Menu

كشف سه سياره قابل زندگي

trapist e87f1محققان از کشف مجموعه اي شامل هفت سياره به اندازه زمين خبر دادند . اين سياره ها  در مدار يک ستاره کوچک به نام “تراپيست يک” TRAPIST-1در کهکشان راه شيري قرارگرفته اند. شواهد موجود حاکي است  سه سياره در اين ميان “قابل زندگي” هستند. مدير تحقيقاتي ناسا در اين پروژه مي گويد: «سه سياره اي که سبز رنگ هستند در منطقه قابل سکونت و جايي هستند که به نظر مي رسد در سطح آنها آب مايع وجود دارد. در حقيقت در شرايط جوي مناسب آب مي تواند در سطح هر يک از اين سياره ها وجود داشته باشد.».  اين سياره ها در فاصله 36 سال نوري از زمين قرار دارند و از نظر اندازه، وزن و دما بسيار شبيه زمين هستند. اين هفت سياره همچنين در فاصله کم و شرايطي يکسان نسبت به يکديگر قرار گرفته اند.

این هفت سیاره برای اولین بار به وسیله تلکسوپ فضایی اسپیتزر، متعلق به سازمان فضایی آمریکا (ناسا) دیده شدند.

میشل گیون، ستاره شناس از دانشگاه لیژ بلژیک نیز گفت: «ما با استفاده از اسپیتزر اندازه گیری های بسیار دقیقی انجام دادیم. اندازه گیری های اولیه از وجود توده هایی در شش سیاره حکایت دارد و اندازه های ما در مورد یکی از این سیاره ها نشان دهنده وجود ترکیب غنی و قابل توجهی آب است که این بسیار هیجان انگیز است زیرا این یکی از همان سیاره های قابل زندگی است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ