Menu

جمعبندي عمليات رزمندگان سوري در سال 2015

iran spring 4 02d69

« سال گذشته ميلادي 2015 شاهد حوادث نظامي مختلفي در صحنه نبردهاي سوريه از جمله آزاد سازي كامل استان ادلب و آزادسازي چندين پايگاه نظامي در استان درعا بود. سال گذشته همچنين شاهد افزايش شبه نظاميان رژيم ايران بودكه به جاي نظاميان اسد در اين كشور عليه انقلاب مردم سوريه ميجنگند. دخالت نظامي روسيه هم در همين چارچوب وارد ميشود كه نتايج برعكس در نبردها براي رژيم اسد بدنبال داشت.
سال 2015 از همان آغاز فهرستي طولاني را با خود دارد. مفاد اين فهرست، دخالت رژيم ايران در سوريه تا دخالت نظامي روسها در اواخر سال را در بر ميگيرد. اين رويدادها چالشي جديد را براي رزمندگان سوري در نبرد عليه رژيم اسد را تحميل كرد. گاهي در صحنه نبرد پيروز مي شدند و مناطقي را آزاد مي كردند و گاهي عقب نشيني مي كردند ولي هنوز در صحنه جنگ حضور دارند
در دوم مارس 2015 نبرد شديدي در حومه شمالي درعا در حد فاصل حومه درعا و دمشق و قنيطره به وقوع ميپيوندند. همزمان رزمندگان در جبهه جنوبي بزرگترين تهاجم شبه نظاميان رژيم ايران به فرماندهي پاسداران را در هم ميشكنند كه به كشته شدن دهها تن از آنها در حوالي ارتفاعات گرين gereenو فاطمه منجر ميشود. در اواخر ماه آوريل، فيلم هايي در منطقه لجا در حومه شمالي و شرقي درعا منتشر ميشود كه اجساد نزديك به 100 تن از شبه نظاميان افغاني موسوم به فاطميون را نشان ميدهد كه در جريان تهاجم رزمندگان، به هلاكت رسيدند. با اين وجود جبهه درعا تا اواسط سال 2015 صحنه هاي مختلفي را خلق ميكند كه با آزادسازي شهر بصر الشام و معبر مرزي نصيب شروع شده و به تصرف تيپ52 منتهي ميگردد. اما تحول بزرگ و برجسته در نقشه نظامي، در استان ادلب بود. در 24 مارس، هشت تشكل نظامي بزرگ تشكيل اتاق عمليات مشتركي را اعلام كردند كه بر آن نام ارتش فتح گذاشته شد. 4روز بعد از تشكيل اين اتاق عمليات كافي بود تا رزمندگان، شهر ادلب را يك شهر آزاد شده اعلام كنند.
اينجا صحنه اصلي و برجسته فروپاشي نظاميان رژيم اسد بود. امري كه تأثيرات آن تا همين امروز نيز ادامه دارد.
در 23 آوريل ارتش فتح شهر جسرالشغور در غرب ادلب را آزاد ميكند و در 24 آوريل پادگان نظامي قرميط gharmit بدست رزمندگان سقوط ميكند و شهر اريحا در اواخر ماه مي آزاد ميشود.
رزمندگان در اوايل سپتامبر 2015 به فرودگاه نظامي ابوظهور ميرسند تا به اين صورت تمامي استان ادلب بجز دو شهرك كفريا و فوعه بطور كامل آزاد شود. آزاد سازي شهركهاي كفريا و فوعه به نبردهاي پيچيده در زبداني در حومه غربي دمشق وابسته شد كه به يك آتش¬بس ميان طرفين درگير انجاميد، آتش بسي كه رژيم ايران بعنوان جايگزين رژيم اسد و طرف مذاكره كننده در آن وارد شد.
در اواخر ژوئيه 2015 استان حماه نيز وارد صحنه نظامي و درگيريها شد. ابتدا ارتش فتح يك شهرك و چندين پايگاه نظامي كه ضربه به رژيم اسد بود را آزاد كرد. بويژه اينكه مناطق آزاد شده به منطقه سهل الغاب بعنوان پايگاه نيرويي نظاميان اسد، متصل بود.
بعد از اين حوادث، ارتش نصر با 16 تشكل نظامي بعنوان تهديدي براي رژيم اسد در شهر حماه اعلام موجوديت كرد. اين تحول بعد از آن صورت گرفت كه رزمندگان، شهر موركmoorek و روستاهاي حومه شمالي حماه را آزاد كردند و به اين صورت بر دروازه هاي شهر حماه كوبيدند. در ابتداي ماه سپتامبر همزمان شبكه هاي خبري آنچه را كه به قتلگاه تانكها معروف شد به ثبت رساندند در اين عمليات نزديك به 40 تانك رژيم اسد توسط ارتش آزادي منهدم گرديد.
علاوه بر اين، عمليات مشابهي در حومه جنوبي حلب رويداد كه به همين تعداد، تجهيزات و خودروهاي زرهي دشمن نابود شد. نبردهاي حومه جنوبي حلب سخت ترين نبردها براي رزمندگان بنظر ميرسيد زيرا رزمندگان همچنان در وضعيت تدافعي بودند و شبه نظاميان رژيم ايران و مزدوران آنها كه سپاه پاسداران آنها را فرماندهي و هدايت ميكردند، دست به تهاجم عليه مناطق رزمندگان اپوزيسيون ميزدند. پاسداران رژيم ايران در صحنه جنوب حلب، صدها مزدور از جمله سركردگان رده بالاي سپاه پاسداران و نيروي قدس را از دست دادند. پوشش هوايي هواپيماهاي روسي بر سختي نبرد در جبهه جنوب حلب عليه تهاجم دشمن افزود.
جنوب سوريه و استانهاي جنوبي و حومه آنها نيز به دور از روند درگيريهاي جاري نبودند. با وجود شرايط محاصره كه خود را بر صحنه نظامي تحميل كرده بود، ارتش اسلام و ساير تشكلهاي رزمندگان، موفق شدند در يك عمليات كيفي به نزديك دمشق نفوذ كرده و حسابهاي رژيم اسد و روسيه كه ضربات هوايي خود را بر غوطه شرقي دمشق متمركز كرده را ببندند.
باسخن گفتن از قدرت هوايي روسيه كه فرودگاه نظامي حميميم را بعنوان پايگاه خود در سوريه بكار گرفته ، رزمندگان جبل اكراد و جبل تركمان در حومه لاذقيه وارد نبردهاي جنگ وگريز با نظاميان اسد و شبه نظاميان مزدور آنها شدند، نبردهايي كه سختي آن قابل توصيف نيست. اخيرا نيز خبرهايي از حضور نيروي زميني روسي ميرسد كه در اشغال جبل نوبه مشاركت داشتند. اين تحولي است كه احتمالا تغييري را در سير نقشه نظامي ايجاد كرده و فهرستي جديد براي سال 2016 ترسيم مي كند».

تلويزيون اورينت11 دي 1394 ـ1 ژانويه 2016

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ