Menu

جیسون رضائیان ” “گروگانی” که چکمه های” گروگان گیر”خود را می‌بوسد

maghalat f5f10مقاله جیسون رضائیان در روزنامه ی واشنگتن پست نشان می‌‌دهد آقای رضائیان ، لاجوردی و گری سینگ را با هم قورت داده است . خشم لجام گسیخته این فرد نسبت به مبارزین جان بر کف ایران نشان از کینه‌ای پاسدار گونه دارد که قبل از او از طرف مزدورانی چون اکبر گنجی , مازیار بهاری تجربه شده است .
روزنامه ی واشنگتن پست که هنوز در سوگ اوباما مرثیه می‌‌خواند با درج این مقاله نشان داد که همواره به عنوان بخشی از توطئه علیه مردم ایران ادای نقش می‌کند . تریتا پارسی‌ نیز با پخش وسیع این مقاله به همگان آدرس دقیق باز تولید این یاوه سرائی‌ها را نشان می‌دهد. سوابق جیسون رضائیان ، دو رگه‌ای که فاقد شرافت ایرانی‌ و صداقت آمریکائی است با نوشتن مقاله‌ای در تأیید تمام عیار از رژیم آخوندی و ضدیت هیستریک با نیروی مقاومت برانداز نشان داد که دستگیری این فرد به اندازه آزادی اش توطئه‌ای علیه مردم ایران بوده است , بزرگترین دلیل این مدعا امضاء این فرد زیر نامه‌ای است که با مخالفت از خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا مراتب چاکری خود به رژیم ایران را اثبات کرده بود ..
اتحاد زندانیان سیاسی بر این باور است که صنعت تواب سازی در زندانهای رژیم هنوز فعال و رژیم آخوندی در فاز پایانی خود از همه  امدادهای غیبی به ناچار پرده برداری می‌کند . جیسون رضاییان دو رگه ی خائنی است که هم دستگیری و هم آزادی او بخش عظیمی‌ از ثروت مردم ایران را به پای آخوندها ریخت تا خرج جاه طلبی های رژیم در لبنان ، سو‌ریه و یمن بشود، او حتی شرافت روزنامه نگاری را خرج فاشیسم مذهبی‌ حاکم بر ایران کرد. او نیمه خائن ایرانی‌ خود را صرف فریب مردم آمریکا می‌کند تا به تعهد ش به آخوندها وفادار بماند .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران این تسلیم خفت بار و این فریب افکار عمومی را بشدت محکوم کرده و به این تواب دو رگه اصلاح طلب یادآوری می‌کند که همه کسانیکه در مقابل فاشیسم حاکم بر ایران زانو زده‌اند سرنوشت رقت باری پیدا کرده و لعن و نفرین تاریخ را در کارنامه خود ثبت کرده اند . ما از مردم آمریکا و از ایرانیان مقیم آمریکا می‌‌خواهیم با رسوا کردن مزدورانی همچون رضأئیان جامعه خود را از فضولات آخوندی پاکسازی کنند ، ما همچنین افکار عمومی آمریکا را فرا می‌خوانیم تا در برابر تعرض شرم آور به شرافت روزنامه نگاری در مقابل فرستادگان دیکتاتور ایران همچون جیسون رضائیان سکوت نکنند و بیاد داشته باشند که جنگ با شیاطین همواره بخشی از دموکراسی بوده و هست .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
10 فروردین 1397 /30 مارس 2018

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ