Menu

گزارش سیمای آزادی از تظاهرات پرشکوه پاریس ـ "نه به آخوند روحانی"

iran spring 4 211d7

تظاهرات پرشکوه مقاومت ایران در پاریس

نه به روحاني» و «نه به رژيم ولايت فقيه» بانكدار تروريسم و ركورد دار اعدام درجهان 8 بهمن 1394 (28ژانويه2016)

اجتماع بزرگ و سخنرانيهاي شخصيتها در ميدان تاريخي «دانفرروشرو» نماد دفاع ملي و سنگر فرماندهي مقاومت ضد فاشيستي فرانسه

راهپيمايي تظاهركنندگان در خيابانهاي پاريس قرائت قطعنامه پاياني در ميدان تاريخي «انوليد» در جنب وزارتخارجه و مجلس ملي فرانسه

گزارش سیمای آزادی از تظاهرات پرشکوه پاریس
بينندگان گرامي سلام برشما،
هموطنان آزاده ، اشرف نشانها و حاميان مقاومت مردم ايران با برپايي تظاهرات بزرگ «نه به روحاني» و «نه به رژيم ولايت فقيه» در پاريس، يك بار ديگر نشان دادند كه نه فقط ملت ايران، بلكه خلقهاي منطقه و همه مدافعان حقوق بشر و آزادي در جهان امروز، به اين ديكتاتوري سفاك و ركورد دار اعدام درجهان، نه مي گويند و بزك كردن چهره اين رژيم ضد انساني را نمي پذيرند.
آنها با صداي رسا گفتند : رژيمي كه قانون اساسي و كارنامه عملي و قوانين رسمي و جاري آن آكنده از جنايت عليه بشريت و رسميت دادن به شكنجه و اعدام و دست و پا بريدن و صدور تروريسم و ارتجاع و بنيادگرايي و دخالتهاي مرگبار درمنطقه است هرگز ايران و ايراني را نمايندگي نميكند.

اين اجتماع بزرگ و تظاهرات و راهپيمايي طولاني كه فرياد اعتراض مردم و مقاومت ايران عليه سفر رئيس رژيم نامشروع آخوندها، ابراز مي كرد، از ساعت 12ظهر پنجشنبه 8 بهمن، با اجتماع تظاهر كنندگان در ميدان تاريخي دانفر روشر و شروع شد و بعد از راهپيمايي درخيابانهاي پاريس كه دوساعت ونيم به طول انجاميد، با قرائت قطعنامه پاياني در ميدان انوليد، يكي ديگر از ميادين تاريخي پاريس، درجنب مجلس ملي و وزارتخارجه فرانسه، در ساعت 6 بعد از ظهر به پايان رسيد و قطعنامه تظاهرات پس از قرائت، به وزارتخارجه فرانسه داده شد.

دراين تظاهرات بزرگ 6ساعته، بسياري از شخصيتهاي برجسته و منتخبان فرانسوي از گرايشهاي مختلف سياسي شركت داشتند و شخصيتهاي برجسته يي از ديگر كشورهاي اروپايي و كشورهاي عربي درشمار شركت كنندگان و سخنرانان بودند.
حضور وحمايت و همبستگي شهروندان فرانسوي و ديگر كشورها، به ويژه حضور نمايندگاني از مردم سوريه كه براي محكوم كردن همدستي جنايتكارانه رژيم آخوندي در قتل عام مردم سوريه به اين تظاهرات پيوسته بودند، چشمگير بود.
صفوف تظاهر كنندگان در طول راهپيمايي در خيابانهاي مركزي پاريس، توجهات بخش زيادي از مردم پاريس را به موضوع تظاهرات و راهپيمايي جلب ميكرد. بخصو ص كه بسياري از تابلوهاي الكترونيك راهنمايي و رانندگي پيشاپيش براي آگاهي مردم، اعلام تظاهرات مي كردند.
حضور و سخنراني شهرداران منطقه اول و دوم پاريس، و ديگر شخصيتهاي برجسته و محبوب فرانسوي در صفوف فشرده راهپيمايان و شعارها و پلاكاردهاي تظاهركنندگان عليه تروريسم و بنيادگرايي و جنايات رژيم آخوندي، همبستگي وهمراهي شهروندان پاريس را كه خود از تروريسم و جنايات بنيادگرايان رنج برده اند، برمي انگيخت.
در اين تظاهرات، شماري از هموطنان به طور سمبليك لباسهاي اقشار مختلف مردم ايران، ازجمله كارگران و زحمتكشان و پرستاران را پوشيده بودند تا خواستهاي مردم ايران را نمايندگي كنند.
در شروع تظاهرات در اجتماع بزرگ ميدان دانفر روشرو نيز، ابتدا بيانيه هايي كه در هفته هاي اخير ازسوي اقشار مختلف هموطنانمان از شهرهاي مختلف كشور عليه سفر آخوند روحاني صادر شده است، مطرح و سپس سخنرانيها شرو ع شد.
تظاهرات و راهپيمايي بزرگ نه به روحاني و رژيم ولايت فقيه در پاريس، در صحنه سياسي و در راديو تلويزيونها و مطبوعات فرانسه و هم چنين در منطقه و كشورهاي عربي و ساير نقاط جهان بازتابهاي وسيعي داشت.
خبرگزاری فرانسه درگزارش خود از اين تظاهرات گفت: تظاهرکنندگان روز پنجشنبه ديدار حسن روحاني از فرانسه را محكوم كردند. آنان در سرتاسر شهر، با تكان دادن پرچم هاي ايران به راهپيمايي 4 كيلومتري به سمت ميدان انوليد راهپيمايي كردند.
سخنرانان اين تظاهرات يكي بعد از ديگري سابقه حقوق بشر روحاني و هم‌چنین حمایت رژیم ایران از بشار اسد را محكوم كردند. ژوزه بووه ،درسخنراني خود براي جمعيت گفت: ”حقوق بشر بايد جلوتر از منافع تجاري قرار داده شود"
خبرگزاري فرانسه نوشت: مريم رجوي, رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران در افشاي ادعاي ميانه روي ازسوي روحاني گفت: ”روحاني به عنوان يك مقام ارشد براي 37 سال در ديكتاتوري مذهبي در ايران, در تمام جنايت اين رژيم دخيل بوده و بايد بخاطر جنايت عليه بشريت به دست عدالت سپرده شود».
خبرگزاري رویتر تصاویری از تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس در اعتراض به سفر آخوند روحانی مخابره کرد و گفت: تظاهر کنندگان به موج اعدامها در ایران اعتراض کردند.
خبرگزاري آسو شيتدپرس نيز، تصاويري ازصحنه هاي تظاهرات عليه روحاني همزمان با حضور وي در پاريس را مخابره كرد.

تلويزيونهاي فرانسه، ازجمله، كانال 1، ال ث اي، فرانس 24، كانال 3 فرانسه ، بي اف ام تي وي، مركز تلويزيونها ي ملي فرانسه، اي تله ، گزارشهايي منتشر كردند و برخي از اين تلويزيونها درچندين بخش خبري خود از تظاهرات اعتراضي ايرانيان گزارش دادند.
تلويزيون کانال 1 فرانسه در گزارش خود گفت : همزمان با سفر روحاني ، تظاهر كنندگان نقض حقوق بشر و احكام اعدام را كه در ايران اجراء ميشود افشا كردند. تنها در سال 2014، بيش از 700 نفر توسط رژيم تهران اعدام شده اند.
تلويزيون فرانس 24 درچند برنامه خبري خود اين تظاهرات را منعكس كرد و ازجمله گفت: ديدار روحاني براي مخالفان رژيم ايران شوك آور است. آنها به خيابان هاي پاريس آمدند تا نقض حقوق بشر در ايران ا افشاء كنند.
افشين علوي مي گويد: بيش از 2200 نفر طي دو سال و نيم حكومت روحاني در ايران اعدام شده اند. اين از 25 سال پيش يك ركورد است.
تلويزيونهاي ال ث ای و اي تله و بي اف ام، از صحنه تظاهرات و راهپيمايي گزارشهاي مستقيم پخش كردند.
رادیو هاي سراسري فرانسه، ازجمله فرانس انفو و راديو ار ت ال ، نيز اخبار اين تظاهرات را به اطلاع شنوندگان فرانسوي و بين المللي خود و با شركت كنندگان در تظاهرات مصاحبه كردند.
شبکه جهانی سی ان ان، تلویزیون سی ان اس نیوز، تلويزيون يورو نيوز در اتحاديه اروپا، كانالهاي تلويزيوني خبرگزاريهاي رويتر و آسوشيتد پرس و خبرگزاري فرانسه به مخابر تصاوير اين تظاهرات پرداختند.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: در حالی که روحانی مشغول ملاقات با همتای فرانسوی خود بود، در محل دیگری در پاریس تظاهرات اعتراضي عليه کارنامه حقوق‌بشر رژیم ایران برگزار شد.
هم چنين شبكه هاي اصلي تلويزيوني جهان عرب ، از جمله، الجزيره و الجزيره مباشر ، العربيه، العربيه الحدث، اسكاي نيوز عربي، تلویزیون رافدین، تلویزیون مقاومت سوریه اورینت نیوز، تلويزيون اون تی ویِ مصر ، تلويزيون الغد العربي درامارات، تلويزيون المستقبل در لبنان، الغَدِْ اردن و المَجْدْ عربستان و تلويزيون التغيير شماري از اين تلويزيونها هستند كه گزارشهاي آنها به دست ما رسيده است....
تلویزیون الجزیره درگزاش خود گفت:
هزاران نفر در پاریس با برپایی تظاهراتی، به سفر حسن روحانی به فرانسه اعتراض کردند. تظاهر کنندگان با بلند کردن پلاکاردهایی به زبانهای فارسی و فرانسوی این سفر را محکوم کردند و از دولت فرانسه خواستار احترام گذاشتن به تعهداتش در زمینه حقوق‌بشر شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند رژیم ایران مرکز صدور تروریسم در جهان است. برخی از آنها خود را به چوبه‌های دار بسته بودند که اشاره‌یی به احکام اعدام است که در ایران اجرا می‌شود.
شماري از تلويزيونهاي عربي، از جمله العربيه صحنه هاي تظاهرات و مصاحبه با تظاهركنندگان را به طور مستقيم از پاريس گزارش مي كردند وياگزارشهاي خبري آن را در اخبار ساعت به ساعت خود نقل كردند.
العربیه الحدث در گزارش مستقیم خود از تظاهرات نه به روحانی در پاریس گفت: بیانیه صادر شده از این تظاهرات به کاخ الیزه و به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوآ اولاند رسیده است آنها با محکوم کردن این دیدار خواستار گشودن پرونده های حقوق بشر و پرونده اعدامهایی هستند که در دوران حسن روحانی افزایش یافته است.
همه این پرونده ها و همه این فراخوانها از سوی شخصیت های مختلف شرکت کننده در این تظاهرات مطرح شد .
از جمله آقای سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر، خانم رامایاد وزیر حقوق بشر پیشین فرانسه و شخصیت های بسیار مهمی که در این تظاهرات شرکت کردند و در پیشاپیش آن در خیابانهای پاریس حضور داشتند.

مريم شيخي
خانم‌ها، آقايان، دوستان عزيز
به تظاهرات «نه» به روحاني خوش آمديد. اينجا هستيم تا با هم فرياد بزنيم: روحاني يك جنايتكار است، او دشمن مردم ايران است و مردم رو نمايندگي نمي‌كنه؛ بلكه رژيمي رو نمايندگي مي‌كنه كه 120 هزار زنداني سياسي رو اعدام كرده و صدها هزار نفر ديگه رو شكنجه كرده. در حالي كه اينجا در پاريس تظاهرات مي‌كنيم، ايرانيان در داخل كشور پيام‌هاي همبستگي به ما فرستادند و نامه‌هايي را خطاب به مقامات فرانسوي ارسال كردند و از آنها خواستند، جنايات روحاني و رژيم آخوندها رو محكوم كنند.

استرون استيونسون - رئيس بنياد اروپايي آزادي عراق
خانم‌ها، آقايان اينجا گردهم آمده‌ايم تا به اين واقعيت اعتراض كنيم كه حسن روحاني رئيس‌جمهور باصطلاح مدره و خندان (رژيم) ايران، به پاريس دعوت شده است. روحاني ميانه‌رو نيست، او يك قاتل است. روحاني مسئول حكومتي است كه كاملاً فاسد است. حكومتي كه بيش از 2000 نفر را طي دو و نيم سال گذشته كه در مسند قدرت بوده، اعدام كرده است. حكومتي كه شكنجه و بازداشت‌هاي خودسرانه رو مي‌پذيره. حكومتي كه زنان رو مورد تبعيض قرار مي‌ده و با اونها به‌عنوان شهروندان درجة 2 برخورد مي‌كنه و حتي يك هنرمند جوان به‌نام آتنا رو به 13 سال محكوم كرده، فقط به‌خاطر كشيدن يك تصوير. حكومتي كه عليه هر كس كه مسلمان شيعه نباشد، تبعيض اعمال مي‌كنه، حكومتي زن‌ستيز، بيگانه‌ستيز... و رواني. اين (چهرة) واقعي ايران تحت حاكميت حاكمان مذهبي و فاشيست آخوندها است. اين (چهرة) واقعي (رژيم) ايران است كه رئيس‌جمهور باصطلاح مدرة اون رو رهبران ما به پاريس دعوت كرده‌اند. اينجا به او خوشامد گفته نمي‌شه.
دهه‌ها است (رژيم) ايران به‌طور سيستماتيك، مخالفان رو دستگير، شكنجه و اعدام كرده، اون هم بدون روند عادلانة قضايي و مخالفان سياسي رو در خارج از مرزهاي خودش ترور كرده. اثر انگشت روحاني تماماً بر روي حملات موشكي به كمپ ليبرتي در دو سال و نيم پيش و پايان اكتبر گذشته (ديده مي‌شود)، وقتي 24 پناهندة بي‌دفاع بي‌رحمانه كشته شدند. تجاوزات او عليه پناهندگان (عضو) مجاهدين در كمپ ليبرتي، به‌روشني وحشت آشكار رژيم ايران رو از جنبش اصلي اپوزيسيونش نشون مي‌ده. اونها وحشت دارند... از خانم مريم رجوي و برنامة او براي آيندة ايران كه مبتني بر جدايي دين و دولت و دموكراتيكه. (برنامه‌يي كه) آزادي، عدالت و حقوق بشر رو براي ميليون‌ها ايراني سركوب‌شده برقرار خواهد كرد.
خانم‌ها، آقايان
حسن روحاني ميانه‌رو نيست، او اصلاح‌طلب نيست، او يك فاشيست و يك قاتله.
ما اروپايي‌ها بايد در كنار مردم ايران باشيم، بايد در طرف آزادي باشيم، نه سركوب. هرگز نبايد با مستبداني مثل روحاني معامله كنيم.
من آرزوي روزي را دارم كه خورشيد آزادي بار ديگه بر مردم ايران بتابه. فقط خانم رجوي مي‌تونه مردم ايران رو به سمت اين تابش خورشيد و آزادي و عدالت كه بسيار شايستة اون هستند، رهنمون كنه. متشكرم.

سناتور ژان-پير ميشل
سلام به همة شما
با احساسات و البته قاطعيت و مسئوليت بسيار اينجا هستيم. پليس به ما اجازه داد اين تظاهرات رو در محلي برگزار كنيم كه به مقاومت اختصاص داره. مقاومت شير بلفوُر، مقاومت مركز فرماندهي روُل تانْگي براي آزادسازي پاريس (در جنگ جهاني دوم)؛ اينجا هستيم تا مقاومت كنيم؛ در حالي كه روحاني در اليزه با رئيس‌جمهور فرانسه (ديدار مي‌كنه) ما اينجا مي‌خواهيم بر كارنامة روحاني تأكيد كنيم؛ اين كارنامه اينجا است و (كارنامه‌يي) گويا است؛ در دوران رياست‌جمهوري او، 2000 هزار اعدام صورت گرفته، اون هم به دلايل (باصطلاح) ايدئولوژيك و سياسي. در ميان اين 2000 هزار اعدام‌شده، زنان و نوجوانان... (به چشم مي‌خورند). آزادي اطلاعات، عقيده و ابتكار و توليد پايمال شده، حقوق بشر نقض شده و دموكراسي وجود نداره؛ اين كارنامة (او است). در حالي كه در جاهاي ديگه بر سر پول بحث خواهد شد، دربارة قراردادهاي فوق‌العاده، ما اينجا دربارة حقوق بشر و دموكراسي صحبت خواهيم كرد و دربارة نظامي كه اكثريت عظيم ايراني‌ها، بدون شك، خواهان اون هستند. يعني دموكراسي، جدايي دين و دولت، برابري زن و مرد و همة اون چيزهايي كه در برنامة شوراي ملي مقاومت ايران وجود داره. من رشتة سخن رو به ترتيب به شخصيت‌هايي خواهم داد كه اين افتخار رو به ما و شما داده‌اند كه در كنار شما مبارزه كنند، براي حمايت از مبارزة شما... و بعد هم اسامي تعدادي از شخصيت‌ها رو قرائت خواهم كرد كه فرصت صحبت پيدا نمي‌كنند.
ايران زنده است، ايران واقعي، ايرانِ ملت ايران همين‌جا است، نه در كاخ اليزه با روحاني.
زنده باد آزادي، زنده باد ايران دموكراتيك.

راما ياد - وزير پيشين حقوق بشر فرانسه
سلام به همگي شما
بيش از 1000 اعدام در سال 2015، 2000 اعدام فقط در دوران حسن روحاني، دست‌كم 160 نوجوانان به زندان افكنده شده‌اند، 57 زن اعدام شده‌اند؛ اين كارنامة سياه حقوق بشر در ايران تحت حكومت روحاني است. ولي هم‌زمان، با چشم‌پوشي بر اين واقعيت وحشتناك، تاجران و دولت‌مردان به تهران مي‌شتابند و امروز به پاريس، تا قراردادهاي اتمي و تجاري منعقد كنند. اين مسابقه براي سودجويي به اين خاطر بيش از پيش بي‌حد و مرز شده كه تحريم‌ها عليه (رژيم) ايران رفته‌رفته رفع مي‌شه. هر قدر هم كه در اين بدبيني سهيم باشيم، شايد تصور بشه كه ايراني‌ها كه قدرت خريدشون كاهش يافته، مي‌تونن از (لغو تحريم‌ها) سود ببرن؛ ولي چنين نيست، چون اقتصاد ايران، عمدتاً در دستان پليس سياسي است. مي‌خوام بگم كه (رژيم) ايران نمي‌تونه ادعايي به عضويت در جامعة ملل داشته باشه تا وقتي كه ايرانيان آزاد نباشند؛ نمي‌تونه مدعي هيچ‌گونه احترامي بشه، بدون اين‌كه (حقوق) ملت محترم شمرده بشه. (رژيم) ايران نمي‌تونه صلحي براي خاورميانه به‌همراه بياره، از جمله عليه داعش، بدون دست‌برداشتن از استراتژي ستيزه‌جويانه‌اش. ديدار روحاني از پاريس، بايد يك فرصت تاريخي براي بسيج فوق‌العاده‌يي، مثل امروز باشه. ما وظيفه داريم به فرانسوي‌ها بگيم، روحاني يك رئيس حكومت مدره نيست. و اين‌كه افراد غير مذهبي، دموكرات‌ها، مسيحيان و زنان تحت سركوب سختي هستند. و اين‌كه در ايران تمايل شديدي به قيام براي دموكراسي و آزادي وجود داره.
و به كساني كه فكر مي‌كنند حكومت ايران تغيير كرده، بايد صحبت‌هاي مطبوعات رسمي اون‌رو بعد از سوءقصدهاي پاريس دوباره گوش كنند. رژيمي كه ركوردار مطلق اعدام در جهانه، ماهيت عميقش تغييري نكرده. مذاكره‌كنندگان توافق اتمي يك خطاي تاريخي مرتكب شدند، وقتي اين توافقات رو به احترام حقوق بشر مشروط نكردند. بايد حكم اعدام در ايران لغو بشه، بايد زندانيان سياسي آزاد بشن، بايد آزادي بيان حاكم بشه، بايد سانسور به پايان برسه، بايد همه از آزادي عقيده برخوردار باشن، بايد زن و مرد برابر باشند. از شما متشكرم.

ژيلبر ميتران - رئيس بنياد فرانس ليبرته
بنياد فرانس-ليبرته (دانيل ميتران)، حمايت و همبستگي خودش رو به ملت بزرگ ايران ابراز مي‌كنه. (همون ملت) آزادي‌ها، حقوق بشر، دموكراسي، احترام به زندگي و لغو حكم اعدام و همون (ملتي) كه از بدترين تحميل‌ها رنج مي‌بره و يكي از بدترين ركوردها (عليهش) تا به امروز به‌ثبت رسيده. بنياد فرانس-ليبرته به صداهايي مي‌پيونده كه در جهان بلند شده‌اند تا اين ملت بزرگ، قرباني معاملات خوب تجاري و مالي نشه يا (قرباني) استراتژي‌هاي منطقه‌يي كه نمي‌تونن وجدان انسان‌ها رو پايمال كنند. پيشرفت و حركت جهان فقط در صورتي معنا پيدا مي‌كنه كه در خدمت كل بشريت باشه و يك هدف اصلي نيست، (به‌خصوص وقتي) كه سكوت و فراموشي، به كشتار بيشتري از جنون جلادان منجر مي‌شه. بنياد فرانس-ليبرته از قدرت‌هاي جهان مي‌خواد، از جامعة جهاني و امروز از رئيس‌جمهور فرانسه مي‌خواد كه صداي اين ملت بزرگ ايران باشن كه قرباني بيش از 120 هزار اعدام سياسي هستند و اعدام نوجوانان، قطع اعضاي بدن زنان و نفرتي كه هيچ قانوني، از هر كجا كه اومده باشه، نمي‌تونه اونو توجيه كنه. اين پيام ما است. اين خواستة ما است؛ همه با هم در اين راهپيمايي كه ما رو متحد كرده، براي برادرانمون و براي وجدان‌هامون.

  دومينيك لوفور - نمايندة مجلس ملي فرانسه و رئيس كميتة پارلماني براي ايران يك دموكراتيك
خانم‌ها و آقايون، دوستان عزيز.
به‌نام كميتة پارلماني براي يك ايران دموكراتيك كه نمايندگان همة تمايلات سياسي رو گردهم مي‌آره، اينجا با شما هستم تا دو پيام رو برسونم. اولين پيام خطاب به روحاني اينه كه ما با تظاهرات خودمون مي‌خواهيم بگيم يك دموكراسي چيست. يك دموكراسي كشوريه كه آزادي بيان در اون وجود داره، آزادي عقيده و آزادي تظاهرات وجود داره... ما به روحاني مي‌گيم، دموكراسي يعني همين. يك دموكراسي كه مي‌تونيم در اون با آزادي تمام، حرفمون رو بيان كنيم. مهم‌تر از اون، همون‌طور كه راما ياد و ژيلبر ميتران گفتند، اينجا هستيم تا يادآوري كنيم كه فراتر از توافق اتمي و رفع تحريم‌ها، ماهيت رژيم ايران تغييري نكرده. اين رژيم حقوق بشر رو پايمال مي‌كنه، اين رژيم هيچ‌گونه از آزادي‌هاي بنيادين رو نمي‌پذيره، از جمله همون‌طور كه الآن مي‌بينيم، در درون باندها رژيم هم همين‌طوره. و به‌خصوص اين‌كه اين رژيم به‌طور تاريخي مسئول بي‌ثباتي خاور نزديك و خاورميانه است، اون هم از بيش از 30 سال پيش. ما امروز مي‌خواهيم بگيم كه ماهيت اين رژيم تغيير نكرده و اگر اين رژيم تغيير نكنه، اگر ايراني دموكراتيك، مبتني بر جدايي دين و دولت وجود نداشته باشه، ثبات در اين منطقه مهم جهان امكان‌پذير نخواهد بود. بله ايران كشور بزرگيه، بله ما به ايران نياز داريم، بله ايران براي (برقراري) صلح در جهان ضروريه؛ ولي يك ايران دموكراتيك، مبتني بر جدايي دين و دولت و ايرانِ آزادي‌ها. ما براي همين امروز عصر با شما تظاهرات خواهيم كرد.

ژوزه بووه - نمايندة پارلمان اروپا از فرانسه، رهبر جنبش دهقانان
سلام به همگي شما. موجب خوشحالي منه كه اين همه پرچم ايران رو اينجا مي‌بينم؛ پرچم‌هاي آزادي اين ملت كه بيش از 30 سال پيش عليه ديكتاتوري شاه مبارزه كرده بود. ولي متأسفانه خميني از راه رسيد و خميني گفت، من خلافت رو برقرار خواهم كرد. 30 سال بعد، داعش همين حرف رو مي‌زنه. منطق حكومت‌هاي مذهبي غير قابل تحمله. نمي‌تونيم امروز بپذيريم كه ملتي تحت منطق آخوندها قرار داشته باشه و مردان و زنان اين كشور تحت يوغ ديكتاتوري مذهبي زندگي كنند. به همين دليل در پارلمان اروپا ما به همراه تعداد بسيار زيادي از همكارانمون حمايت مي‌كنيم از مقاومت ملت ايران و حمايت مي‌كنيم از خانم رجوي در اين مبارزه، به‌عنوان نمايندة يك مبارزة دموكراتيك و مبتني بر جدايي دين و دولت. براي ما اون‌چه امروز با پذيرش روحاني... رخ داد، غير قابل قبوله؛ به يك دليل ساده: حقوق بشر، بايد فراتر از منطق بازار و پول قرار بگيرن. امروز نمي‌تونيم بپذيريم كه شركت‌هاي فرانسوي به تلاش براي كسب بازار ادامه مي‌دن، در حالي كه مردان و زنان در ايران كشته يا زنداني شن، به اين دليل كه مي‌خوان آزادانه زندگي كنن، در يك كشور مبتني بر جدايي دين و دولت.

هانري لوكلرك - برجسته‌ترين وكيل فرانسه و رئيس افتخاري ليگ حقوق بشر.
امروز صبح در صحبت‌هاش بعد از نمايندة اتحادية كارفرمايان فرانسه... روحاني گفت، بايد كينه‌ها رو فراموش كرد! خب ما مي‌تونيم بهش جواب بديم: ما هيچ‌گونه كينه‌يي عليه مردم ايران نداريم. مي‌دونيم كه ملت ايران، ملت بزرگيه، مي‌دونيم كه ملت ايران مبارزات شگفتي‌آوري رو براي آزادي به‌پيش برده. اون‌چه به من بر مي‌گرده، بيش از 50 ساله كه عليه مستبداني مي‌جنگم كه مردم ايران رو (سركوب مي‌كنند). اول عليه شاه و بعد از رفتن شاه، (عليه) اين رژيم وحشتناك كه تعداد بسياري از دوستان ما رو كه براي آزادي مبارزه مي‌كردند به‌قتل رسوند و امروز هم‌چنان به كشتار ادامه مي‌دهد. پس بايد نكات رو بيان كرد: روابط ديپلماتيك و تجاري و هر چيزي كه در تعادل جهاني وجود داره، فقط بايد بر پاية اصول بنيادين خودمون وجود داشته باشه. همون‌هايي كه در مقدمة اعلامية جهاني حقوق بشر ثبت شده‌اند و اعلام مي‌كنن، حقوق بشر بالاترين آرمان بشريته و اين‌كه اين نظام قانون، براي مبارزه عليه استبداد و بدبختي ضروريه و هشدار مي‌ده و مي‌گه كه عدم رعايت حقوق بشر، به اعمال بربريت منجر مي‌شه كه وجدان انسانيت رو بر مي‌انيگزه. بله! وجدان ما برانگيخته شده، به‌خاطر هزاران اعدام كه در ايران طي سال‌هاي اخير صورت گرفته؛ دست‌كم 2000 (اعدام) در دوران روحاني. اعدام‌ها، برخوردهاي بي‌رحمانه و بي‌معني، شكنجه‌هاي وحشتناك و زندان‌هاي پُر. كساني كه براي آزادي مبارزه مي‌كنند، زنداني و محكوم مي‌شن، تحت (عنوان) جرائم نامشخص يا جناياتي كه به‌خوبي مي‌دونيم تحت نام «دشمني با خدا» يا دشمني با آخوندها صورت مي‌گيره، ولي در واقع جناياتي است كه به كساني نسبت داده مي‌شه كه از آزادي خلقشون دفاع كرده‌اند. پس ما فقط مي‌گوييم: جمهوري فرانسه كه بر دفاع از حقوق بشر متكيه، نمي‌تونه به دلايل اقتصادي و حتي ديپلماتيك، ادامه بده بر همبستگي‌اش با مستبدين، بدون اين‌كه حتي علناً و قوياً اونها رو به‌خاطر جناياتشون محكوم كنه.

جوليو ماريا ترتزي - وزير خارجة پيشين ايتاليا
سلام به همة شما خانم‌ها، آقايان و دوستان عزيز.
واقعاً اين يك گردهمايي بزرگ در پاريسه تا اعتراض كنيم به نرمش و پذيرش صحبت‌نكردن دربارة حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين يك بازديدكننده كه به‌تازگي در رم بود و حالا در فرانسه هست. پريروز حين ديدار او، اتفاق غير قابل باوري در پايتخت ايتاليا رخ داد. سمبل‌هاي فرهنگ رم... علا‌ئمي كه ارزش‌هاي فرهنگ ايتاليا و اروپا رو نمايندگي مي‌كنن، پوشانده، مخفي و جابجا شدند تا مبادا حساسيت احتمالي هيأت (رژيم) ايران برانگيخته نشه. اين موضوع در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت و موج عظيمي از خشم رو برانگيخت، حتي در ميان سياست‌مداران ايتاليايي، احزاب چپ كه از نخست‌وزير حمايت نمي‌كنند، هم‌چون احزاب تمام جامعة سياسي، اعتراض كردند و نقل قول مي‌كنم تأكيد كردند كه «اين شرم‌آور و يك تحقيره كه فرهنگ و هنر، ايده‌هاي جهاني تلقي نشوند». اين يك فصل نيست، بلكه نشان‌دهندة اينه كه در كشورهاي ما، مراكز قدرت و دولت‌هايي هستند كه حاضرند همه‌چيز رو كنار بگذارند، تحت نام و براي انجام معاملات پرسود، ولي اين تظاهرات امروزه كه به چنين رويكردي، «نه» خواهد گفت. همين‌جا است كه امروز بايد صداي خودمون رو بلند كنيم تا بگيم، (اين) رژيم مسئول و حامي شبه نظاميان قاتله كه در حال انجام عمليات و قتل عام ده‌هزار نفر در سوريه، عراق و خاورنزديك هستند، (رژيمي كه) از يك شبكة جهانيِ تروريستي حمايت و اونو تغذيه مي‌كنه و هم‌چنان در فهرست تروريستي برخي كشورهاي غربيه... بايد به‌روشني صحبت كرد و ما بايد به‌روشني صحبت كنيم به‌عنوان شهروند اروپايي و بايد صدامون هميشه بيش از پيش توسط كساني كه حاكم هستند، شنيده بشه. متشكرم.

دكتر آلخو ويدال كوادراس - رئيس كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت
دوستان عزيز، خانم‌ها، آقايان و به‌خصوص شما، دوستان عزيز در كمپ ليبرتي. شما كه اين گردهمايي رو امروز تماشا مي‌كنيد. اينجا گردهم آمده‌ايم تا اعتراض كنيم عليه ديدار روحاني. خوشحالم كه مي‌بينم تعداد زيادي از شما اينجا حضور داريد، در همبستگي با مقاومت ايران. عجب گردهمايي عظيمي از افراد متعهد و شجاع. ما فريبِ لبخندهاي روحاني رو نخواهيم خورد. اگر او يك ميانه‌رو واقعي بود، به اعدام‌ها در ايران اعتراض مي‌كرد، زندانيان سياسي رو آزاد مي‌كرد، اسيدپاشي به زنان رو متوقف مي‌كرد و هم‌چنين مجازات‌هاي بي‌رحمانة بسياري (رو كه اعمال مي‌شه). روحاني با اعدام‌ها مشكلي نداره. او مي‌گه، اعدام افراد، يا فرمان خدا است يا اجراي قانون مصوب پارلمانيه كه به «ملت» تعلق داره! و اعدام صورت گرفته و به او هيچ ربطي نداره! آيا اين براتون قابل تصوره؟ تمام جهان از تعداد اعدام‌ها در ايران (در شوك هست) و رئيس اين حكومت مي‌گه كه هيچ ربطي به او نداره! اين چهرة واقعي روحاني است. شما حق داريد كه او رو رئيس‌جمهور 2000 اعدام بنمايد. نبايد از او در هيچ‌يك از پايتخت‌هاي اروپايي استقبال بشه. امروز ما اينجا هستيم تا با صداي بلند بگيم: ايران هرگز تبديل به يك كشور دموكراتيك نخواهد شد و به دوست خوبي براي جامعة جهاني تبديل نخواهد شد، تا زماني كه روحاني يا كسي ديگر در رأس اين رژيم، در قدرت باشند. ايران داراي يك جنبش مقاومت سازمان‌يافته است كه توسط يك زن خارق‌العاده و متعهد هدايت مي‌شه. ايران به سازمان مجاهدين خلق ايران نياز داره، به شوراي ملي مقاومت ايران و طرح 10 ماده‌يي خانم رجوي نياز داره، براي آزادسازي مردمش از يك سركوب بي‌رحمانه و (رها كردن) جامعة جهاني از تروريسم و بنيادگرايي. منفعت غرب و هم‌چنين جامعة بين‌المللي در اينه كه درك كنند، در هر مسئلة مربوط به ايران، يك سازمان و يك نيروي منطقي، بردبار و دموكراتيك وجود داره كه ما بايد با اون همكاري و از اون حمايت كنيم، اين همانا شوراي ملي مقاومت ايرانه، تحت هدايت مريم رجوي. هرگونه تأخيري در اذعان اين واقعيت، منجر به اعدام‌ها و سركوب بيشتر براي مردم ايران خواهد شد و هم‌چنين به قتل عام‌هاي جديد و ناامني در سوريه، عراق، يمن و تمام منطقة خاورميانه.
زنده باد ايران آزاد، متشكرم.

سخنران بعدي در تظاهرات بزرگ نه به روحاني در ميدان دانفر روشرو پاريس خواهر مجاهد مرضيه باباخاني از شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق ايرانه.

ژرار لوتون - سنديكاي سراسري دانشگاه‌ها
دوستان عزيز سنديكاي ما... با مبارزة مقاومت ايران همبستگي داره، براي سرنگوني رژيم بنيادگراي آخوندها و براي يك ايران آزاد. سنديكاهاي فرانسه، همة سنديكاهاي فرانسوي، نامه‌يي رو به رئيس‌جمهور فرانسه نوشتند تا توجهش رو به وضعيت اعضاي سنديكاها و حقوق كارگران ايراني جلب كنند. خبرهاي بسيار نگران‌كننده‌يي به ما مي‌رسه؛ بسياري از اعضاي سنديكاها مورد اذيت و آزار قرار مي‌گيرن، دستگير و اخراج مي‌شن و به زندان افكنده مي‌شن؛ اونها به خرابكاري اقتصادي متهم مي‌شن يا به فعاليت عليه رژيم. وضعيت بازداشت اونها، اسفناكه. مسئوليت حكومت ايران (در اين رابطه روشنه، اون هم با توجه به) تعرض به سلامتي فعالان و وحشي‌گري زندانبانان.
ما هم‌چنين به‌طور خاص متوجه وضعيت جوانان و دانشجويان هستيم كه در معرض سركوبند؛ به‌ويژه در زمينة آزادي بيان و اينترنت. سنديكاي من هم‌چنين مشغول فعاليت در كنار دوستان سوري ما است كه براي يك سورية آزاد مبارزه مي‌كنند؛ اين به‌خصوص با توقف مداخلات نظامي رژيم آخوندها در سوريه و حزب‌الله متحدِ اون محقق خواهد شد كه از ديكتاتوري بي‌رحم بشار اسد حمايت مي‌كنند.
در پايان (مي‌گم كه) از رابطة دوستانة سنديكاي خودم با مقاومت ايران خوشوقتم؛ به‌نام اين دوستي، همبستگي ما با شما ادامه خواهد يافت، تا پيروزي عليه رژيم وحشي آخوندها و براي يك ايران آزاد.

نخست‌وزير سيد احمد غزالي نخست‌وزير پيشين الجزاير در تظاهرات بزرگ پاريس
سلام، سلام، سلام. برادران و خواهران عزيزم، دوستان عزيز مقاومت ايران. بار ديگه گردهم آمده‌ايم تا اول از همه بگيم و تكرار كنيم، حمايت كامل و همبستگي‌مون رو با مقاومت ايران. اينجا هستيم در جمهوري فرانسه؛ جمهوري حقوق بشر و آزادي. و نمي‌تونم بگذارم اين فرصت بگذره بدون اين‌كه اشاره كنم به اين‌كه ما هم‌چنين در همبستگي هستيم با مردم فرانسه كه سال گذشته قرباني تروريسم بنيادگراي مذهبي بود. ما به‌خوبي درك مي‌كنيم كه جمهوري فرانسه در پي برقراري روابط مهمي با ايرانه، اما با مردم ايران. اين مشروعه و از استقلال فرانسه ناشي مي‌شه. ولي ما به مقامات فرانسوي هشدار مي‌ديم كه اين قراردادها نبايد به قيمت (نقض) منافع اساسي مردم ايران صورت بگيره؛ اين مشروعه كه فرانسه در پي دفاع از امنيت شهروندانش باشه و در پي معاملاتي با مردم ايران باشه، ولي هرگز نخواهد توانست اين كار رو با رژيمي بكنه كه ماهيت و دي.ان.ايِ اون سلطه‌يافتن بر دنياي اسلام از طريق بي‌ثباتي است. براي كوتاه‌كردن صحبت‌هام (مي‌گم): زنده باد مقاومت ايران، زنده باد خانم رجوي، زنده باد ملت ايران.

در اين قسمت از برنامه، سناتور ميشل اسامي تعدادي از شخصيت‌هايي رو قرائت مي‌كنه كه به‌دليل تنگي وقت، نتونستند سخنراني كنند. آلن ويوين وزیر پیشین، خليل مرون مدير مسجد اوري، رونه لومينيو رئيس جنبش مراپ، فرانسوا كلكومبه بنيان‌گذار سنديكاي قضات فرانسه و نمايندة پيشين مجلس، پير برسي رئيس حقوق بشر نوين و تعداد بسياري از منتخبان و شهرداران فرانسوي، آقاي ژان-پير بكه از شهري كه فرانسوا ميتران در آن سال‌ها از مجاهدين استقبال كرد، يعني اور سور اواز، برونو ماسه شهردار ويليه آدام، ژاك دوميني شهردار اوُرس در شمال فرانسه در استان 59 و هيأتي به‌همراه شهردار لوپن در سن اِه مارن.

ژان-فرانسوا لوگاره - شهردار منطقة يك پاريس
فرانسه پايمال‌كنندة ارزش‌هاي جمهوري است با پذيرش فردي كه نمايندة ملت ايران نيست و حتي بدتر از اون، فردي كه مرتكب جنايت شده و مي‌شه و مرتكب شكنجه و قطع اعضاي بدن عليه ملت ايران. فرانسه امروز يك اشتباه مي‌كنه و به همين دليل ما اينجا هستيم تا فرا بخوانيم به حمايت از مقاومتي كه شما تجسم اون هستيد؛ مقاومت مردم ايران، تحت هدايت مريم رجوي. زنده باد مقاومت مردم ايران، زنده باد آزادي مردم ايران، زنده باد برقراري كشوري كه امروز در اون آزادي سياسي وجود نداره، آزادي مذهبي وجود نداره و آزادي نه براي حقوق زنان و نه مردان وجود نداره؛ زنده باد آزادي.

ژاك بوتو - شهردار منطقة دو پاريس
خانم‌ها، آقايان، دوستان عزيز.
اجازه بديد شما رو «دوستان عزيز» خطاب كنم، چون شما هم مثل من و ما حامي آزادي و دموكراسي هستيد. حامي حقوق بشر. و امروز به شما اذعان مي‌كنم كه مقداري براي كشورم شرمگينم. شرم از اين‌كه به‌خاطر منافع صرفاً تجاري، براي فروش 144 ايرباس، در حالي كه جوهر توافق اتمي خشك نشده، فقط براي منافع اقتصادي و تجاري، فرانسه منكر موقعيتش به‌عنوان سرزمين حقوق بشر و شهروندي مي‌شود با پذيرش روحاني به‌عنوان يك رئيس دولت... او نمايندة مردم نيست، او نمايندة آخوندها است. مردم، شما هستيد، شوراي ملي مقاومت ايرانه. من در كنار شما هستم تا خشم خود رو عليه اعدام‌هاي خودسرانه ابراز كنم... كه بنا به دلايلي اغلب بي‌معني و دروغين عليه مخالفان رژيم آخوندها صورت مي‌گيره. من هم‌چنين نسبت به وضعيت زيستي تهران بسيار حساسم كه امروز شهريه كه در وضعيت بسيار دشواري در زمينة محيط زيست به‌سر مي‌بره و اين به سلامتي مردم ايران و ساكنان تهران آسيب مي‌رسونه. اين هم موضوعيه كه اگر به وضعيت زندگي مردم و حقوق و شرايط وجودي اونها اهميت داده بشه، پس رژيم آخوندها بايستي به اون توجه زيادي مي‌كرد، امري كه امروز شاهدش نيستيم. به دليل همة اين موارد، به نبرد خود ادامه بديد، ما نمايندگان مردم فرانسه در كنار شما هستيم. متشكرم.

ميشل كيلو - از مسئولان اپوزيسيون سوريه
خواهران و برادران
درود می‌فرستم به شما به نام شهدای سوریه و انقلابیون و قهرمانان آن، کسانی که علیه دیکتاتوری می‌جنگند، نه فقط در سوریه، بلکه در همه‌جای منطقه. و در رأس آنها علیه دیکتاتورهای حاکم بر تهران که امروز روحانی به پاریس آمده که آنها را نمایندگی کند تا به دنیا این‌طور جلوه بدهد که یک حکومت مدره هستند. در صورتی که آنها گروهی از قاتلان و جنایتکاران هستند که فتنه‌گری و فرقه‌گرایی می‌پراکنند.
کسانی که خلق‌های ما را به جان هم می‌اندازند.
کسانی که به جامعه‌های ما نفوذ می‌کنند و در آن دست به بدترین جنایت‌ها می‌زنند.
روحانی لایق چنین اسمی نیست. او دارای هیچ روحی نیست. او یک جنایتکار است. او هیچ رابطه‌يی با دین و روح ندارد و همان‌طور که می‌دانید در دوران حکومتش یک پوشش برای آخوندهایی شده که مردم ایران را تکه‌پاره کرده‌اند.
سپس به عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحران و کویت رو آوردند و منطقه را تهدید می‌کنند.
ما در این جا جمع شده‌ایم تا او را محکوم کنیم و جنایت‌های رژیم او را؛ ما خواستار محاکمة او هستیم و محاکمة دیکتاتورهایی که آنها را نمایندگی می‌کند.
ما با شما اعلام همبستگی می‌کنیم و می‌گوییم، خلق سوریه انشاالله رژیم ایران را از منطقه بیرون خواهد راند.
ایران یک کشور آزاد خواهد شد. ایران، این کشور دارای تمدن، مردمی که به دنیا یک تمدن پیشرفته را آموختند، یک بار دیگر با خواست خدا یک ملت آزاد خواهد بود.
زنده با آزادی.
زنده‌باد همبستگی خلق‌ها علیه دیکتاتورهای حاکم بر تهران.
پیروزی از آن ما است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ