگاه مدرن برای طراحی داخلی ساختمانها

tarahi 125a8

دانشمندان سوئیسی برای طراحی داخلی ساختمانها دستگاه مدرن جدیدی اختراع کرده اند.

این دستگاه به نام واقعیت مجازی به این شکل کار می کند که قبل از هر نوع طراحی و یا کار برای دکور وخرید وسائل ساختمانها، شما میتوانید هر نوع وسیله مطلوب خود را در هرجای اتاق یا محل مورد نظرتان با هر شکل و رنگ انتخاب کرده و آنرا برای دکور اتاقتان در نظر بگیرید

سازندگان این دستگاه می گویند. این دستگاه کمک بسیار زیادی در صرفه جویی وقت برای طراحی

و   کاهش هزینه خواهد کرد.

دانشمندان سوئیسی همچنین می گویند این ابزار کمک بزرگی به پزشکان جراحي میکند تا محل ابزار مورد نظر جراحی خود را قبل از ورود به اتاق عمل مشخص کنند و دستور چیدن آن را بدهند.

این دستگاه از سال آینده به بازار ارائه خواهد شد و از هم اکنون گفته میشود که انقلاب بزرگی در کاهش هزینه و وقت به ارمغان خواهد آورد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ