Menu

كنفرانس پاريس: سخنان رئیس اکثریت سوسیالیست و شماری دیگر از قانونگذاران فرانسوی

iran spring 13 b5146
كنفرانس پاريس: سخنان رئیس اکثریت سوسیالیستو شماری دیگر از قانونگذاران فرانسوی ازهر دوحزب سوسیالیست و جمهوریخواه
پاریس -۵آوریل ۲۰۱۶

برونو لورو
رئيس گروه پارلمانی سوسیالیست(اکثریت) در مجلس ملي فرانسه
كريستيان كرت
نایب رئیس گروه پارلمانی جمهوریخواهان در مجلس ملي فرانسه
سناتور آلن نري
عضو مجلس سناي فرانسه
سناتور ژان پير ميشل
دومینیک لوفور
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیت
رئيس كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك
میشل ترو
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب جمهوریخواهان
نايب رئيس كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك
ژان لاسال
نماینده مجلس ملی فرانسه
فردريك ريس
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب جمهوریخواهان
ویلیام دوما
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
بريژيت آلن
نماینده مجلس ملی فرانسه – اکولوژیست
زان پل دوپره
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
ژان پاتریک ژیل
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
فیلیپ گوسلن
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب جمهوریخواهان
ژان گرولیه
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
ژان کلود بئوزین
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
آلن موین برستاند
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب جمهوریخواهان
ژاک والاکس
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
...... ورگنير
نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
و جين لويي مکساندو
نماینه مجلس ملی فرانسه از حزب سوسیالیست
وزير ارتباطات فرانسه در دوران پرزيدنت ميتران

دومینیک لوفور-نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب سوسیالیست
دوستان عزيز ايراني، خانم رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، آقاي رئيس گروه سوسياليست، همكاران عزيز نماينده و سناتورها، خانمها و آقايان من بسيار خوشبختم خانم رئيس جمهور كه يك بار ديگر همراه با ميشل تِرو شما را در اينجا براي يك ايران دموكراتيك پذيرا باشيم. اولين بار در 2013 بود كه سال نوي ايراني، نوروز را با هم جشن گرفتيم. براي ما اين نشانة يك دوستي است و نشانة همبستگي با خود شما و همة زنان و مردان ايراني است كه به مدت طولاني در فرانسه هستند. برخي در سال 1980در زمان فرانسوا ميتران به طور خاص در اُور در استان والدواز مورد استقبال قرار گرفتند. من به شهردار اور، ژان پير بكه كه همراه با مردم اور مستمراً در كنار شما بوده است، درود مي فرستم. من مي خواهم به سادگي بگويم كه امسال اين ديدار به مناسبت سال جديد ايراني براي ما يك فرصت جديد براي اظهار همبستگي با مقاومت ايران است. ولي در حال حاضر در زمان خاصي از 2016 است كه ما موضع خود را اعلام كنيم. ما مي دانيم كه منطقه گرفتار تنشهاي مختلف است. من در مورد تاريخچه آن نمي خواهم صحبت كنم، ما به لحاظ تاريخي مي دانيم كه رژيم ايران از 35 سال پيش دست به چه كارهايي زده است و ما امروز نتايج آن را مي بينيم. به طور خاص چيزهايي كه حول و حوش داعش در عراق و سوريه بچشم مي خورد و نقشي كه رژيم ايران (در ايجاد آن ) دارد. ما همچنين مي دانيم كه در اين زمان يك توافق براي جلوگيري از اشاعة سلاح هسته يي صورت گرفت. اين توافقي بود كه ما بدان اميد داشتيم و خواهانش بودیم و لازم بود كه جامعة بين المللي شانس اين فرصت را بدهد تا مانع اشاعة هسته يي بشود. اما براي كميتة پارلماني براي يك ايران دموكراتيك دو موضوع اصلي وجود دارد كه من قصد دارم به آن بپردازم. اول اين كه بايد به موضوع حقوق بشر در ايران رسيدگي شود. اگر امروز در سطح ديپلوماتيك پيشرفتهايي حاصل شده است، روشن است كه به طور خاص براي فرانسه وضعيت حقوق بشر قابل قبول نيست . در ايران یعنی كشوري كه نسبت به جمعيت آن، بيشترين تعداد اعدامها انجام مي شود و ما مبارزه مان همراه با شما را براي احترام به حقوق بشر در ايران ادامه مي دهيم.
نكتة دوم جامعة بين المللي بايد هوشياري زيادي نسبت به رژيم ايران داشته باشد. اين رژيمي است بحرانهاي دروني زيادي دارد و اخيراً با پرتاب موشك ، واقعيت اين است كه رژيم ايران نقش بي ثبات كننده اي در كشورهای منطقه بازي مي كند و رژیمهایی مانند رژيم بشار اسد ما بايد اين رژيم را شديداً مورد بازخواست قرار دهيم و همة اينها ما را به اين نكته رهنمون مي شود كه به نام كميتة پارلماني و اعضاي كميتة پارلماني سال نو خوبي را برايتان آرزو كنيم و به نحوی عمل کنیم که در مبارزه يي كه در كنار يكديگر مي كنيم خواهان آن باشیم که از حقوق بشر در ايران دفاع كنيم و دموكراسي برقرار شود و همة جنبش بين المللي كه صورت مي گيرد بتوانيم كاري كنيم كه مبارزه يي كه شما براي يك ايران آزاد پيش مي بريد بتواند با سرعت هر چه تمامتر به نتيجه برسد. متشكرم.
میشل ترو- نماينده مجلس ملي فرانسه
خانم (رجوي)، من مي خواهم بگويم كه ما پارلمانترها خوشحاليم كه مجدداً از شما در اينجا استقبال مي كنيم و از رئيس گروه سوسياليست تشكر مي كنم كه اين دعوت را به عمل آوردند. زمان آرزو كردن چند آرزو است. طبيعتاً آرزوي (اول) آزادي براي مردم ايران است. حتي اگر ديپلماسي امري است كه به پيش مي رود با توجه به شرايط بين المللي مسألة اصلي باقي مي ماند. اين كه رژيم ايران كه يك رژيم مذهبي است و اوليه ترين قوانين حقوق بشر را زير پا مي گذارد و براي پارلمانترهايي كه اينجا هستند و پارلمانترهايي كه حضور ندارند ولي از جنبش ما حمايت مي كنند، اين رژيم هرگز قابل قبول نيست. در نتيجه آرزويي كه ما مي كنيم اين است كه اين سال جديد سال بازگشت اين كشور بزرگ با يك تمدن فوق العاده به سيستمي مبتني بر جدايي دين و دولت تبديل شود و اين كانون مبارزه يي است كه شما پيش مي بريد. من مي خواهم به شما بگويم كه آرزوي آزادي براي شما و براي مردم ايران مي كنم. مردمي كه شما با آنها بسيار همبسته هستيد. من مدت كوتاهي پيش جشن آتش را در روز 15 مارس نگاه مي كردم و مي ديديم كه عملاً در شهرهاي بزرگ ايران مردم عليه رهبر و رئيس جمهور رژيم شعار مي دادند و اين نشان مي دهد كه نمي توان مانع مردم شد و اين الهام براي آزادي النهايه پيروز مي شود. اين همة آرزويي است كه امروز مي كنم و همراه با همكاران بهترين آرزوها را براي شما براي يك ايران دموكراتيك داريم. با تشكر
برونولورو – رئيس گروه سوسیالیست در مجلس ملي فرانسه
خانم رئيس جمهور، سخنرانان قبلي باعث مي شوند كه ما هر چه كوتاهتر صحبت كنيم. همة حرفها زده شد. خانمها و آقايان، همكاران گرامي اين فرصتي براي من است كه خانم رئيس جمهور آرزوي يك سال خوب بكنيم و در سال نو ما تمايل داريم كه آرزوهاي خوبي بكنيم. ولي مشكل این است که در دوره يي آرزو بكنيم كه شرايط سخت است. دومينيك لوفور يادآوري كرد شرايط سختي كه ما در كشورمان مي گذرانيم. ما در يك كشور بسيار بزرگ زندگي مي كنيم كه امروز سربازان در آن مي جنگند. وقتي كه يك سرباز فرانسوي مي رزمد، اين براي دو چيز است. تأمين امنيت براي جهان و امنيت براي كشورمان، ولي اين سربازان براي ارزشها مي جنگند. زيرا اگر فقط موضوع امنيت بود، ما مي توانيم روي هر كسي تكيه كنيم و ديديم كه در سالهاي اخير كساني كه مدعي بودند امنيت برقرار مي كنند نمي توانستند بر اساس ارزشهاي جهاني مبارزه كنند. تكيه بر مدلهايي كه بتوان به عنوان انسان به هر كسي احترام گذارد، با هر عقيده، هر فعاليت و هر آزادي كه داشته باشد. حالا اين سرباز براي دو چيز مي جنگد، امنيت جهان و كشورش و ارزشهاي اين كشور. در نتيجه كشورهايي وجود دارند كه ما عليه آنها مي جنگيم و كشورهاي ديگري هستند كه ما در آنجا بايد مسير فرانسه را برويم و بگوييم آنچه را که امروز بعدازظهر زماني لازم به گفتن است ما نقض حقوق بشر را نمي پذيريم. ما مجازات اعدام را نمي پذيريم. ما رژيمهايي را كه آزادي بيان را محدود مي كنند و بخشي از مردم خود را سركوب مي كنند، نمي پذيريم. گفتن اين كه اين وضعيت نمي تواند ادامه يابد يك قضاوت تاريخي است. بايد گفت كه اين رژيم ها نمي توانند ادامه يابند زيرا دموكراسي پيروز است و مردم هميشه قويتر از اين سيستمها هستند. آنچه ما به عنوان فرانسوي يادآوري مي كنيم، آرزو كردن است. براي اين كار ما يك وظيفه به عهده داريم و آن نشان دادن قدرت فرانسه است و قدرت فرانسه به عنوان يك كشور لاييك است. اين امري است كه امروز مي توانيم به جهان نشان دهيم. آن را در همه جا نشان دهيم كه كشوری مثل ما كه به فرد احترام مي گذارد با هر مذهبي که داشته باشد و با نفر كنار دستي خود به رغم تفاوتها زندگي كند ، این مدلي است كه مي تواند همه جا مورد استفاده قرار گيرد و اين مدل كار خواهد كرد به شكلي كه هر فرد را به رسميت بشناسد و هم زمان يك چارچوب گروهي را به رسميت بشناسد. وقتي كه من اين حرفها را مي گويم لزومي ندارد كه ما به بقيه جهان درس بدهيم. ما فقط اينجا هستيم تا بگوييم كه مبنا، احترام به بشر و احترام به هر فرد است هر كسي ميتواند شيوه برقراري سيستم دموكراتيك پيشبرد آن را انتخاب كند، قطعا ما مدعي برخورداري از الگويي نيستيم كه مي تواند همه جا اعمال شود. ما ميخواهمي حامل اين ارزشها باشيم. هنگامي كه ما شما را اينجا يك بار ديگر در خانة جمهوري و به قول لوران فابيوس قلب زندة دموكراسي مورد استقبال قرار مي دهيم، اين امر يك انتخاب منطقي است كه ما شما را به اينجا در مجلس ملي دعوت كنيم و برايتان يك سال بسيار بسيار خوب آرزو كنيم. ما اميدواريم كه امسال سال پيشرفت باشد. من نمي گويم انقلاب، هر چند كه اگر يك انقلاب دموكراتيك باشد، ما با شما خواهيم بود. خانم رئيس جمهور سال خوبي برايتان آرزو مي كنم.

سناتور آلن نري – عضو مجلس سناي فرانسه
خانم رئيس جمهور، دوستان عزيز، من مي خواهم به دو نكته اشاره كنم. به نام سناتورهايي كه در كنار شما هستند خانم رئيس جمهور، در مبارزه يي كه براي آزادي، برابري و برادري و جدايي دين از دولت انجام مي دهيد. حالا كه ما در سال نو هستيم، ما بايد آرزوهايي بكنيم. من فكر مي كنم در اين فرصت براي ابراز آرزو، ما مي بايست متقابلاً آزادي و صلح را نيز آرزو بكنيم. آزادي و صلح براي همة مردم در جهان. ما اين كار را مي كنيم، زيرا ما به عنوان فرانسوي يك مأموريت ويژه داريم زيرا ما وارثان قرن روشنگري، وارثان جمهوري و وارثان شوراي ملي مقاومت هستيم و براي همة اين دلايل هر بار كه آزادي در خطر است، فرانسويان همگي گردهم آمده اند و عليه كساني كه مي خواسته اند خود را تحميل كنند، عليه تاريك انديشي و وحشيگري برخاسته اند و همگي توانسته ايم كاري كنيم كه در يك مبارزه كساني كه مي خواسته اند و كساني كه نمي خواسته اند گرد هم بيايند برخيزند و مبارزه كنند و خانم رئيس جمهور من فكر مي كنم كه ما در مبارزه شما خودمان را پيدا مي كنيم، زيرا شما خواهان يك ايران دموكراتيك هستيد و ما طرفدار دموكراسي هستيم. برونو لورو يادآور شد كه اين گامي نمادين است كه ما اينجا بر مي داريم زيرا ما مي گوييم كه در مجلس ملي قلب دموكراسي مي تپد.
خانم رئيس جمهور، تاريك انديشي، بنيادگرايي و بربريت دشمنان ما هستند و من اميدوارم كه در تمامي كشورها ما بتوانيم به مذهب خود، در صورتي كه مذهبي داشته باشيم، عمل كنيم. قبل از هر چيز در صورتي كه مذهبي نداشته باشيم، حق عمل نكردن به آن را داشته باشيم و چون ما لاييك هستيم، ما بردبار هستيم. لاييسيته به معني خنثي بودن نيست بلکه به معنی بردباري و احترام به ديگري است و این يك مبارزه دائمي است و كساني كه توانسته اند فكر كنند كه ما آزادي و صلح را به دست آورده ايم، بايد بدانند كه اين مبارزة دائمي است و اين مبارزة دائمي به معني بسيج شدن است. من تكرار مي كنم، من خواستار اعتقاد نداشتن در صورتي كه اعتقاد نداشته باشيم و خواستار اعتقاد داشتن در صورتي كه اعتقاد داشته باشيم هستم. ولي دوستان عزيز، وقتي كه ما در برابر خود كساني را مي بينيم كه خفه كنندة حقوق بشر هستند، كساني كه مي خواهند مردم را خفه كنند، ما بايد همگي گردهم بياييم تا كاري كنيم كه دموكراسي، آزادي و صلح زنده باشد. اين آن چيزي است كه من براي ايران در سال 2016 آرزو مي كنم. اين چيزي است كه من براي همة جهان آرزو مي كنم. تا با هم كاري كنيم كه دموكراسي زنده باشد.

كريستيان كرت –نایب رئیس گروه پارلمانی جمهوریخواهان در مجلس ملي فرانسه
خانم رئيس جمهور، آقايان رؤسا، آقاي وزير كه از حضورشان خوشحالم. من به سخنرانيها گوش كردم و صحبتهاي همكاران عالي خود را در مورد حقوق بشر شنيدم. من فكر مي كنم كه تيتر انتخاب شده عام است و منظور حقوق مردان و حقوق زنان مي باشد. من به خودم اجازه مي دهم كه بر روي اين نكته اصرار بورزم. من مي خواهم يادآوري كنم كه همة جوامع روي بسيج زنان تكيه مي كنند. و ما در دوره اي از جامعه و تمدن خود قرار داريم كه مي بايست در مورد شرايط زنان سؤال كنيم. اين امر براي خود زنان مهم است و براي جامعة ما مهم است و احتمالاً براي آيندة جامعه و تمدن ما نيز مهم است. من فكر مي كنم كه بايد به طور خاص به آن توجه بكنيم. نكتة دوم اين كه من ديدم كه شما براي اين دورة شادماني هفت شیئی كه با سين شروع مي شود گرد هم مي آورديد. به ياد آوردم كه در زمان جشن سال نو ما سيزده شیئی داريم. اين سيزده شیئی براي انتقال عشق و دوستي و برادري كه به طور خاص مورد نياز است، مي باشد. اين همبستگي و برادري است كه مي تواند به ما اجازه دهد تا ما يكديگر را درك كنيم. شما، مقاومت ايران و ما، سياستمداران و ما به عنوان جامعة فرانسه كه وارد يك فرم جديد از مقاومت در برابر يك فرم جديد از تروريسم شده ايم. اين باعث مي شود تا يكديگر را درك كنيم و اين به شما اجازه مي دهد كه به خودتان كمك كنيد و به شما اجازه مي دهد از ما انتظار داشته باشيد و از دموكراسي فرانسه انتظار كمك داشته باشيد. كمكي معنوي، زيرا مبارزة شما عادلانه است و اين وظيفة ماست كه به هر مبارزة عادلانه يي كمك كنيم. بنابراين امروز روز شادي است. ما با شما از اين پيام اميدبخش خوشحال مي شويم. اين پيام اميد بخش كه مي تواند يك روز رنسانس و يك روز جديد باشد.
فردريك ريس – نماينده مجلس ملي فرانسه
خانمها و آقايان، به نوبة خودم در فرصت سال نوي ايراني مي خواهم به خانم رئيس جمهور، رئيس گروه پارلماني ما و پارلمانترها درود بفرستم و بگويم كه چقدر خوشحاليم كه در اين لحظة جشن برادري بين ملل مختلف و صلح در جهان همراه ما هستيد.
خانم رئيس جمهور، مي دانيد كه دموكراسي سيستمي است كه از همه بهتر است، ولي اميدواريم كه دموكراسي باز هم پيشرفت بيشتري در كشور شما بكند. در مورد حقوق بشر صحبت زيادي شد و من به عنوان هيأت نمايندگي فرانسه در شوراي اروپا هستم و ما يكديگر را در شوراي اروپا هم ديديم، زيرا مدت زيادي از مبارزة شما مي گذرد و من فكر مي كنم كه مي توان از آدرين زلر ياد كرد كه در كنار شما براي اين هدف مبارزه كرده بود و ما در آلزاس از نبود او متأسفيم. ولي بايد گفت كه اين پيامي اميدبخش نيز هست. مدت زيادي نگذشته است كه من به عنوان يك اهل آلزاس درگيري بين فرانسه و آلمان را به خاطر مي آورم كه در درگيري بودم ولي بايد اميد را حفظ مي كرديم و ما مانند شما عليه آخوندها ما نيز عليه هر شكلي از بنيادگرايي مبارزه كرديم. و امشب دلم مي خواهد بگويم كه به عنوان نماينده، ما نيز به شيوة خود، عمل كردن به مذهب را انجام مي دهيم و آن احترام به يكديگر است و اميدوارم كه اين امر در يك سيستم لاييك كه چند لحظه پيش به آن اشاره شد صورت گيرد. زيرا فكر مي كنم كه مهمترين مسأله اين است كه هر كسي آزاد باشد معتقد باشد يا نباشد و بتوان در برادري با يكديگر و صلح و برابري زن و مرد در اين جهان پيش رفت. با اين حال اين بهترين آرزويي است كه ما مي توانيم در سال نوي ايراني داشته باشيم. مرسي.

ژان لاسال –نماينده مجلس ملي فرانسه
خانم رئيس‌جمهور، دوستان عزيز و همراهان آزادي در ايران، همكاران عزيزم قبل از من همه‌چيز را گفتند، آن هم با واژه‌هايي بسيار قوي و صحيح كه در سطح اين نهاد هستند. من مي‌خواهم به شما بگويم که در پروژه‌يي كه براي فرانسه آماده مي‌كنم، وقتي آن‌را براي مردم فرانسه توضيح مي‌دهم، مي‌خواهم كشور شما را كاملاً شامل آن بكنم و نيز كشورهاي خاورميانه و مجموع آفريقا را شامل آن كنم. چون فرانسه بايد دوباره به كشور بزرگي تبديل شود و هرگز نبايد اين موقعيت را از دست مي‌داد. نمي‌دانم در اين زمان آرزو كردن به كجا رهنمون خواهم شد؛ پدرم كه چوپان بود مي‌گفت، نمي‌فهمم كه چه‌طور اين حد از افرادي وجود دارد كه زندگي خود را وقف آن مي‌كنند كه چه بايد كرد، در حالي كه تنها سئوال اين است كه به كجا مي‌خواهيم برويم. من مي‌خواهم كشورم مجدداً به كشور من تبديل شود و اين امر همراه با شما صورت گيرد، يعني با كساني كه بزرگترين قسمت از تاريخ خود را در اين حوزة مقدس مديترانه ايجاد كردند كه همگي ما به‌نحوي از آن نشأت مي‌گيريم. خلق بزرگي كه تاريخ را رقم زده است؛ ما بايد تاريخ را مجدداً دريابيم. با سادگي بسيار، ولي با تمام قوا از شما مي خواهم كه كمكم كنيد تا كلمات و موقعیتهایی را پيدا كنم كه بتوانم به آنجا بروم و پروژه‌ام را توضيح بدهم. از شما خانم‌ها و آقايان بسيار متشكرم.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ