Menu

فاكس نيوز: اپوزيسيون ايران مقاومت خود را به انقلاب آمريكا تشبيه مي‌كند

رسانه

 shawn rajavi ebc42رهبر اپوزيسيون ايران، مبارزه براي سرنگوني رژيم در تهران را به جنگ استقلال آمريكا از انگلستان، براي پايان‌دادن به برده‌داري در آمريكا، و جنبش حقوق مدني در سالهاي 1960 تشبيه مي‌كند. مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، در يك مصاحبة اختصاصي با فاكس نيوز اعلام كرد: «من اطمينان دارم كه مقاومت ايران كه به‌دنبال ارزشهاي اثبات شدة جوامع پيشرفته است، به هدف خود براي يك ايران آزاد، شكوفا، دموكراتيك، عادلانه و غيراتمي خواهد رسيد».

 وي مي‌گويد: «اين تجربه در بيرون از ما وجود دارد، از جمله در تاريخ آمريكا زماني كه جورج واشينگتن و مردم آمريكا تصميم گرفتند براي كسب استقلال، در مقابل استعمار، بايستند، يا آبراهام لينكلن و بهايي كه وي براي جنگ عليه برده داري داد. و نيز، بهايي كه مردم آمريكا در زمان دكتر مارتين لوتر كينگ براي آزاديهاي مدني پرداختند و مبارزة مردم آمريكا براي آزادي زنان».
«تمامي اينها تجربيات تاريخي است و من نسبت به آن مطمئن هستم. تجربة من و مردم ايران به ما مي‌گويد كه زماني كه يك ملت، براي به دست آوردن حقوق حقه خود از جمله دموكراسي، آزادي و برابري، و ارزشهاي درخشان تمامي تاريخ بشر، تصميم به مبارزه و پرداخت بهاي آن مي‌گيرد،  قطعا به آن خواهد رسيد».

رجوي كه در  حومة پاريس مستقر است، رهبر بزرگترين گروه مقاومت ايراني است كه با رژيم فعلي تهران مخالف است. وي خواهان تغيير رژيم، آزادي، انتخابات آزاد، و يك ايران غيراتمي است.
اين گروه، هفته پيش، يك گردهمايي چندين ساعتة عظيم، برگزار كرد كه در آن سخنرانان مختلف، ازجمله بسياري از مقامات دولتي برجستة پيشين آمريكا، نيز خواهان يك ايران دموكراتيك و محدوديتهاي سخت‌تر عليه رژيم ايران، قبل از مهلت 20 ژوئيه و توافق اتمي شدند.
اين گروه رجوي بود كه براي اولين بار ابعاد برنامة اتمي مخفي تهران را در سال 2002 افشا كرد.
رجوي گفت: «اگر به‌واسطه افشاگري مقاومت ايران نبود، ملايان حالا بمب اتمي را در دست داشتند». وي هم‌چنين گفت نبايد به رژيم ايران، آن طور كه انتظار مي‌رود كه بخشي از توافق باشد، حق غني‌سازي اورانيوم داده شود. اين برخلاف شش قطعنامة شوراي امنيت ملل متحد است كه به طور مشخص آن را ممنوع كرده است.  
«من فكر مي‌كنم كه هر احتمالي  كه در دست ملايان باقي بماند راه را براي دستيابي سريع به آنچه آنها خواهانش هستند (بمبهاي اتمي) و هر موقعي كه بخواهند، هموار مي‌كند».
دولت ايران شورا را يك “گروه تروريستي” و يك “سكت” نامگذاري كرده و ادعا كرده كه اتهاماتش در رابطه با برنامه اتمي‌ ايران ساختگي هستند.
پس از گردهمايي شورا در ويلپنت، از سخنگوي وزارت خارجه فرانسه توسط آسوشيتدپرس نقل قول شد كه گروه را به‌خاطر “انگيزه‌هاي خشونت آميز و غير دموكراتيك”، “طبيعت فرقه‌يي” و “بسيج شديد نفوذ و اطلاعات غلط”، مورد انتقاد قرار داد.
بر اساس گزارشها، رجوي اين اظهارات را «يك هديه به ملايان» ناميد. برنارد كوشنر، وزيرخارجة سابق فرانسه كه در گردهمايي شركت كرد، به آسوشيتدپرس گفت كه وي از بيانية دولت «سرافكنده» است.
رجوي در مصاحبه با فاكس نيوز انتقاد دولت ايران از گروهش را رد كرد و آن را مسخره خواند.
وي اعلام كرد: «فراخوان من به مردم ايران همواره اين بوده كه تسليم ديكتاتوري ديني نشوند. ما يك ضرب‌المثل در فارسي داريم كه مي‌گويد، “افعي هيچگاه كبوتر نخواهد زاييد”. هيچ مدره‌يي از ملايان و ديكتاتوري آخوندي در نخواهد آمد. مقاومت ايران مكرراً اين را طي 25 سال گذشته گفته است و هر بار نيز حرفش اثبات شده است».

فاكس نيوز

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ