Menu

گذري بر روابط فرانسه و امريكا بمناسبت سفر هولاند به امريكا

france e71e7”سفري به کشور موفقيتها” تيتر اصلي روزنامه فيگارو)10 فوريه 2014 است. فيگارو مي نويسد : رئيس جمهور امروز يک ديدار رسمي سه روزه از ايالات متحده را آغاز مي کند که به او امکان خواهد داد از نزديک آغاز مجدد حرکت اقتصادي در آمريکا را مورد سنجش قرار دهد. اين روزنامه سپس چنين ادامه مي دهد :

«آخرين رئيس جمهوري که افتخار دعوت به يک ديدار رسمي به آمريکا نصيبش شد، ژاک شيراک بود که در سال 1996 به واشينگتن سفر کرد. همچنين اين نخستين بار از زمان تجديد انتخاب باراک اوباما در 2012 است که رئيس جمهور آمريکا به لحاظ پروتوکلي از يکي از ميهمانان خارجي خود به طور رسمي استقبال و پذيرائي مي کند. اين پروتوکل شامل گستردن فرش قرمز، گارد احترام، شليک بيست و يک تير توپ هنگام ورود هولاند به کاخ سفيد و ضيافت شام رسمي اوباما به افتخار رئيس جمهور فرانسه است. شماري از ديپلمات ها مي گويند اين تشريفات رسمي و پرستيژ آفرين که به ندرت در آمريکا برگزار مي شود، با سياست خارجي فرانسه در ارتباط تنگاتنگ است. به اين ترتيب رئيس جمهور آمريکا مي خواهد رفتار ناهنجار با مسئولان فرانسوي پس از کشتار شيميائي ماه اوت گذشته در سوريه از سوي رژيم بشار اسد را جبران کند. باراک اوباما در آن هنگام ناگهان عقب نشيني کرده، پس از انصراف از اقدام نظامي عليه دمشق، تنها چهار ساعت پيش از به پرواز در آمدن بمب افکن ها به متحد فرانسوي خود که با شهامت و عزم راسخ به لحاظ نظامي در کنار آمريکا متعهد شده بود، موضوع را اطلاع داده بود. قصد ديگر اوباما از اين دعوت به گفته يک ديپلمات، «تشکر» از فرانسه به دليل ايفاي مسئوليتهاي خود و اروپا در کادر دفاع از امنيت قاره اروپا در منطقه اي است که بيشترين تهديد را متوجه آن ساخته يعني در مالي، آفريقاي مرکزي و به طور کلي تر در منطقه «ساحل» که تهديد تروريستي در حال گسترش مستمر است...علاوه بر صحنه جنگ در آفريقا که فرانسه در آن از سال 2011 در خط اول قرار دارد، جنگ سوريه در شرايطي که دور دوم گفتگوها در ژنو آغاز مي شود، انقلاب در اوکرائين و البته برنامه اتمي ايران در دستور مذاکرات دو رئيس جمهور قرار دارد...»
 سفر پيش بيني شده آقاي هولاند به سان فرانسيسکو (نخستين سفر يک رئيس جمهور فرانسه به اين شهر از ديدار فرانسوا ميتران از آن در سي سال پيش) جهت مشاهده تازه ترين تکنولوژي هاي ديجيتال و انفورماتيک منطقه بزرگ صنعتي «دره سيليکان»، مقايسه وضعيت کار و کارگري در دو کشور (بازار کار منعطف در آمريکا، قانون سختگيرانه کار در فرانسه) و نظاير آن اختصاص يافته است.
• پرونده هاي مهم بين المللي که در دستور مذاکرات دو رئيس جمهور قرار دارد موضوع گزارش لور مانده ويل، خبرنگار فيگارو در واشينگتن ميباشد و از جمله مي نويسد : «پرزيدنت اوباما هيچگاه علاقه يا ملاطفت خاصي به فرانسه و به طور کلي اروپا از خود نشان نداده است. چهار سفري که او از ابتداي زمامداري خود به فرانسه انجام داده، همواره سريع، کوتاه مدت و در کادر مناسبات چند جانبه بين المللي مانند نشست سران «گروه 20» يا سران ناتو بوده است. فرانسه از تابستان گذشته در واشينگتن سفير ندارد. اين نکته را پيتر بيکر روز يکشنبه در روزنامه نيويورک تايمز خاطر نشان شده و افزوده که «بين پرزيدنت اوباما و پرزيدنت هولاند روابط شخصي محکمي وجود ندارد». با اين حال و به رغم چرخش ملموس استراتژيک آمريکا به سوي «محور [شرق] آسيا»، اوباما و تيم سياست امنيتي و خارجي او ناگزير شده اند به اهميت روابط با اروپا و به طور خاص فرانسه، در برابر آشوب ها و تلاطم هاي جهان اذعان کنند. همکاري بين دو سوي آتلانتيک در پرونده هاي ايران يا سوريه حياتي است. اذعان به اهميت فرانسه، گستردن فرش قرمز و تشريفات استقبال از رئيس جمهور فرانسه در کاخ سفيد با شليک 21 تير توپ را توجيه مي کند...» در ادامه اين مطلب، به موضوعاتي نظير قدرداني آمريکا و تمايل آن به کمک به فرانسه به خاطر نقش آن در مناطق آشوب زده آفريقا، قضيه سوريه و احساس تحقير فرانسويان از رفتار اوباما و تلاش واشينگتن براي جبران اين رفتار، پرونده هاي ليبي و اوکرائين، مشکلات پروتوکلي ناشي از جداشدن فرانسوا هولاند از والري تريروايلر، شنود و جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا از رهبران کشورهاي متحد آمريکا از جمله آلمان و فرانسه، و نظاير آن اختصاص دارد. به نوشته فيگارو، استقبال گرم از رئيس جمهور فرانسه همچنين نوعي آماده سازي زمينه سفر مهم رئيس جمهور آمريکا به بروکسل جهت شرکت در نشست سران ايالات متحده و اتحاديه اروپا در ماه مارس است که پيش بيني مي شود با توجه به مسائلي نظير شنودها و اختلافات موجود در مذاکرات مهم ايجاد منطقه مبادله آزاد تجاري بين دو سوي آتلانتيک، تنش آلود باشد.
• «"نقطه عطف" آمريکائي»

فيليپ ژلي در سرمقاله فيگارو زير عنوان از جمله مي نويسد : «پيشنهاد باراک اوباما به فرانسوا هولاند مبني بر پذيرائي از او با تشريفات کامل در يک سفر رسمي دولتي، همراه با عکسي از وي در اطاق بيضي کاخ سفيد و پرواز با هواپيماي اختصاصي رئيس جمهور آمريکا، براي مستأجر اليزه مقاومت ناپذير بود، زيرا دست کم اين توهم را همچنان حفط مي کند که ارزش جايگاه بين المللي او به رغم عدم محبوبيت تاريخي در داخل کشور، همچنان حفظ شده است. حتي «سارکوزي آمريکائي» از چنين افتخاري برخوردار نشد. اينکه رئيس جمهور آمريکا مي خواهد به اين وسيله از نقش و تعهد فرانسه در آفريقا قدرداني و «رها کردن» فرانسه در قضيه سوريه را جبران کند، مهم نيست. اما ظواهر مي تواند فريبنده باشد. فراتر از زرق و برق پروتوکل، ميعاد واشينگتن، ديدار بين دو «اردک لنگ» را به نمايش مي گذارد : از يک سو، يک پرزيدنت آمريکا که کنگره فلجش ساخته و رفورم هايش با شکست مواجه شده؛ از سوي ديگر همتاي فرانسوي او که ناگزير شده با يک «چرخش راديکال» تلاش کند کشورش را از ورشکستگي حتمي نجات دهد.
آمريکا از بحران و رکود اقتصادي خارج شده و با يا بدون کمک باراک اوباما، ديناميسم و انعطاف مؤسسات اقتصادي آن امکان احياء رشد و حرکت اقتصادي را فراهم آورده و بيکاري رو به کاهش گذارده است. اما فرانسه برعکس در جا مي زند و در انتظار است که رئيس جمهورش به اين به اصطلاح «چرخش سوسيال دموکرات» - مقوله اي که در آن سوي آتلانتيک قابل درک نيست – محتوي بدهد. به نفع فرانسوا هولاند است که تشريفات را ناديده گرفته، ديدار خود از ايالات متحده را به يک سفر مطالعاتي مبدل سازد. مهم ترين قرار ملاقات او، روز چهارشنبه در کاليفرنيا و با قهرمانان پيشتاز «دره سيليکان» خواهد بود، مديراني که برايشان بستن ماليات 75 درصدي بر درآمدهاي بالا، فرانسه را به لحاظ ايدئولوژيک در همسايگي کره شمالي قرار مي دهد. چنانچه رئيس جمهور فرانسه در آمريکا به کشف و شهودي در اين راستا نائل شود که ايجاد کدام محيط براي شکوفائي استعدادها و موفقيت نوآوري ها ضروري است، آن گاه مي توانيم با مسرت از يک «نقطه عطف» آمريکائي صحبت کنيم. اما از قرائن چين بر مي آيد که منتخبين کنگره آمريکا اعتقادي به اين چرخش ندارند، زيرا با دعوت نکردن از فرانسوا هولاند نخواسته اند تريبون خود را در اختيار اين «سوسياليست» که از رئيس جمهور خودشان «چپتر» است، قرار دهند. حيف است، چرا که فرانسوا هولاند از آن تريبون مي توانست ضمن تلاش براي قابل فهم کردن پيام خود براي آمريکائيان، سخناني ايراد کند که براي ما فرانسويان نيز آموزنده باشد.»

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ