Menu
سیمین منافی

سیمین منافی

هرشب ستاره ای را بزمین میکشند و باز این آسمان غرق ستاره است

manafi f8ebfباردیگر رژیم فاشیستی و خوانخوار آخوندی در ایران دستش اغشته به خون فرزند راستین دیگری از میهن اسیرمان شد و مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی سوادجانی را با سری افراشته و هر چند با تنی رنجور از 12 سال اسارت و ظلم وستم و شکنجه به دار آویخت.

پیام جامعه ایرانیان نوردراین وستفالن

iran-manafi b7f38

خواهران و برادران عزيز، دوستان و ياران مقاومت و اشرف نشان،
با سلام و درودهاي گرم به همه شما،
و با تعظيم در برابر 52 شهيد والا مقام، به سرداري بزرگ زن مجاهد خلق زهره قائمي، كه با پايداري خلل ناپذيرشان لرزه سرنگوني به اندام رژيم انداختند.

منتخب ویدئوکلیپ