Menu
حسین یعقوبی

حسین یعقوبی

سرکشی احمدی نژاد نمودی از اوج طلسم شکستگی خامنه ای

a5 a8d28

از مدتها پیش و بویژه در ماهها و هفته های گذشته، احمدی نژاد که برای دو دوره مهره مناسب و مورد نیاز ولی فقیه در پست ریاست جمهوری برای برون رفت از بحران های موجود نظام ولایت فقیه بود، زبان گشوده و ولی فقیه نظام را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق یک جنگ نیابتی با «لاری جانی ها» مورد تهاجم قرار داده است.

بدیهی است که دامنه این درگیری ها فراتر از اختلاف نظر شخص احمدی نژاد با ولی فقیه ارتجاع، در برگیرنده طیفی از نیروهایی نیز است که سالهای متمادی از عناصر سرکوب و شکنجه باند غالب بودند و خامنه ای دیدگاه خود را به آنها نزدیکتر از حتی رفسنجانی که همیشه وزنه تعادل رژیم بود، می دید. خامنه ای به این موضوع بعد از سرکوب قیام سال ۱۳۸۸در خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸صراحتا اشاره کرد و گفت: «میان آقای هاشمی و رئیس جمهور نیز از سال ۸۴ اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است».اکنون اما رژیم ولایت فقیه در تعادل قوای ناشی از تحولات جدید جهانی و مهمتر از همه وضعیت انفجاری جامعه چنان دچار شقه و فروپاشی گردیده که ولی فقیه طلسم شکسته، دیگر توان استفاده دوره ای از تدارکچی های “اصلاح طلب” و “اصول گرا”ی بی دنده و ترمز را هم از دست داده است. صحبت های اخیر خامنه ای خود اشاره آشکاری است به این ناتوانی و در عین حال منفوریت عمیقش در جامعه، آنجا که با مخاطب قرار دادن هم روحانى و هم احمدى نژاد به اثرگذاری مخالفت و ژست اپوزیسیون نمایی پوشالی آنها با وی در مردم اعتراف می کند: «… کسانی هستند و انسان مشاهده میکند که یا امروز همه‌ امکانات مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها بوده، آن‌وقت به قول فرنگی‌مَآب‌ها نقش اپوزیسیون به خودشان میگیرند، حالا ممکن است کسی خیال کند که در مردم تأثیر میگذارد».(سخنرانی خامنه ای چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) تشدید درگیری باند احمدی نژاد با رأس دستگاه ولایت، روند فروپاشی کلیت نظام را بطور اجتناب ناپذیری وارد فاز جدیدی می کند. اگر در گذشته و از همان ابتدای شکل گیری نظام ولایت فقیه همواره جناح مغلوب رژیم مورد خشم و غضب ولایت فقیه قرار می گرفت و «سخت سرانی» چون احمدی نژاد و پاسداران باند او به عنوان مورد اعتمادترین عناصر امنیتی نظام، پاداش شکنجه و تیر خلاص زدن به زندانیان مجاهد و مبارز را با مناصب و پست های بالای حکومتی و با عنایت ویژه «مقام معظم رهبری» دریافت می کردند، اکنون ولی فقیه طلسم شکسته، این باند هار و سرکوبگر را نیز رو در روی خود می بیند. این تحول بی تردید چرخش تعادل قوا در صحنه نبرد ارتش گرسنگان و شکنجه شدگان و مردم تشنه آزادی با رژیم ولایت فقیه را بطور کیفی به سود مردم بدنبال خواهد داشت. شرایط حاضر دیگر استفاده از ترم شکاف را برای تشریح تضادهای مهارناپذیر دستگاه ولایت فقیه ناکافی می سازد؛ خامنه ای که تا دیروز بر حسب نیاز و حفظ نظامش دجالگرانه با دو پای اصلاح طلبی قلابی از جنس روحانی و «ولایتمداران ارزشی» از سنخ احمدی نژاد و شرکای لباس شخصی سرکوبگر راه می رفت، اکنون در چنبره بحران های فزاینده در واقع هر دوپای خود را از دست داده است و افزون بر آن باید راهی برای سرجا نشاندن عناصر سرکوبگر دیروز خود که امروز در کسوت «اپوزیسیون» او عمل می کنند بیاید. اینکه خامنه ای تا چه حد موفق خواهد شد احمدی نژاد را که تمام اسرار جنایات طبقه بندی شده رژیم، از ترورهای خارج کشوری تا پروژه بمب سازی و دخالت های جنگ افروزانه آنرا در سینه دارد، بدون خونریزی جناحی از سر راهش حذف کند، امری است که آینده نزدیک نشان خواهد داد.

حاصل این تحولات اما یک چیز را بدون تردید در تقدیر دارد؛ جسارت توده های گرسنه و خشمگین و زخم دیده و غارت شده و زمان برخاستن آنها و خیزش ارتش قیام در کسوت هزار اشرف.

 

نقض حقوق بشر و وظایف ما

maghalat ba747هنوز روح و روان بشریت از زخم هاى برجاى مانده از توحش و جنون برترى نژادى فاشیسم هیتلرى التیام نیافته بود و أفکار عمومى آگاه و مسئول در مقابل این سئوال قرار گرفته بود که آیا قواى حاکم بر یک کشور الزاما تضمین کننده حقوق انسانى آحاد آن جامعه می‌باشد؟ تجربه جنگ ویرانگر جهانی دوم به این سئوال، پاسخ منفی می داد. لذا این امر تبیین قواعد جهان شمولى که حقوق انسان ها را فراتر از مرزها و فرهنگ ها به رسمیت بشناسد، بیش از هر زمان ضرورى تر کرده بود. متاثر از این فضاى ملتهب، در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ در مقر سازمان ملل متحد در پاریس متنى قرائت گردید که خدشه ناپذیر بودن کرامت انسان از بنیادى ترین اصول آن محسوب مى شد. از آن زمان تاکنون این متن به منشور عمومى حقوق بشر معروف شده است.

ای‌کاش پذیرش منشور حقوق بشر از طرف ٥٦ عضو سازمان ملل (تا آن زمان) و تقریبا تمام کشورهاى عضو تا به امروز که یک دستاورد مهم برای جامعه بشرى محسوب می‌گردد، می‌توانست امید و رویاى انسانها به زندگى در دنیایى عارى از تبعیض و تجاوز و زورگویى را براى همیشه تحقق می‌بخشید. متاسفانه اما ما شاهد روایت تلخ دیگرى از روند تحولات جهان در قرن بیست و یکم هستیم؛ هنوز از پیکر فلسطین مجروح خون مظلومترین انسانها می‌چکد، هنوز ما شاهد آوارگى و دربدرى و قتل و غارت انسانهاى بی‌دفاع در میانمار و عراق و یمن هستیم و هنوز ماشین کشتار نظام ولایت‌فقیه حاکم بر ایران به نام دین خدا خون می‌ریزد و در حال نابودى و تباهى حرث و نسل و حیاتى ترین حقوق انسان می‌باشد!
همانطور که در ابتدا بطور خلاصه اشاره شد، فلسفه وجودى و مدون شده منشور حقوق بشر در دنیاى مدرن، شرایط دهشتناک بعد از جنگ جهانى دوم و محصول بلافصل دیدگاه نژادپرستانه فاشیسم هیتلرى بود.
یک نگاه هرچند گذرا به تئورى ولایت‌فقیه و جامعه ایدئال مورد نظر تئوکراسى حاکم بر ایران جاى هیچگونه شک و شبهه اى باقى نمی‌گذارد که در این دیدگاه، حقوق انسانى و حق حیات تنها براى کسانى به رسمیت شناخته می‌شود که ایمان و التزام عملى و حتى قلبى به ولایت‌فقیه داشته باشند. همانطور که در دستگاه فاشیسم هیتلرى خروج از دایره فکر و اندیشه "پیشوا" مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها بود، در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه نیز شاخص برخوردارى و یا عدم برخوردارى از حق شهروندى و حتى حق حیات، در تفتیش عقیده و تعیین موضع سیاسى و عقیدتى شهروند ایرانى تنها در قبال این سئوال بود: امام را قبول دارید یا نه؟ پاسخ منفى به سؤال فوق همانا و له و لورده شدن در زیر ضربات چماق و پنجه بوکس و قمه پاسداران وحشى و همه باندهاى ارتجاعى آن، از کمیته چى هاى لمپن گرفته تا جریان فاشیستى موسوم به "مجاهدین انقلاب اسلامى" به سردمدارى امثال مصطفى تاجزاده و غیره، همان!

این قلم البته در وصف جنایات هولناک فاشیسم مذهبى حاکم بر میهنمان فی‌الواقع ناتوان بوده و همیشه بر این باور بوده که تنها با مرور آنچه در سیاهچالهاى قرون وسطایى خمینى و خامنه‌ای بر زندانیان قهرمان مجاهد و مبارز گذشته، می‌توان به شقاوت بی حد و حصر دیدگاه ولایت‌فقیه و رابطه آن با مقوله حقوق بشر و کرامت انسان پى برد.اما عمد دارم در این نوشته تاکید کنم که نقطه عزیمت همه جنایاتى که در طول حیات ننگین نظام ولایت‌فقیه بر پرونده آن افزوده شده و آن را به یکى از سیاهترین ناقضین حقوق بشر در دنیا تبدیل کرده است، همان نگاه فاشیستى - مذهبى این طرز تفکر به دنیاى بیرون از خود می‌باشد؛ و اصطلاح فاشیسم دینى، متداول در فرهنگ مقاومت ایران نیز برآمده از همین تحلیل بوده و به هیچ عنوان تنها یک شعار در ضدیت صرف با رژیم نیست. همین دیدگاه فاشیسم دینى است که دامنه آتش آن، فراتر از جاى جاى خاک میهن ما، امروز و در فقدان یک سیاست قاطع بین‌المللی سوریه و یمن و عراق را فراگرفته و باعث بى خانمانى مردم شده و در واقع جهانى را دچار ناامنى کرده است. اگر پیشروى مقاومت مشروع ایران در شکست پروژه بمب سازى رژیم آخوندى نبود و رژیم همچون آلمان نازى از ابزار و ادوات لازم جنگى برخوردار می‌بود، بى شک جغرافیاى سیاسى جهان امروز بسود شیعه گرى ارتجاعى تحت هژمونى ولایت‌فقیه تغییر یافته بود.

اگر ظهور و ویرانگرى فاشیسم هیتلرى، جامعه جهانى را در دوران بعد از جنگ جهانى دوم به فکر تدوین حقوق جهان شمول بشر واداشت، امروز ظهور و پیشروى فاشیسم مذهبى به عنوان یک تهدید جدى جهان متمدن و همه ارزش‌های حقوق بشرى آن زنگ‌های خطر را بیش از هر زمانى به صدا درآورده است.

نیاز امروز بشریت فراتر از تئورى و تدوین قواعد حقوق بشرى، تدابیر جامع و الزام‌آوری است تا بتوان با تکیه بر آنها رژیم‌های یاغى و سرکشى چون نظام ضدبشرى حاکم بر ایران را به رعایت حقوق بشر در تمام شئونات زندگى مردم وادار کرد! اگر امروز جامعه بشری رعایت حقوق بشر را - به عنوان عالی ترین دستاورد بشریت - مرز سرخ عبورناپذیر تمام مناسبات خود قرار ندهد، بی‌تردید فردا تنها راه باقی مانده برای جلوگیری از اختاپوس بنیادگرایی به مثابه یکی از اصلی‌ترین عناصر ناقض حقوق بشر، جنگ و خونریزی بیشتر خواهد بود! بدیهى است که فاشیسم مذهبى حاکم بر ایران هرگز با یک فراخوان صرف که اکنون دیگر بیشتر به یک تعارف شرم‌آور و روتین قبل از نشستن پاى میز معاملات تجارى تبدیل گشته است، از نقض حقوق بشر دست نخواهد کشید؛ براى برقراری جامعه ای که در آن حقوق بشر و کرامت انسان خدشه ناپذیر و مقدس بشمار آید، البته قبل از داشتن هر انتظاری از جامعه جهانى، باید کفش و کلاه آهنین بر تن پوشید و بر رژیم جنایتکار ولایت‌فقیه و تمام باندهاى مافیایى اش در تمام زمینه‌ها شورید. باید با حمایت بى دریغ از مقاومت و جان برکفان مجاهد این مرز و بوم به تقویت جبهه مقاومت در قبال لابی‌های فاسد سیاست مماشات پرداخت. تنها در این صورت است که می‌توان سوداگران سرمایه و خون (سردمداران سیاست پلید مماشات) را از معامله بر سر حقوق بشر بر حذر داشت! تنها در این صورت است که می‌توان با خلع ید از رژیم ضد بشرى حاکم بر میهنمان در مجامع بین‌المللی حرمت حقوق بشر را پاس داشت. میدان نبرد مشروع و سرنوشت ساز برای حقوق بشر ما را به یاری فرا می‌خواند، اکنون زمان برخاستن است! ما تنها با پرداخت بها، عمل به مسؤلیت ها و ورود به صحنه مبارزه، می توانیم وفاداری و ایمان خود به حقوق بشر را به اثبات برسانیم. در غیر اینصورت صحبت از حقوق بشر جز یک لفاظی توخالی و بی محتوی نخواهد بود!

شکست داعش توسط داعش!

maghalat 94d1cبعد از تن دادن اجبارى رژیم به برجام و دود و دم ایجاد شده متعاقب آن توسط رژیم و جبهه متحد ارتجاع و استمالت با هدف ارائه چهره اى سربراه و صلح طلب از رژیم ولایت فقیه، بر أهل فن و کسانى که تردیدى در ماهیت رژیم ولایت فقیه ندارند، پوشیده نبود که این عقب نشینى، آن هم با "زانوان خونین"، به تعبیر یک دیپلمات اروپایى، تنها مفر و ناشى از نیاز اضطرارى و حیاتى رژیم به تنفس مصنوعى و فرار از خفگى اجتناب ناپذیر ولو بطور موقت بود.

به نظر مى رسید که ولى فقیه رژیم قصد داشت براى فریب جامعه جهانى از "حکم شرعى خدعه" استفاده نماید که پیشتر امام دجالش قبل از به قدرت رسیدن براى دلجویى از غرب استفاده کرده و از الطاف آن نیز بهره مند گردیده بود.

اما شلیک اولین موشک بالستیک توسط ایادى رژیم در یمن بسوى کشور عربستان سعودى، بادکنک این توهم را براى چندمین بار ترکاند و بساط ماه عسلى را که استمالتگران غربى به امید قراردادهاى سودآور اقتصادى از جیب مردم محروم ما تدارک دیده بودند، در هم پیچید.
موضع گیرى ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنى بر "برخورد قاطع با برنامه موشکى رژیم ایران"، هشدار و پافشارى آمریکا بر خروج "همه شبه نظامیان طرفدار رژیم ایران از عراق و سوریه و جلوگیرى از نقض مکرر قطعنامه‌های٢٢١٦ و ٢٢٣١شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط این رژیم"، تقویت جبهه متحد عربى و بین المللى در حمایت از سعد حریرى و در تقابل با دخالت های بی ثبات کننده رژیم در لبنان و مهمتر از همه لیست گذارى سپاه پاسداران رژیم و نیروهاى تحت حمایت آن در عراق (گروه تروریستى نجباء) و لبنان، عرصه را چنان بر رژیم ولایت فقیه تنگ کرده است که چاره اى جز عقب نشینى باز هم بیشتر و بالا بردن "دوز نرمش قهرمانانه " براى آن باقى نمانده است.
اما اگر خمینى بعد از به گل گرفته شدن تنور جنگ خانمانسوزش توسط ارتش آزادیبخش ملى ایران هنوز از قدرت کافى براى مقابله با عواقب آن برخوردار بود و با واژه نوشیدن جام زهر، آشکارا به شکست فضاحت بارش اعتراف کرد، خامنه اى در موضع ولى فقیه طلسم شکسته مطلقا از چنین توانى برخوردار نبوده و به همین دلیل تلاش مى کند، با فریب و دجالگرى، رژیم خود را عامل اصلى شکست داعش در سوریه و برنده تحولات در منطقه جلوه دهد! این فریبکارى ابلهانه و تبریکات پوشالى و مشمئز کننده سران رژیم به همدیگر در شرایطى صورت مى گیرد که داعش زیر ضرب ائتلاف بین المللى اى بود که رژیم ولایت فقیه نه تنها هیچ نقشى در آن نداشت بلکه به عنوان حامى اصلى دیکتاتور خونریز سوریه در کشتار مردم و کودکان معصوم و بى پناه آن کشور در کانون تنفر شدید مردم ایران و أفکار عمومى جهان قرار دارد.رژیم ولایت فقیه به عنوان پدر خوانده داعش در شرایطى به القا این باور واهى تلاش مى کند که سردمدارانش به صراحت به نقش رژیم در پیدایش و سازماندهى گروه هاى همسنخ داعش در منطقه براى ایجاد بلوا و ناامنى اعتراف مى کنند.
سخنان جعفرى سرکرده سپاه پاسداران رژیم در این رابطه بى نیاز از هرگونه توضیح مى باشد. وى در جمع بسیجیان تهران در محل دفن دجال گفت: "امام فرموده بود باید هسته های مقاومت در کشورهای اسلامی شکل بگیرد. امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تاثیرگزاری آنها را می‌بینیم. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد. (خبرگزارى فارس رژیم ٠٥/٠٩/١٣٩٦).اما حکایت رژیم آخوندى در شکست داعش، حکایت ملانصرالدین است که به مردم به دروغ گفته بود: سر کوچه دارند آش میدهند و وقتی مى بیند مردم بطور واقعى براى گرفتن آش صف کشیده اند خودش هم باورش شد که آنجا آش مى دهند و رفت در صف ایستاد!!

 

زمان حسابرسی

maghalat 5a623توقیف  کیهان  بدستور قضاییه رژیم که مجری دستورات شخص خامنه ای است انجام گرفت و نه توسط عوامل وابسته به باند روحانی. هدف این توقیف بطور مشخص چیزی جز رساندن پیام «غلط کردم گویی» خامنه ای نمی تواند باشد

 حدودا از مرداد ماه سال ۱۳۶۴ - یعنی زمانی که ریچارد مورفی، دستیار وقت وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در یک جلسه استماع کمیته خارجی کنگره (که هیچ ربطی هم به موضوع استماع نداشت) بطور غیر منتظره ای اتهامات سخیف و بی اساسی را به سازمان مجاهدین نسبت داد – تا همین چند ماه پیش، رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران از امدادی بنام سیاست استمالت برخوردار بود که در سایه آن به تاخت و تاز بدون حسابرسی در منطقه مشغول بود.

بعدها پس از برملا شدن افتضاح ایران گیت معلوم گردید که “غیردمکراتیک” خواندن مجاهدین توسط آقای مورفی در آن جلسه استماع البته چراغ سبزی بوده به ملاهای “مدره” و خود ایشان هم یکی از ۹ مقام درگیر در آن ماجرا بود که بخشی از آن تحویل سلاح به رژیم ولایت فقیه در قبال آزادی گروگانهای آمریکایی در دست عوامل رژیم در لبنان بود!

از آن پس رژیم ولایت فقیه باج خواهی سیاسی را بعنوان یک الگوی موفق و راهگشا اساس روابط خود با دنیای غرب قرار داد.

سه دهه بعد از آن ماجرا و شکست سیاست رام کردن و تغییر رفتار رژیم ولایت فقیه که غرب خام خیالانه بر آن اصرار می ورزید، اکنون تغییر دوران و چرخش استراتژیک سیاست منطقه ای ایالات متحده آمریکا، از قضا بیش از هر چیز همین باج خواهی و دخالت های ویرانگر رژیم ولایت فقیه در منطقه را زیر ضرب جدی قرار داده است؛ دخالت هایی که رژیم آنها را نتیجه منطقی “قدرت منطقه ای” خود القا می کرد و از آن از موضع قدرت پوشالی در چانه زنی با غرب و بویژه کشورهای اروپایی سود می برد.

پرتاب موشک بالیستک از سوی مزدوران رژیم آخوندی از یمن به خاک عربستان سعودی در هفته گذشته و موضع واحد غرب در محکومیت و اصرار بر ضرورت مقابله قاطع با آن، نشان داد که اعمال تجاوزگرانه رژیم دیگر بیش از این قابل اغماض و چشم پوشی نبوده و جایی در معادلات دیپلماتیک نخواهد داشت.

حسین موسویان، دیپلمات – تروریست سابق رژیم ضمن ابراز ترس و وحشت خود از عواقب این رویکرد جدید و موضع واحد غرب در قبال اعمال تجاوزکارانه رژیم، سران رژیم را به هشیاری فراخوانده و می نویسد: «ماهها است که لابی‌گران در گوش کاخ سفید و کنگره می‌خوانند که ابتدا دُم مار منطقه یعنی حزب‌الله لبنان را قطع کنید و بعد هم سرش یعنی ایران را بزنید». وی می افزاید: «تخریب برجام، طرح تشدید لوایح تحریم حزب‌الله و سپاه در کنگره آمریکا، تشدید فشارها علیه حشد‌الشعبی عراق، اتهام رئیس‌جمهور آمریکا به ایران در مورد اصابت موشکهای یمنی به ریاض، استعفای سعد حریری، و از همه بدتر انتشار اسناد ارتباط القاعده با جمهوری اسلامی، از جمله نشانه‌های کلید خوردن طرح تقابل واشینگتن و کشورهای منطقه با نظام در منطقه است. ضروری است مسئولان نظام تهدید را جدی تلقی کنند».روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران رژیم نیز در ۲۰ آبان ۹۶ در این رابطه نوشت: «اروپا مکرراً همگام و همراه با آمریکا آزمایش موشکی را نقض قطعنامه ۲۲۳۱عنوان کرده اند و رفتارهای نظام در منطقه غرب آسیا را برهم زننده صلح و ثبات و امنیت منطقه یی عنوان کرده و خواهان وضع تحریمهای بین المللی میشوند. اروپا همچنین امروز همراه با عربستان - آمریکا اتهام حمله نظامی نظام به فرودگاه ملک خالد ریاض را مطرح میکنند. گسترده شدن اقدامات کشورهای اروپایی در حالی رو به افزایش بوده و حتی در برخی از مصادیق از آمریکاییها نیز پیشی گرفته اند».

اما علیرغم شواهد انکار ناپذیر مبنی بر دست داشتن رژیم در موشک پرانی به خاک عربستان سعودی، روحانی که در شیادی زبانزد خاص و عام است تلاش کرد حملات موشکی شبه‌ نظامیان وابسته به رژیم در یمن را اینگونه توجیه کند: «ارتش یمن به هر حال انبار سلاح داره، امکانات داره از دیر باز دارای موشک اسکاد بوده، اسکاد بی‌بوده، اسکاد سی بوده، حالا شما بگید از موشکش استفاده نکنه، خیلی خوب شما بمباران رو قطع کنید، شما یک ماه بمباران رو قطع کنید شما ببینید مردم یمن به شما پاسخ مثبت نمی‌دهند...
چه‌کار به مردم سوریه دارید! چه‌کار به مردم عراق دارید!...
خوب حالا آنجا شکست خوردی پس چه‌کار به مردم لبنان دارید، چرا دخالت در امور لبنان می‌کنید، چرا دخالت در حکومت لبنان می‌کنید...
شما اتهام میزنید که ایران در منطقه دخالت می‌کنه، ایران بله در عراق و سوریه به دعوت رسمی این دوتا دولت برای مبارزه با تروریزم رفته و بسیار افتخار می‌کنه». (تلویزیون شبکه یک آخوندی ۱۷ آبان ٩٦).

آخوند شیاد روحانى در حالى دست داشتن رژیم ولایت فقیه در این عمل جنگ افروزانه را إنکار مى کند که ویدئو کلیپی که اخیرا توسط باندهای رژیم در دنیای مجازی تکثیر گردیده، بروشنی پرده از نیات جنگ افروزانه رژیم بر می دارد. در این کلیپ آخوند مهدی طائب در بخشی از سخنرانی خود از جمله می گوید: «... آقا این انقلاب ما کجا می خواد بره؟ این مردم ما خوب باید بفهمند و می دانند که هدف این انقلاب کجاست. بابا و‌الله بالله به قسم جلاله، هدفی که امام دنبال می کرد این بود که زمینه را برای ظهور امام زمان آماده کنه. شما کی به نتیجه می رسین؟ موقعی که پرچم جمهوری اسلامی بالای کعبه به اهتزاز درآید. … شما به امام زمان می گین بیا! بفرمایید ببینیم فرودگاه امام زمان کجاست؟ کعبه خانه خداست دیگه، فرودگاه دست کیه؟ اینو بدونین تا این فرودگاه را نگیری امام زمان نمی یاد. وقتی فهمیدیم وظیفه ما اینه باید چکار کنیم؟». (۱) اما محکومیت قاطع جهانی این عمل جنگ طلبانه که بی شک انجام آن بدون تایید ولی فقیه نظام غیر قابل تصور می باشد، آژیرهای خطر را در داخل نظام چنان بصدا درآورد که دستگاه قضایی تحت امر ولی فقیه دستور توقیف دو روزه روزنامه کیهان را صادر کرد که در تیتر خود دبی را هدف بعدی موشکها از یمن دانسته بود. توقیف روزنامه کیهان که نظرات شخص خامنه ای و باند او را بازتاب می دهد به هیچ عنوان ناشی از جنگ باندی نبوده، چرا که این توقیف بدستور قضاییه رژیم که مجری دستورات شخص خامنه ای است انجام گرفت و نه توسط عوامل وابسته به باند روحانی. هدف این توقیف بطور مشخص چیزی جز رساندن پیام «غلط کردم گویی» خامنه ای نمی تواند باشد و ثابت می کند که این رژیم به دلیل نیاز حیاتی اش به جنگ طلبی و صدور بحران البته تا حد امکان از آن دست نخواهد کشید مگر آنکه خود را در معرض یک سیاست قاطع بین المللی ببیند.

اکنون که آهنگ این اقدام قاطع در استراتژى جدید آمریکا بگوش مى رسد، بنظر می رسد که رژیم در وضعیت شکننده کنونی، علیرغم تهدیدات میان تهی راهی جز عقب نشینی و خوردن جام زهرهای بعدی نداشته و یقینا روزبروز به نقطه تعیین تکلیف نهایی و زمان حسابرسی که همانا سرنگونى توسط مردم ستمدیده و مقاومت سازمانیافته می باشد نزدیک و نزدیکتر مى شود.
 پاورقی:
(۱)

https://www.facebook.com/hossein.yaghobi.۷۷/posts/۱۹۶۴۴۳۰۳۰۳۵۷۴۰۷۵

استراتژی جدید آمریکا و ضرورت یادآوری چند نکته

maghalat 005e7
نمودهای عینی و مادی کارکرد رژیم ولایت فقیه، مثل همه پدیده های مادی، ریشه در ذات و ماهیت آن دارد که البته دجالگری از برجسته ترین عناصر تشکیل دهنده آن است.

اگرچه این شیوه رفتاری رژیم اکنون دیگر کاملا رنگ باخته و در بین قشر آگاه جامعه به سوژه تمسخر سران رژیم تبدیل گشته است؛ اما ظاهرا رژیم ولایت فقیه برای راه انداختن معرکه های “وحدت” در بین نیروهای خشک مغزی که نانشان به سفره خونین نظام وابسته است، هنوز خود را بی نیاز از تکرار آن نمی بیند. در خورجین دجالگری رژیم، علاوه بر “دین پناهی” – اسم مستعار رژیم ولایت فقیه - البته همه جور اجناس دیگر نیز یافت می شود که سران رژیم بسته به شرایط و موقعیت نظامشان ناگزیر به رونمایی از آنها می گردند. بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا که نشان از چرخش جدی در سیاست های این کشور در قبال رژیم ولایت فقیه دارد، سردمداران رژیم، مخصوصا گماشتگان اعزامی شان به فرنگ، این بار چاره را در آویختن به منافع ملی دیده اند تا با تبلیغات پوشالی و میان تهی در باره آن، هم نیروهای وارفته نظام را دنبال نخود سیاه فرستاده و سرگرم کنند و هم از کابوس وحشتی که سراسر نظام را فراگرفته کمی بکاهند.اما براستی منافع ملی، فارغ از چگونگی پیدایش ریشه های تاریخی و تعریف آکادمیک آن، چیست؟
شاید ساده ترین و عام ترین تعریف از منافع ملی "حاصل جمع منافع آحاد یک ملت که در یک جغرافیای معین سیاسی تحت نام کشور زندگی می کنند، باشد. به بیان دیگر منافع ملی جلوه و تبلور منافع عموم مردم در یک جامعه می باشد که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر مى باشند: *
الف – منافع وجودی که شامل تمام حقوق مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی انسان‌ها می باشد
ب – امنیت رفاهی و امنیت شغلی
ج – حفظ و ازدیاد قدرت کشور در روابط با کشور های دیگر
حال با این شاخص ها می توان به جایگاه منافع ملی در رژیمی که ولی فقیه آن خود را حاکم مطلق العنان بر سرنوشت مردم ایران می داند، بیشتر پی برد.
 آیا ۳۹ سال حاکمیت سیاه و شوم ولایت فقیه برای مردم ایران و منطقه و جهان حاصلی جز مرگ و نیستی، جنایت و تباهی و فساد داشته است؟
آیا مردم ایران از امنیت وجودی به عنوان یکی از مبانی تعریف منافع ملی برخوردارند، وقتی آحاد یک جامعه صرف بیان یک عقیده و نظر مخالف فاقد کمترین امنیت جانی بوده و از دستگیری و شکنجه و اعدام در امان نیستند؟
 آیا زندگی بیش از ۸۰% از مردم ایران زیر خط کمرشکن فقر، به گفته مقامات خود رژیم، نشان از امنیت رفاهی و شغلی مردم ایران دارد؟
آیا بر باد دادن منابع ملی ایران در راستای اهداف سلطه جویانه در منطقه با حفظ منافع ملی ما در تعارض نیست؟
این سیاست های ضدبشری البته بطور قانونمند نفرت عمومی کلیت جامعه ایران را بدنبال داشته و رژیم ولایت فقیه را فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی در داخل کشور کرده است. و از همین روست که رژیم برای حفظ موجودیت خود راهی جز روی آوردن به پروژه بمب سازی و صدور بحران به خارج نداشته، که حاصل آن البته برباد دادن سرمایه های کشور و فقر و فلاکت و بیچارگی باز هم بیشتر اکثریت مردم کشورمان بوده است.در رویارویی با این هیولای سربرآورده از اعماق تاریخ، مقاومتی ستایش برانگیز شکل گرفته که تا این لحظه با پرداخت سنگین ترین بهای ممکن بر سر آرمان آزادی و حاکمیت مردم بمثابه مبنایی ترین حق و منافع ملی مردم ایران ایستادگی کرده است. در این مقاومت، برخلاف شارلاتانیزم خلص آخوندی، شاقول سنجش وحدت و تضاد با هر نیروی داخلی، منطقه ای و جهانی تنها و تنها در رویکرد آنها نسبت به همین اصل مقدس، یعنی برسمیت شناختن حق حاکمیت مردم به مثابه عالی ترین منافع ملت ایران بوده و بس. ایستادگی بر اصول و دفاع از شاخص های شناخته شده منافع ملی مردم ایران در تاریخچه مقاومت و مجاهدین همیشه از برجستگی درخشانی برخوردار بوده، بویژه در دوران جنگ ضد میهنی خمینی با عراق و همچنین در دوران پایداری پرشکوه مجاهدین در اشرف و لیبرتی، بگونه ای که اساسا مجاهدین در سازش ناپذیری بر سر همین اصول ملی و میهنی شناخته می شوند. در قیام سال ۸۸ که خود حاصل کارکرد همین مقاومت تا آن نقطه بود و می رفت تا بساط اهریمنی رژیم ولایت فقیه را برای همیشه از کشورمان برچیند، اوباما اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا بود و با بهره جویی از سیاست های مخرب آمریکا در منطقه خاورمیانه در آن زمان، به چهره ای کاریزماتیک و صلح جو در فضای سیاسی آن دوران و بویژه در میان روشنفکران جهان شناخته می شد و هنوز روی کار نیامده جایزه یک میلیون دلاری “صلح نوبل” را از آن خود کرد! بنابر این انتظار می رفت که - همانطور که وی در روز “تانک گیوینگ” به خاطر بجا آوردن دل دختر نوجوانش از قربانی کردن بوقلمون مخصوص این روز صرف نظر کرد - از قربانی شدن ندا آقا سلطان بدست پاسداران جانی در روز روشن بر روی سنگ فرش خیابانهای تهران هم متاثر گشته و به فریاد دادخواهی میلیون ها ایرانی متنفر از دیکتاتوری ولایت فقیه که شعار می دادند: “اوباما، اوباما - با اونایی یا با ما” پاسخ مناسبی دهد. اما جناب اوباما نه تنها طرف مردم را نگرفت که در ادامه سیاست دلجویی از رژیم ولایت فقیه تا آنجا پیش رفت که به معنای واقعی به آب حیاتی برای ادامه موجودیت این رژیم پلید تبدیل گردید. در زمان صدارت ایشان، دانشگاههای آمریکا پر شد از "آقازاده ها" و پاسداران "اصلاح طلبی" که با چپاول اموال مردم در دیار "شیطان بزرگ" هم مشغول تحصیل بودند و هم تمام و کمال به وظیفه "شرعی شان" یعنی شستن دستان خونین جلادان حاکم بر میهنمان و تخطئه مقاومت مشروع می پرداختند. سیاست های ویرانگر اوباما در عراق زمینه قتل عام مجاهدان جان برکف اشرفی را برای دژخیمان خامنه ای فراهم نمود و اوبامای “صلح دوست” چشمانش را در مقابل قتل عام ۵۲ قهرمان اشرفی بدست مزدوران خامنه ای با بی شرمی تمام بست!ترامپ اما نه از کاریسمای اوباما برخوردار است و نه حتی فارغ التحصیل ممتاز هاروارد! آنچه او قصد دارد در چارچوب استراتژی جدید سیاست ایالات متحده در تقابل با غده سرطانی ای بنام “جمهوری اسلامی ایران” به اجرا درآورد، آیا همان خواسته ای نیست که مردم ما در قیام ۸۸ از اوباما طلب می کردند و با جواب منفی ایشان مواجه گشتند؟

ترامپ در توضیح استراتژی جدید خود منجمله می گوید:
”طیف گسترده‌‌ی فعالیت‌های مخرب رژیم ایران فراتر از تهدید هسته‌ای آن است و این موراد را شامل می‌شود:
- توسعه و تکثیر موشک‌ بالستیک
- حمایت مالی و مادی از تروریسم و افراط‌گرایی
- حمایت از جنایات رژیم اسد علیه مردم سوریه
- نقض شدید حقوق بشر
- بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی از جمله امریکایی بر اساس اتهامات دروغ و بدون روند قانونی
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که زیر نظر رهبر ایران است یک گروه “تروریستی” است و خشونت را در منطقه گسترش می‌دهد سپاه از رژیم سرکوب‌ گر اسد حمایت می‌کند….”در این رویکرد نه تنها اثری از آنچه که در تضاد با منافع ملی باشد، دیده نمی شود، بلکه انگشت تاکیدی است بر روی واقعیات انکارناپذیری که رژیم ولایت فقیه با تکیه بر آنها کشور ما را به تباهی کشیده است. این سیاست جدید و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم، فارغ از تضاد منافع آمریکا با رژیم قرون وسطایی ملایان، خط بطلانی است بر سیاست مماشات آمریکا با یکی از خونخوارترین حکومتهای تاریخ ایران که البته بدون نقش بی همتا و هوشیاری سیاسی مقاومت ایران هرگز متصور نبود. و البته بدیهی است، تنها کسانی از این رویکرد جدید ایالات متحده نسبت به رژیم ضد بشری ولایت فقیه خشمگین و دل نگران هستند که منافعشان را با موجودیت رژیم آخوندی گره زده اند.
پاورقی:* برگرفته از ویکی پدیا

نانخوران حاشیهٔ بیت

maghalat 56f81سالهاست که ترویج پاداش و ترفیع در ازای تملق و چاپلوسى برای نظام جهت کشاندن نیروهاى فاقد کاراکتر به باتلاق حاشیه بیت رهبرى به "فرهنگ" متداول آنها تبدیل گشته است

سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی (انترنشنال ترنسپرنسی) که هدف آن تلاش برای مبارزه با فساد و اطلاع رسانی در این زمینه است، در گزارش سال ۲۰۱۶ خود، رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران را در میان ١٧٦ رده، در رتبه ١٣١ طبقه بندی نمود و به این ترتیب آنرا بعنوان “از جمله کشورهای مبتلا به فساد گسترده ساختاری” ارزیابی کرد.

برخلاف اکثر کشورهای جهان، بویژه کشورهای دمکراتیک با حاکمیت قانون که با بکارگیری مکانیزم های کارآمد در صدد ریشه کن کردن پدیده مخرب فساد می باشند، در ایران تحت حاکمیت استبداد دینی اما، گسترش هدفمند و سازمانیافته فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بخشی از پروژه حفظ نظام است! شاید این دیدگاه در نگاه نخست متناقض تلقی گشته و جایگاه و نقش فساد و دزد سالاری (کلیپتوکراسی) در پروژه حفظ نظام مورد پرسش قرار گیرد. نوشته پیش رو نگاهی است هر چند محدود به این موضوع.
نخست باید به این نکته توجه داشت که رژیم ولایت فقیه دیگر به هیچ عنوان قادر نیست شیوه هاى سرکوبگرى "دوران طلایى امام" را براى مهار اوضاع بکار بگیرد. در نتیجه، ظاهرا بیت خامنه اى براى جبران این ضعف و بالانس آن، شیوه جدیدى براى تربیت و حفظ نسلی از نیروهاى خدمتگزار، البته با الویت دادن به "ژن هاى برتر" را در دستور کار قرار داده است. این خط جدید در دو جمله ساده خلاصه مى گردد: "با دشمن برانداز (مجاهدین) نباش و سکوت کن! بعد تا مى توانى بچاپ!"
و بدین طریق سالهاست که ترویج پاداش و ترفیع در ازای تملق و چاپلوسى برای نظام جهت کشاندن نیروهاى فاقد کاراکتر به باتلاق حاشیه بیت رهبرى به "فرهنگ" متداول آنها تبدیل گشته است!
با یک نگاه آماری به سادگى می توان دریافت که فساد در ساختار سیاسی – اقتصادی نظام ولایت فقیه با ضعف و روند فروپاشی (بالاخص ریزش نیرویی) آن رابطه مستقیم دارد. بدین معنی که به تناسب گسترش هر چه بیشتر تنفر عمومی مردم از رژیم ولایت فقیه از یک سو و ضعف و ریزش نیرویی در درون رژیم از طرف دیگر، رژیم آخوندی برای حفظ اندک نیروهای پیرامون خود، چاره ای جز تقسیم سرمایه ها و امکانات کشور بین کسانى که حاضر به حیات انگلى در حاشیه لجنزار ولایت فقیه هستند، ندارد. با این هدف که این افراد تضمین منافع باد آورده خود را در گرو حفظ نظام دیده و در راستای آن کوشا باشند. بدیهی است که هرچه روند فروپاشی رژیم در چشم انداز نزدیکتر قرار مى گیرد، نرخ حفظ نیروهای “دارای ژن برتر” اما در حال ریزش نظام بیشتر هم گشته، امری که در دزدى هاى نجومى سالهاى اخیر بیشتر نمایانتر گردیده است.
اما فساد در نظام ولایت فقیه تنها حوزه اقتصاد و قدرت را دربرنمی گیرد. استبداد دینی حاکم بر کشورمان از همان ابتدای قبضه قدرت هرگونه فعالیت فرهنگی، هنری وعلمی جامعه را عملا مشروط به همکاری با دوایر دولتی و امنیتی و کرنش در مقابل حکومت کرد. این رویکرد رژیم البته با مقاومت تحسین برانگیز اکثریت جامعه و با پرداخت بهای سنگین مواجه گردید. نتیجه این سیاست ضد ملى فرار مغزها و سرمایه هاى ملى و هنری جامعه ما را بدنبال داشت و رژیم در رسیدن به نتایج مطلوب خود با شکست مواجه گردید. به عنوان چاره کار، رژیم در این زمینه نیز اختاپوس فساد براى تطمیع و نهایتا جذب و حفظ عناصرى با ظرفیت و کاراکتر لازم "انطباق" براى حیات دوگانه را بکار می گیرد.
شاید تاملی بر “نعش گردانی” اخیر سران دجال رژیم مثال خوبی برای درک موضوع باشد. رژیم ولایت فقیه از روز سه شنبه ۴ تا پنجشنبه ۶ مهرماه تمام امکانات تبلیغاتی خود را حول تدفین جنازه یکی از بسیجیان دبش رژیم که در سوریه به هلاکت رسیده بود، بسیج نمود. پیشتر از آن رژیم با تبلیغات گسترده اى عکس و فیلمى - که صحت و سقم آن هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد - از کشته شدن این بسیجى توسط "داعش" منتشر کرده بود. نهایتا در تاریخ ۹ شهریور، یعنی یک ماه پیش، از ورود جنازه اى به ایران خبر داده شد که ظاهرا مربوط به بسیجى مزبور بوده است! رژیم آخوندى نیز فرصت را غنیمت شمرد و جنازه را موقتا "بایگانى" نمود تا با آمیختن دجالگرانه این موضوع با فضاى عزادارى حسینى در ایام محرم، هم خود را دشمن داعش جلوه دهد و هم خوراک آمیخته با حس جوانمردى و وطن پرستى لازم را براى حاضران در سفره فساد خود فراهم نماید.
"جنازه را ابتدا به‌ بهانه طواف به ‌مشهد می برند و پس از یک سری نمایش مجددا به‌ تهران آورده و نمایش مفصلی ترتیب می دهند که به‌طور مستقیم از سیمای آخوندی پخش شد. خامنه ای خود نیز همراه با بسیاری از مهره‌های نظامی و غیرنظامی رژیم در آن شرکت می کند؛ این نمایش مشمئزکننده سپس در اصفهان تکرار می گردد و نهایتاً در نجف‌آباد با تدفین به پایان می رسد.” (از سایت مجاهدین خلق ایران)
اما این تنها بهره برداری دجالگرنه رژیم از این کارناوال تبلیغ مرگ و نیستی نبود.
 متعاقب این نمایش مسخره، سایت های رژیم پر بود از پیام های کسانی که در ساختار حلقه فساد حکومتى، انگل وار دست و پا مى زنند و خود را “هنرمند” می نامند! "هنرمندانى" که از حق نگذشته درمددرسانى بموقع به حفظ نظام سنگ تمام مى گذارند!
به قسمتی از تملق و چاپلوسی تهوع آور این به اصطلاح “هنرمندان” - که اساسا اعتقادی هم به آنچه بر زبان می آورند نداشته و بیش‌تر از همه هم خود رژیم بر آن واقف است – توجه کنید:
 "خانه سینما با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هنرمندان فردا ۵ مهرماه برای تشییع پیکر مطهر شهید محسن حججی به میدان امام حسین(ع) می روند. در متن این بیانیه آمده است:
"امام راحل (ره) فرمودند: "شهادت هنر مردان خدا است" و تبلور عینی این سخن در شهادت هنرمندانه محسن حججی و محسن حججی ها در دوران ما است.
سینماگران ایران که در مراسم جشن خانه سینما به احترام شهید حججی به پا خاستند و هنرآفرینی او را در عرصه پایمردی و دفاع از آرمان های والای اعتقادی در روز ملی سینما گرامی داشتند با ورود پیکر مطهرش به میهن فردا چهارشنبه ۵ مهر ماه ساعت ۹ صبح به میدان امام حسین(ع) خواهند شتافت تا همزمان با سوگواری برای سالار شهیدان، حسین زمانمان؛ محسن حججی را به خانه ابدی بدرقه کنند.” (١)
فساد ساختاری در خدمت حفظ نظام یعنی این!
این حرف های مشمئز کننده در مورد پاسداری به زبان آورده می شود که کار روزانه او و امثال او در خیابانهای کشور سرکوبگری و شکار دگراندیشان و اسید پاشیدن روی زنان شریف میهن بوده و ماموریتشان در سوریه کشتار زنان و کودکان بی دفاع آن کشور برای حفظ رژیم بشار اسد، دیکتاتور خونریز سوریه.
و این همه در حالی است که مردم چپاول شده و مالباخته توسط باندهای تبهکار رژیم و بویژه فرهنگیان شریف هر روز در خیابانهای کشور فریاد می زنند "سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن"!
 اما عمق فاجعه را باید در گستره فساد ساختاری در حریم علم و دانش جست. در شرایطی که هزاران تن از نخبگان جامعه در شکنجه گاههای رژیم به شهادت رسیده و یا بناچار ترک دیار کرده اند، اختاپوس فساد در رژیم ولایت فقیه، این حوزه را نیز به انحصار کامل خود درآورده و با فروش و یا ارائه مدارک پوشالی برای کسانی که بعضا حتی مدرک دیپلم نداشته از آنها یکشبه دکتر، مهندس و استاد دانشگاه و در نتیجه نانخور خود می سازد که طبعا هرگز از ترس از دست دادن استخوان چرب گیرآمده، دست از پا خطا نخواهند کرد و تا ابد شکرگزار بیت ولایت خواهند ماند!اکنون دیگر گوشه هایی از این فساد سازمانیافته در جریان جنگ باندهای متخاصم رژیم نیز برملا می گردد.
”اکنون در کوچه‌های ۶ متری بالای سر ساختمان محقری که برای یک مدرسه ابتدایی هم مناسب نیست، تابلو دانشگاه نصب شده است. آن هم دانشگاه جامع! چرا مسابقه “مدرک در برابر پول” راه افتاده است؟ چرا پارسال خبر رسوایی ۳۹۸ نفر از اعضای هیأت علمی ایرانی در “تقلب علمی” توسط مجله معتبر “نیچر” اعلام شد؟ چرا در میان فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا نامی از ما نیست؟ در ایران شمار دانشگاهها طی سه دهه از حدود بیست دانشگاه به ۲۸۰۰دانشگاه رسیده است که با هیچ کشور دیگری از این سیاره، مقایسه‌ پذیر نیست.“ (روزنامه اطلاعات ۹ شهریور ۹۶)
همانگونه در مورد شیوع مواد مخدر این نظر عام وجود دارد که دست خود سران رژیم در تهیه و توزیع آن در کار بوده تا جوانان را زمین گیر کرده و از پتانسیل شورشگری آنان در امان بمانند، ظاهرا رژیم آخوندی تلاش می کند با ترویج خط "با دشمن برانداز نباش و آزاد بچاپ" نانخوران داخلی و خارجی خود را "معتاد" و وابسته لنجزار "بیت رهبری" کند.
این حاشیه نشینان بیت خامنه ای، مخصوصا آنانی که نام "هنرمند" و "اصلاح طلب" را یدک می کشند، افشا و طرد کنیم.

http://www.alef.ir/news/3960704241.html (١)

سمبل های پایداری و ایمان

iran 0a99b"ساعتها به دنبال هلال ماه گشتم. همانطور که روی زمین افتاده ام گوشه ای از آسمان را می بینم. ستاره ای در افق شعله می کشد، می خواهم برخیزم و کنار پنجره بروم. تا برمی خیزم درباز می شود، دژخیم ها به داخل سلول می ریزند و با ورق آهنى پنجره را می پوشانند. پنجره سلولم را بسته اند اما پنجره اندیشه ام باز است" (١)

ejtemaee b4be1"... دژخیم ها به داخل سلول می ریزند و با ورق آهنى پنجره را می پوشانند...."، گویى این سرنوشت همه آزادیخواهان و قهرمانانى است که "نظم" موجود و شب هاى تاریک مستولی بر آن را بر نمى تابند و با شمع وجودشان روشنایى و نور را در شهر خفته نوید مى دهند، دیروز در ایرلند و فلسطین و شیلى و یونان و امروز در سلول هاى وحشتزاى زندان گوهردشت موسوم به رجائی شهر.     از ٣٠ ژوئیه تا این لحظه، یعنى بیش از ٣٥ روز است که دژخیمان رژیم ولایت فقیه علاوه بر شکنجه هاى جسمى و روحى طاقت فرسا، نور و روشنایى را نیز از قهرمانان در زنجیر میهن ما، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، جعفر (شاهین) اقدامی، خالد حردانی، محمد بنازاده امیرخیزی، محمدعلی (پیروز) منصوری، پیام شکیبا، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی‌تبار، سعید شیرزاد، وحید صیادی نصیری، محمد نظری، ابراهیم فیروزی، سعید پورحیدر، مجید اسدی، زانیار مرادی و لقمان مرادی دریغ مى کنند، تابه خیال خام خود، مانع از نور امیدبخش مقاومتى گردند که از میان دهلیزهاى تنگ و تار شکنجه گاه گوهردشت از جان و روح این مشعل داران آگاهى به خارج از زندان ساطع مى گردد! سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه ۲۲ اوت ۲۰۱۷ (۳۱ مرداد ۹۶) در بیانیه ای اعلام کرد: "وضعیت زندان رجایی شهر و شرایط موجود برای زندانیان سیاسی، شرم آور است. شرایط به‌اندازه‌ای بد است که در زندان رجایی شهر، زندانیان برای ساده‌ترین حقوق انسانى خود ناچار به اعتصاب غذا شده‌اند". از سوى دیگر گزارشگر ویژه ملل متحد نیز در یک موضع گیرى صریح إعلام کرد: "محروم کردن زندانیان ازملاقات, ارتباط با وکیل و خدمات درمانی بر خلاف قوانین بین المللی است."
بیانیه عفو بین الملل خود به اندازه کافى گویاى شرایط دهشتناک زندان گوهردشت مى باشد و نگارنده را از پرداختن بیشتر به شرایط قرون وسطایى حاکم بر آن بى نیاز مى سازد. اما موضوعى که شاید بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، پیام ایستادگى این قهرمانان و رابطه و پیوند آن با مقاومت سراسرى و شرایط متحول جامعه ایران در وراى مطالبات برحق و مشروع آنان است.پیام زندانى مقاوم سعید ماسورى که بیش از ١٧ سال از عمر خود را در سیاهچالهاى رژیم ولایت فقیه، تحت رذیلانه ترین شکنجه هاى جسمى و روحى سپرى کرده است، مؤید این حقیقت است. وى در پاسخ به یاوه هاى سردژخیم قوه قضائیه ولى فقیه ارتجاع، جعفری دولت آبادى مبنى بر برسمیت نشناختن اعتصاب غذاى زندانیان قهرمان، از جمله مى نویسد: " ... ما هیچوقت ظلم و تعدی و اجحافی که به زندانیان میشود را به رسمیت نمی‌شناسیم و الان که ۳۰ روز از اعتصاب غذایمان می‌گذرد گرچه عمده توانایی جسمی خود را از دست داده‌ایم ولى هیچوقت توان مردن و تسلیم نشدن را از دست نمى دهیم." (بخشى از پیام سعید ماسورى از زندان گوهردشت کرج دوشنبه ٦شهریور ١٣٩٦)این پیام بسا فراتر از إنکار قاطع تمامیت رژیم جنایتکار حاکم بر میهن ما، ترسیم کننده عمیق ترین تعریف از هویت انسان است، هویتى که با انتخاب آگاهانه و مقاومت و ایستادگى در مقابل ظلم و بیداد معنى مى یابد. این پیام همچنین پرچمى است فراروی نسل عصیانگر امروز و آینده که راه رهایى از استبداد و دیکتاتورى را نه در تسلیم و تن دادن خفیف به وضعیت موجود، که در ایستادگى و مقاومت با پرداخت بهاى لازم باید جست.
در مقابل فدای بی چشمداشت سعید قهرمان و دیگر قهرمانان در زنجیر در زندان های سراسر میهن سر تعظیم فرود آورده و به ایمان و ارداه پولادینشان درود می فرستم.
  (١) از بابى سندز، مبارز ایرلندى که بر آرمان آزادیخواهانه اش تا آخر ایستاد و بعد از ٦٦ روز اعتصاب غذا در ٥ مه ١٩٨١جان سپرد.

در انتظار حکم تاریخ

moghavemat f4ae9

در أوائل دهه ٩٠ میلادى واقعه اى در جهان اتفاق افتاد که گمان مى رفت آخرین لکه ننگ باقى مانده بر پیشانى جهان متمدن، یعنى شکل قانونى و نهادینه شده زیر پا گذاشتن کرامت انسان، براى همیشه زدوده شده باشد.

سخن از برترى نژادى و آپارتاید در کشور آفریقاى جنوبى است. فداکارى و مبارزات سیاهپوستان این کشور بر علیه حاکمیت أقلیت سفید پوست و نقش برجسته نلسون ماندلا در هدایت جنبش ضد آپارتاید به اوجگیرى این جنبش در أواخر دهه هشتاد میلادى انجامید و همبستگى جهانى را از آن خود ساخت. به گواهى تاریخ آنچه اما باعث برانگیخته شدن وجدان عمومى در سطح بین المللى بر علیه نظام آپارتاید گردید، واقعه اى بود که در منطقه زاغه نشین (Soveto) در اطراف ژوهانسبورگ اتفاق افتاد. در ١٦ ژوئن ١٩٧٦ دانش آموزان سیاه پوست این منطقه بر علیه جایگزینى زبان انگلیسى که زبان رسمى مدارس بود با زبان آفریکانس دست به یک تظاهرات مسالمت آمیز زدند. پلیس سرکوبگر رژیم آپارتاید که هرگونه حرکت حق طلبانه سیاهپوستان را یک عمل جنایتکارانه بر علیه منافع طبقه و هیئت حاکمه تلقى مى کرد، بسوى دانش آموزان بى دفاع آتش مى گشاید و حدود ٦٠٠ نَفَر از آنان را به قتل مى رساند. تصاویر صحنه هاى دلخراش جان باختن کودکانى که یک چهارم کشته شدگان این قتل عام را تشکیل مى دادند سراسر جهان را تکان داد و در واقع آغازى بود بر پایان بیش از نیم قرن تبعیض نژادى در آن کشور.

از آن پس دولت هاى غربى زیر فشار أفکار عمومى خود دیگر قادر نبودند به خاطر منافع حقیر اقتصادى کماکان چشمان خود را در مقابل آن فاجعه انسانى ببندند. در واقع بعد از این واقعه هولناک بود که رویکرد جدیدى مبنى بر برسمیت شناختن "کنگره ملى افریقا" - که رهبرانش منجمله چهره کاریسماتیک آن ماندلا همچنان به عنوان "تروریست" در زندان بودند – بیش از هر زمان در سیاست بین المللى برجسته گردید و دست بالا را گرفت. در نهایت رژیم آپارتاید زیر فشار تحریم هاى خردکننده و همه جانبه اقتصادى نه تنها مجبور به عقب نشینى گردید که روند پرشتاب بعدى در آن کشور براى همیشه به حاکمیت تبعیض نژادى و آپارتاید پایان داد.
 
غرض از این یادآورى کوتاه تاریخى، تأکید بر این نکته است که چگونه بر تارک همه تلاش ها و جانفشانى و مقاومت ها، پیام و حقانیت خون هاى بناحق ریخته، در نقطه اى تعادل قواى به ظاهر غیر قابل تغییر را به تغییر ناگزیر وامیدارد و راه مى گشاید.

تاریخچه نبرد خونبار سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران بر علیه فاشیزم و آپارتاید دینى ولایت فقیه، در برگیرنده هزاران صحنه غرورانگیز و نبرد حماسى است که هر کدام در جایگاه خود بسیار ارزنده و راهگشاه بوده اند؛ بر تارک همه حماسه هاى مقاومت اما، قتل عام مظلومانه بیش از ٣٠٠٠٠ هزار زندانى سیاسى بى دفاع در تابستان ١٣٦٧ مى درخشد. در واقع بر خلاف محاسبه و تصور خمینى جلاد و سران رژیم ضد بشرى اش که با ارتکاب به آن جنایت مى خواستند پرونده مجاهدین را براى همیشه بسته و از خاطره جمعى بزدایند، مقاومت و ایستادگى حماسى قهرمانان شهید تابستان ١٣٦٧ مهرى بود بر زوال حتمى رژیم ولایت فقیه.

بعد از قتل عام خونین تابستان ١٣٦٧ رژیم ضد بشرى ولایت فقیه به هر اقدام رذیلانه اى متوسل گردید تا از گسترش پیام انگیزاننده خون آن شهیدان جلوگیرى کند؛ از مخفى نگاه داشتن مزار آنها تا حتى ممنوع کردن برگزارى مراسم یادبود در محفل خانوادگى و خصوصى وابستگان قتل عام شدگان. سردمداران رژیم بعد از ارتکاب آن جنایت هولناک ابتدا یک دهه تمام تلاش کردند تا نام مجاهد خلق و آنچه در آن تابسان خونین اتفاق افتاده بود را از تاریخ ایران پاک کنند؛ امرى که بِنَا بر اعتراف مهره هاى رژیم سیاست رسمی و تعریف شده نظام ولایت فقیه در دهه ١٣٧٠در قبال این جنایت بود؛ چرا که آنها به اثرگذارى پیام مقاومت و خون آن شهیدان والامقام بر آحاد جامعه ایران آگاه بودند. آخر همانگونه که مظلومیت خون این شهیدان باعث برائت و دورى آیت الله منتظرى، یعنى بالاترین مقام حکومتى بعد از خمینى ملعون از وى گردید، وجدان جمعى جامعه ایران را نیز به تنفر از شخص خمینى به عنوان آمر و مسئول اصلى این جنایت هولناک و کلیت نظام ولایت فقیه بر مى انگیخت.

رژیم ضدبشرى حاکم بر ایران، راه حل گریز از جنایت هولناکى که دامنگیرش شده بود را ابلهانه در إیجاد گورهاى دسته جمعى بى نام نشان مى دید، غافل از اینکه هر پیکر پاک به ظاهر خاموش این شهیدان خود آتشفشانى است نهفته در دل خاک تب دار میهن که در روز موعود، سرمى کشد و فریاد دادخواهى را بر فراز موانع و سدهاى نیرو هاى ضدتکاملى به گوش و وجدان هاى، نه تنها جامعه تشنه آزادى ایران که به اقصى نقاط جهان مى رساند.

اکنون یکسال پس از إعلام کارزار دادخواهى شهیدان قتل عام شده سال ٦٧ توسط خانم رجوى، جنبش دادخواهى، همان رژیمى که نام مجاهد را فراموش شده آرزو مى کرد، به سخن گفتن واداشته و یکبار دیگر به درخشانترین شکل ممکن مرزهاى انسانیت و شرف را از رذالت و بى شرافتى ترسیم مى کند. خصوصیت ذاتى این دادخواهى که از حقانیت راه و آرمان آن شهیدان ناشى مى گردد، همانگونه که باعث کنده شدن منتظرى از رژیم گردید، هر وجدان انسانى را فراتر از مرزهاى ملى از نزدیکى با رژیم ولایت فقیه بر حذر مى دارد.

نکته قابل تامل اینکه بسیج أفکار عمومى و وجدانهاى بشرى در محکومیت آپارتاید در آفریقاى جنوبى در آن سالها بدلیل سرآمدن تاریخى پدیده نژادپرستى در آن زمان، کارى بسا آسانتر از رساندن پیام قتل عام شدگان شهیدان مجاهد و مبارز سال ١٣٦٧ بود. بدین معنا که محکومیت و طرد برترى نژادى در قرن بیستم میلادى در آفریقاى جنوبى، أساسا از دیدگاه عمومى بدلیل زیرپا گذاشتن کرامت انسانى یک امر بدیهى بود و نیاز به کار اقناعی چندانى نداشت. برخلاف مورد آفریقاى جنوبی، حتى زنده نگه داشتن پیام خون شهیدان قتل عام شدگان تابستان ١٣٦٧ و به اهتزاز درآوردن پرچم آن به عنوان یک چالش داخلى و بین المللى در قبال رژیم ولایت فقیه، اما کارى بود کارستان. بیاد داریم که چگونه رژیم ولایت فقیه در سایه بیش از دو دهه سیاست مماشات دولت هاى پیشن آمریکا، گروه گروه "کارشناس أمور ایران" به غرب گسیل مى داشت، تا منجمله با مقصر جلوه دادن خود مجاهدین در ماجراى قتل عام ١٣٦٧، دستان خون آلود سران این جنایت را تطهیر کنند. از آخوند کدیور گرفته تا آن دلقک – پاسدارى که از تریبون صداى آمریکا بى شرمانه و علنا مى گفت"إعدام هاى سال ٦٧ را یاد کسى نیار، کسى یادش نیست، ولش کن، تموم شد".

اما قرار گرفتن موضوع نقض حقوق بشر و رسیدگى به دادخواهى ٣٠٠٠٠ شهید قتل عام شده در صدر "مادر" تحریمها بین المللى – که اکنون پایه هاى نظام ولایت فقیه را به لرزش درآورده و سرنگونى آنرا بیش از هر زمان در چشم انداز قرار داده است - در وحله نخست نه حاصل نزاع سیاسى غرب با رژیم ولایت فقیه، که نتیجه کارزار درخشان مقاومت و "اشرف نشانان" در سراسر جهان تحت هدایت عالى و هوشیارانه خانم مریم رجوى بوده که از پیام مظلومیت این شهیدان از گزند فراموشى به بهترین وجه حراست کرده و جهان متمدن را بطور مستمر در قبال مسئولیت وجدانى اش در قبال این جنایت هولناک قرار داده است. رژیم ضد بشرى ولایت فقیه اکنون در نتیجه جوشش و دینامیزم حاصل از خون شهیدان قتل عام تابستان ٦٧ در تنگناى حلقه محاصره مقاومت دست و پا مى زند و مى رود تا حکم نهایى تاریخ را در مورد دادخواهى آن خونهاى بناحق ریخته دریافت کند. تا آن روز، دیگر باقی نمانده از شب چند گاهی.

لیست گذارى تروریستی سپاه پاسداران آخرین میخ بر تابوت سیاست مماشات

20174111611925374072 b4a36سه شنبه شب هفته جارى، ٣ مرداد ١٣٩٦ مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه را با تصویب ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف بتصویب رساند.

این لایحه تحریمی که "قانون مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران" نام دارد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف می کند ظرف مدت ۹۰ روز فرماندهان و وابستگان به سپاه پاسداران و نیروی برون مرزی آن، سپاه قدس را به عنوان حامیان تروریسم در فهرست تحریم های جدید قرار دهد.
بر طبق این طرح، "داراییهای افرادی که در این فهرست قرار می گیرند در آمریکا بلوکه شده و اتباع آمریکا از مبادلات مالی با آنها منع می‌شوند. هیچ فرد یا شرکت آمریکایی حق ندارد با هیچ ارگان و فردی که مستقیم یا غیر مستقیم به پاسداران وابسته باشند مراوده مالی، تجاری و خدماتی برقرار کرده و این تحریمها را نقض نماید."این لیست گذارى اگرچه در نگاه نخست چرخش در سیاست جدید ایالات متحده آمریکا نسبت به بلندپروازى ها و ماجراجویى هاى رژیم حاکم بر ایران را برجسته مى کند، اما بى تردید بدون تلاش هاى پیگیر و چندین ساله مقاومت ایران در ایجاد ائتلافى که راه را براى رسیدن به این نقطه هموار کرد، هرگز متصور نمى بود. به جرأت مى توان گفت که بدون کارزار وقفه ناپذیر و هوشیارانه مقاومت ایران در طول دو دهه گذشته، أفکار عمومى و دولتمردان جهان هرگز بر نقش سپاه پاسداران در سرکوب وحشیانه مردم، صدور تروریسم و بنیادگرایی و بویژه پروژه تولید بمب اتمی اشراف کافى نمى یافتند.

ضرورت این کارزار افشاگرانه نیز نه بخاطر خوش آمدن این یا آن دولت، که از ماهیت عمیقا انقلابى مقاومت مشروع ما بر مى آید. فلسفه پیدایش سپاه پاسداران به دستور خمینى از همان ابتدا، پاسدارى از نظام ولایت فقیه و سرکوب هر صداى مخالف و بویژه انقلابیون و آزادیخواهان تعریف گردیده بود. بر کسى پوشیده نیست که سپاه پاسداران اصلى ترین ارگان سرکوبگرى در مجموعه دستگاه عریض و طویل ارگان هاى سرکوبگر نظام را تشکیل مى دهد و طبیعى است بدون مقابله تمام عیار و اعلان جنگ به آن، دم زدن از سرنگونى رژیم ولایت فقیه تنها یک شعار بى محتوى و پوشالى خواهد بود. از این نگاه هوشیارى مقاومت ایران - که استراتژى سرنگونى رژیم را نه در شعار که در یک نبرد آشتى ناپذیر دنبال مى کند - در استفاده بهینه از فرصت پیش آمده جهانى برای وارد آوردن یک ضربه کاری به این ابزار سرکوب و حفظ رژیم بسیار راهگشا و ستودنى است.تأثیرات لیست گذارى سپاه بر فروپاشى نظام ولایت فقیه
 " سیاه چاله تحریم ها"؛ این عبارتی است که کیهان شریعتمداری پیآمد‌هاى قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را به آن تشبیه کرده است: "سیاه چاله چیزی است که تمام اشیا نزدیکِ به خود را به درون خود می‌کشد. این همین وضعیتی است که می‌توان از نظر تحریمی برای توصیف طرح مذکور بیان کرد. به این دلیل که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد، با توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط نظام‌مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است،‌ سبب می‌شود تا بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی بروند."آنچه رسانه حکومتی کیهان منعکس مى کند در واقع بیان وحشتى است که سراپاى رژیم را در بر گرفته است، چرا که تحریم سپاه پاسداران مساوى خواهد بود با فلج شدن کامل رژیم ولایت فقیه در همه زمینه هایى که سپاه پاسداران نقش مونوپل و تسلط اختاپوس گونه خود را بر آنها گسترانده است؛ از پروژه های تأسیساتی گرفته تا مخابرات و نفت و گاز و راهسازى و از حمل ونقل، واردات و صادرات تا صنعت گردشکرى و غیره. نیاز به یادآوری نیست که این به اصطلاح فعالیت هاى اقتصادى تا همین نقطه هم بازار و اقتصاد ملى ایران را به ورشکستگى کامل کشانده و حاصل میلیاردى آن یا صرف جنگ و صدور تروریسم و یا صرف زندگى اشرافى آقازاده هایى مى گردد که روى دست هیتلر بلند شده و وقیحانه "خود را داراى ژن برتر مى دانند"!
از طرف دیگر علیرغم تبلیغات باند روحانى در مورد مزایاى برجام، تاکنون هیچ یک از بانک‌های معتبر اروپایی ضمانت هاى لازم مالی جهت سرمایه گذاری در ایران را به دلیل ترس از مجازات هاى آمریکا نپذیرفته اند. بنابر این با لیست گذارى تروریستی سپاه پاسداران چشم انداز سرمایه گذارى و حتى معاملات تجارى معمول شرکت هاى اروپایى با رژیم ملایان بطور مضاعف به صفر خواهد رسید.
شایان ذکر است که بعد از اعلان تصویب طرح تحریم سپاه پاسداران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، رسانه هاى فرانسوى فهرستى از شرکت هاى فرانسوى را که مى توانند مشمول تحریم ها گردند نام بردند که در بین آنها منجمله شرکت هاى خودرو سازى سیتروئن، پژو و رنو، شرکت توتال، آلستوم، ونسی و ایرباس و غیره به چشم مى خوردند.ضریب خوردن پیامدهای ناشی از این لیست گذارى و تحریمهای مربوطه در موج اعترضات رو به گسترش مردمی یقینا جنگ گرگها را به اوج خواهد رساند و رژیم را شتابان بسوی فروپاشی سوق خواهد داد.
روند قضایا آینده سیاهی را برای رژیم ولایت فقیه در تقدیر دارد و برخلاف تهدید جعفری سرکرده سپاه پاسداران که گفته است: "در صورت تحریم سپاه از سوی واشنگتن، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق هزار کیلومتری اطراف ایران جمع آوری کند." ظاهرا این رژیم ولایت فقیه است که باید گور خود را برای همیشه از ایران و منطقه گم کند.

گریز مداوم از فروپاشی، تا کی؟

بطورعام تمایل همه پدیده های مادی به سمت وضعیت و موقعیتی است که در آن از کمترین تنش و بیشترین تعادل برخوردار باشند. تعادل و یا عدم تعادل در یک سیستم مادی (دینامیک و یا استاتیک) به طور عام به برآیند همه نیروهای درونی و بیرونی تقویت یا تضعیف کننده آن سیستم بستگی دارد. اما مفهوم  تعادل در یک نظام سیاسی چیست و عوامل برهم زننده آن که می توانند آن نظام سیاسی را به فروپاشی بکشانند کدامند؟ از آنجاییکه جامعه بطور عام پدیده ای است پویا که در کنش و واکنش مستقیم با مطالبات مردم و نهادهای دربرگیرنده آنها قرار دارد، ثبات و تعادل نظام های سیاسی - اجتماعی نیز باید از قواعد مشابه ای تبعیت کنند. بدیهی است که نظام های دمکراتیک که نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی آن برآمده از اراده آزاد مردم باشند، دارای بیشترین تعادل سیاسی بوده و از استحکام لازم برای گذار از چالش ها و نوسانات سیاسی و اجتماعی برخوردار می باشند. نظریه گابریل آلموند، جامعه شناس بنام آمریکا، که بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه ۱۹۵۰ میلادی " شرکت دادن مردم در پروسه تصمیم گیری های سیاسی را حیاتی ترین شرط ایجاد ثبات و در نتیجه تعادل یک نظام سیاسی" می دانست، امروز دیگر از حالت یک نظریه به یک امر بدیهی در علوم سیاسی - اجتماعی تبدیل گشته است.

اکنون ۳۸ سال از انحصار مطلق قدرت سیاسی توسط فاشیزم مذهبی در ایران می گذرد و علیرغم حضور و استمرار قدرتمند یک مقاومت بی نظیر از همان ابتدای شکل گیری قوانین و نهادهای غیردمکراتیک و سرکوبگر این نظام، هنوز سایه شوم این رژیم بر میهن ما گسترده است و جهنمی را در همه حوزه های زندگی به مردم تحمیل کرده است. اینکه چگونه خمینی توانست با سوء استفاده از شرایط خاص بوجود آمده در اواخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی حاصل یک قیام ملی منبعث از دهه ها مبارزه و جانفشانی برای آزادی و دمکراسی را به نفع خود مصادره کند، امری است که با گذشت زمان جای سئوال چندانی باقی نمی گذارد و در این نوشتار نیز تنها در صورت لزوم بطور گذرا به آن پرداخته می شود؛ علاقه مندان به این موضوع می توانند به انبوه مقالات و اسناد روشنگری که در آنها به این مقوله پرداخته شده است و براحتی قابل دسترس می باشند رجوع کنند. از طرف دیگر ابعاد فاجعه بار جنایت های رژیم حاکم بر میهنمان نیز در همه زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره به اندازه کافی، نه فقط برای مردم ایران بلکه در پهنه جهانی هم کاملا روشن بوده و بنابراین برای جلوگیری از طولانی شدن کلام از پرداختن به آن نیز صرف نظر می گردد و تنها به این نکته بسنده می شود که ۳۸ سال حاکمیت یک رژیم واپسگرا با اتکا به قوانین تحمیلیِ برآمده از شرع ارتجاعی، اکنون کشور ما را به معنای واقعی کلمه به ورطه نابودی کشانده و آن را از بیشتر جهات بویژه به لحاظ حقوق مدنی در ردیف و حتی در سطحی پایین تر از بسیاری از عقب مانده ترین کشورهای جهان قرار داده است. این در حالیست که ایران از دیرباز و بویژه از انقلاب مشروطیت به بعد بعنوان کانون تلاش پی گیر و نبرد مداوم آزادیخواهان و نیروهای پیشرو برای آزادی و حقوق بشر شناخته می شود.

با این همه بسیاری از خود می پرسند، که دلیل و یا دلایل عدم سرنگونی این رژیم تا این نقطه، که هم بلحاظ تاریخی و هم از جهت عدم مشروعیت سیاسی می بایست سالها پیش به زباله دان تاریخ می پیوست، کدامند؟ مکانیزم های تلاش برای ایجاد "تعادل" و گریز از فروپاشی و سقوط در نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران بطور خاص کدامند و آنها چه راهکارهایی را برای حفظ موجودیت خود بکار می گیرند؟ این نوشتار تلاشی است برای یافتن پاسخی به این پرسش.

نخست یک پاسخ ساده سازانه و مکانیکی

یک نظر که برگرفته از یک استعاره آلمانی است، جامعه (رابطه جامعه با ظلم، دیکتاتوری و سرکوب و ... قیام اجتماعی) را به یک صندلی با اجاقی نصب گردیده در زیر آن و افراد جامعه را به کسانی که روی آن صندلی نشسته اند تشبیه می کند و در یک نتیجه گیری ساده اندیشانه به این سوال اینگونه پاسخ می دهد که "وقتی صندلی به اندازه کافی داغ گردد، مردم بر می خیزند"! در این نگاه، جامعه و مردم بصورت دو پدیده انتزاعی تلقی گشته و متغیر ها و پارامترهای متفاوتی که در روابط متقابل آنها تاثیرگذار هستند نادیده گرفته می شود. این دیدگاه، مستقل از درست یا غلط بودن آن، حداقل در رابطه با شرایط ایران و دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه پذیرفتنی نیست. چرا که در رابطه با شرایط ایران، اولا "صندلی ها" از نقطه ذوب نیز گذشته اند و از طرف دیگر دهها هزار قربانی شکنجه و اعدام و رویارویی و کارزار همه جانبه پیشتازان انقلابی این میهن در یک نبرد سیاسی و نظامی با این رژیم، آن هم در عالی ترین صور ممکن آن، خود بهترین گواهِ وجود مقاومت و "برخاستن" تحسین برانگیز مردم می باشد.

بنابراین برای یافتن جوابی مناسب به پرسش مزبور باید تفاوتها و تشابهات رفتاری رژیم ولایت فقیه با دیگر نظام های دیکتاتوری و توتالیتر را در مواجهه با چالش های اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد مطالعه و دقت قراد داد تا بتوان به نتیجه روشن تری دست یافت. در ذیل به برخی از این شیوه های رفتاری پرداخته می شود:

یک نمونه تاریخی و تشابه آن با شرایط ایران

بسیاری از مورخین، شکست تحقیرآمیز آلمان در جنگ جهانی اول و متعاقب آن شروط مندرج در قرارداد معروف "ورسای" در سال ۱۹۱۹، که منجمله آلمان را به عنوان مقصر اصلی جنگ ملزم به پرداخت غرامت سنگین جنگی کرده بود، به عنوان یکی از انگیزه های انتقام جویانه هیتلر برای آغاز جنگ جهانی دوم می دانند. پرداخت غرامت سنگین جنگی به کشورهای پیروز در جنگ، بویژه به فرانسه و انگلیس اقتصاد آلمان را تا سالها دچار بحران بی سابقه ای کرده بود. مضافا بر اینکه آلمان در جریان جنگ جهانی اول بسیاری از سرزمین های جغرافیایی خود را از دست داده بود و بخش بزرگی از آلمانی زبان ها به ناچار می بایست در لهستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر اروپای شرقی ساکن بمانند. در این گیرودار هیتلر در راس "حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران" با تمام قوا از شرایط بوجود آمده بعنوان سکوی مناسبی برای بدست گرفتن قدرت سیاسی استفاده می کند. وی نهایتا موفق می گردد با تبلیغات دماگوژیک و تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم و با شعار تصرف مجدد سرزمین های از دست داده شده و رویای ایجاد یک آلمان بزرگ که در برگیرنده همه نژادهای برتر آلمانی باشد، قدرت سیاسی را با حمایت چشم گیری در دست بگیرد و با آغاز جنگ ویرانگر جهانی دوم در صدد تحقق ایده فاشیستیِ "آلمان بزرگ" برآید. نتیجه اینکه بستری که با سوء استفاده از آن به فاشیزم هیتلری منجر گردید به میزان تعیین کننده ای سردرگمی تودهای مردم در فضای غبارآلودی بود که در آن، آنها قادر به شناخت منافع ملی واقعی خود و تفاوت آن با برتری جویی فاشیستی نبودند و به راحتی به ابزاری در دستان یک دیکتاتور خون آشام تبدیل گشتند.

نکته قابل توجه دیگری که مبین ذات مشترک همه دیکتاتورها، چه از نوع هیتلری و چه از نوع ولایت فقیه آخوندی است،

اینکه هیتلر برای قبضه کردن مطلق قدرت و کنار زدن همه موانع موجود و حذف نیروهای مزاحم اپوزیسیون به همان دسیسه هایی تمسک می جست که تقریبا نیم قرن بعد به شیوه رایجی برای خمینی تبدیل گردید. در ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ ساختمان رایش تاگ (مجلس آلمان در زمان رایش سوم) به طور مشکوکی دچار حریق می گردد. تنها کمتر از یک ماه بعد از آن حادثه، هیتلر "قانون تفویض کامل قدرت" را به بهانه "حفاظت از مردم و دولت"  به مجلس رایش تحمیل کرد و از آن پس قدرت تصمیم گیری سیاسی را مطلقا در دست می گیرد. بسیاری از پژوهشگران (۱) در این نکته اتفاق نظر دارند که آتش سوزی رایش تاگ توطئه ای بود که از طرف طرفداران هیتلر با هدف تحمیل قانون مزبور به مجلس طراحی و به اجرا در آمده بود.      

اما در ایران از آنجاییکه ملی گرایی جایی در دیدگاه متحجر خمینی نداشت و افکار او به هیچ عنوان با مناسبات دنیای مدرن قرن بیست و یکم منطبق نبود، او برای فریب مردم ازاحساسات مذهبی آنها با همان شیوه ای سوء استفاده کرد که هیتلر از احساسات ناسیونالیستی مردم در آلمان. در ایران به دلیل وابستگی دیکتاتوری سلطنتی و حمایت و پشتیبانی غرب و بویژه آمریکا از آن دیکتاتوری، بستر دیگری شکل گرفته بود. بدینگونه که جامعه ایران، غرب و آمریکا را که به عنوان مدافعان ارزش های مدرنیته شناخته می شدند، شریک جرم رژیم شاه در استبداد حاکم بر کشور و شکنجه و اعدام روشنفکران و آزادیخواهان می دانست. این درک زمینه مناسبی را برای سرخوردگی مردم از "مدرنیته" ای که حامی دیکتاتوری مبتنی بر سرکوب و شکنجه و زندان بود، فراهم کرده بود. و در نتیجه نگاه مردم به اصالت ها و سنت های ایرانی و نیز بطور مضاعف و شگفت انگیزی به مذهب که یکی از شاخصهای انکار ناپذیر و ریشه دار آن بود، معطوف گردیده بود.

البته این بستر ایجاد شده می توانست در صورت حضور یک رهبری ذیصلاح و ترقی خواه مسلمان به ظرفیت عظیمی در ساختن یک جامعه کثرت گرا و دمکراتیک تبدیل گردد. اما در سالهای پایانی حکوت شاه شرایط بگونه ای دیگر رقم خورد که ورود فرصت طلبانه خمینی به صحنه سیاسی را مهیا کرد (۲). خمینی و باند ارتجاعی او ( در راس آنها رفسنجانی و بهشتی) بخوبی می دانستند که بستر بوجود آمده به هیچ عنوان پایدار نبوده و می تواند در یک پروسه نسبتا دمکراتیک با کیفیت های اصیل انقلابی نهفته در جامعه پیونده خورده و به بلوغ برسد و درکوتاه مدت بساط محبوبیت بادآورده اش را در هم بپیچد. بنابراین او می بایست تا دیر نشده به سبک هیتلر، اما نه با شعار ملی گرایی بلکه با اتکا بر ارتجاع مذهبی، اپوزیسیون اصیل را از صحنه سیاسی حذف نماید. برای این کار خمینی خود را نماینده خدا و پیامبرش در روی زمین نامید و روشن بود که مخالفین او می بایست "دشمنان خدا و اسلام" تلقی گردند! فدایی ها کافر و مجاهدین خلق، منافق و بدتر از کافر لقب گرفتند! 

سرکوب و کشتار ابزار بلاجایگزین حفظ موجودیت نظام ولایت فقیه  

بدون هیچ تردیدی، سرکوب و اعمال خشونت وحشیانه اصلی ترین رکن نظام ولایت فقیه را تشکیل می دهد؛ این ابزار از همان اولین روزهای به قدرت رسیدن خمینی تا به امروز در اشکال مختلف با هدف مشخص حذف نیروهای مخالف بکار گرفته شده است. درنتیجه این اِعمال خشونت سیستماتیک و سازمان یافته توسط باندهای حکومتی، هر نیروی سیاسی که به نحوی از انحاء با خمینی و سیاست های او کوچکترین زاویه ای داشت در واقع در مقابل دو گزینه قرار داده می شد "یا پذیرش هژمونی و رهبری بی چون و چرای "امام" و یا حذف و سرکوب". کسانیکه دوران ابتدای به قدرت رسیدن خمینی را به یاد دارند، می توانند گواهی دهند که خمینی و نهادهای تحت فرمان او برای تحکیم پایه های نظام ولایت فقیه در همه حوزه های دیگر جامعه نیز همین شیوه را به پیش می گرفتند و برای نمونه برای اجرای طرح سرکوبگرانه حجاب اجباری، زنان میهن ما را نیز در مقابل دو گزینه "یا روسری، یا توسری قرار می دادند".

در اینجا صرفا برای ثبت در تاریخ و بدون قصد کم بها دادن به ایستادگی تحسین برانگیز روشنفکران، نویسندگان و مقاومت سایر نیروها و سازمان های مترقی و انقلابی در مقابل ایلغار خمینی، ذکر این نکته را ضروری می دانم که به گواهی اسناد انکار ناپذیر، سازمان مجاهدین خلق ایران در کانون رویارویی با رژیم خمینی قرار داشت و در این راستا هدف اصلی سرکوبگری های باند های لمپن و پاسدار بود. (نفی این واقعیت از طرف هر فرد و یا جریانی، مستقل از سمپاتی و یا آنتی پاتی  آنها با مجاهدین چیزی جز تحریف تاریخ نبوده و تنها باعث بی اعتباری حرمت تاریخ و تاریخ نگاری می گردد). از آنجا که این واقعیت نیازی به اثبات نداشته و موضوع این نوشتار هم نیست، تنها به یک سند تاریخی اکتفا می گردد که اندکی تامل بر آن هر ذهن جستجوگرِ بی طرف را از تحقیقِ بیشتر در این رابطه بی نیاز می سازد.: "اینها (یعنی مجاهدین) از کفار بدترند. دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان است، بلکه در همین‌جا در مقابل چشم‌های ما، در همین تهران است." (سخنرانی خمینی، اخبار سراسری رادیو تهران، چهارشنبه ۴تیر ۵۹).

در خرداد ماه سال ۱۳۶۰خمینی دیگر هیچگونه راه مسالمت آمیز سیاسی، ولو در مینیمم ترین شکل آنرا برنتابید و باز هم نیروهای سیاسی و در راس آنها سازمان مجاهدین خلق ایران را در مقابل یک انتخاب نهایی قرار داد "یا تسلیم و یا مقاومت تمام عیار". بدین ترتیب ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهی مردم ایران تبدیل گشت. در آن روز، ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه با براه انداختن یک حمام خون، کشتار و شکنجه بی رحمانه انقلابیون و آزادیخواهان را  به عنوان یک اصل برگشت ناپذیرِ شیوه رفتاری خود برای حفظ تعادل و بقای رژیم ولایت فقیه به ثبت رساند.

جنگ با عراق و جنگ روانی بر علیه نیروی پیشتاز

خمینی جنگ ۸ ساله با عراق (۳) را "موهبت الهی می دانست". آخر او از این جنگ به بهترین شکل ممکن جهت سرکوب مخالفین و مطالبات مشروعِ مردمیِ که بتازگی از یوغِ استبداد طولانی مدت دیکتاتوری سلطنتی رهایی یافته بودند سود می برد. از طرف دیگر او در این جنگ خانمانسوز، ولو بطور موقت هم که شده، بویژه بعد از فضای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ منبع مناسبی برای فریب اقشار عقب مانده جامعه و سوء استفاده از آنها و بسیج و انسجام نیرو های سرکوبگر خود می دید. در عین حال او توانست به گرایشات اپورتونیستی بعضی از گروهها در خارج از دستگاه فکری خود نیز فضای مناسبی برای بروز درون مایه ضدانقلابی شان ارائه کند و آنها را تمام عیار به جبهه خود بکشاند. شعار معروف "پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنیدِ" گروه  "فدائیان خلق اکثریت" این نوشتار را بی نیاز از توضیح بیشتر در این زمینه می کند. تبلیغ و پروپاگاندای رژیم ولایت فقیه در تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی برای رسیدن به اهداف فوق، شاید در نوع خود در تاریخ بی نظیر بوده و تنها تا حدی با دستگاه تبلیغاتی گوبلز در فاشیزم هیتلری قابل قیاس باشد.

آدولف هیتلر در کتاب خود بنام "نبرد من" در صفحه ۱۹۷، تبلیغ اثرگذار را اینگونه توصیف می کند: " تبلیغات نباید چند بعدی و جنبه روشنگرانه وعلمی داشته باشد بلکه باید عوام پسندانه و کیفیت آن در سطح درک افرادی با کمترین ضریب هوش و گیرایی ذهنی تنظیم گردد. آنچه در اثرگذاری تبلیغات از اهمیت ویژه ای برخوردار است محدود کردن آن به چند موضوع مشخص و تکرار و بازتکرار و باز هم تکرار آن موضوع است."

گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر برای گمراه کردن مردم از طریق پمپاژ تبلیغاتی، حتی دستور ساخت رادیویی ارزان قیمت "بنام گیرنده مردمی" را می دهد تا همه احاد مردم قدرت خرید آنرا داشته و او قادر باشد همه را در پوشش تبلیغاتی خو قرار دهد. در آن زمان قیمت متوسط یک رادیو در آلمان ۲۰۰ مارکِ رایش و به نسبت بسیار گران بود، رادیوی گوبلز تنها با ۷۶ مارکِ رایش تولید و وارد بازار گردید و بدین ترتیب در اکثر خانه ها یافت می شد. (به نقل از ویکی پدیا).

    

رژیم ولایت فقیه نیز برای رسیدن به اهداف مذکور در واقع همان شیوه های گوبلز را با درآمیختن آن با دجالیت مذهبی در تبلیغ جنگ و تکرار و بازتکرار فریبکارانه و شبانه روزی آن بعنوان "جنگ اسلام بر علیه کفر" که در آن به پاسداران سرکوبگر عنوان "رزمندگان اسلام" می دادند، دنبال کرده است. شعارهای "مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر مناققین و صدام" که دستگاه تبلیغاتی رژیم آن را در هر مراسمی از عزا و عروسی و مسابقات ورزشی و در صف  بچه های کودستانی و دبستانی گرفته تا جراید و رادیو و تلویزیون سراسری و مراسم های مذهبی و خلاصه  در تمام تار و پود جامعه تزریق می کرد در واقع با این هدف بوده تا بلکه نسلی را بگونه ای پرورش دهد که نه تنها با حقایق آن جنگ خانمانسوز مطلقا بیگانه بماند، که در هر صدای مخالفِ جنگ نیز دشمنِ اسلام و سرزمینِ پدری خود را ببیند.

متاسفانه این تبلیغات تا حدی نیز اثرگذار بوده است. این شیوه جنگ روانی چنان اثر مخرب از خود باقی گذاشته است که بخشی از جامعه ایران علیرغم تنفر شدید از کلیت رژیم، هنوز به درک روشنی از واقعیات آن جنگ نرسیده و بعضا در این رابطه بر همان طبلی می کوبد که مورد سوء استفاده رژیم ولایت فقیه نیز قرار می گیرد.

در زمان فاشیزم هیتلری در آلمان نیز اساسا تمام تلاش دستگاه تبلیغاتی نازی ها بر روی وارونه جلوه دادن اهداف جنگ ویرانگر جهانی دوم متمرکز بود. جا انداختن رابطه روانی جنگ با احساسات میهن دوستی در اذهان مردم از مبرمترین اهداف دستگاه تبلیغاتی هیتلر بود تا  بتواند از آن طریق به مشروعیتی برای سرکوب هر فریاد مخالف جنگ و ویرانگری جنون آمیز حزب فاشیستی خود به بهانه "خیانت به سرزمین پدری" دست یابد.

اگر اکنون بعد از گذشت بیش از چندین دهه از جنگ جهانی دوم نام هیتلر و حزب نازی و دستگاه مخوف امنیتی آن یعنی "اِس اِس"  مترادف با جنایت و کوره های آدم سوزی و اردوگاههای مرگ است، اما در آن زمان که مردم در معرض پمپاژ تبلیغات گمراه کننده "وزارتخانه پروپاگاندای گوبلز" قرار داشتند اوضاع بگونه ای دیگر بود.

بی دلیل نبود که ارزش و جایگاه والای کسانی که در مقابل هیتلر به مقاومت برخاستند و امروزه در آلمان بعنوان قهرمانان ملی مورد ستایش و قدردانی دولت و ملت قرار می گیرند، حتی سالها پس از پایان جنگ جهانی دوم در نتیجه تاثیرات روانی پروپاگاندای دیوانه وار گوبلز برای بسیاری از مردم ناشناخته بود و توده های عوامی که هنوز اثرات تبلیغ و مغزشویی هیتلر بر روح و روان آنها سنگینی می کرد، آن قهرمانان را "بعنوان خائنین به سرزمین پدری" می شناختند. بسیاری بر این استددلال خفیف پافشاری می کردند که "آنها با عملیات بر علیه هیتلر به سوگند وفاداری به پرچم در ارتش خیانت کرده اند". برای مثال در بسیاری از موارد مردم به نامگذاری اماکن و خیابانها بنام گراف فون اشتافنبرگ، سرهنگ میهن پرست و قهرمانی که بعد از عملیات نظامی ناموفق۲۰ جولای ۱۹۴۴ بر علیه هیتلر به همراه چند تن دیگر از یارانش اعدام گردید، معترض بودند. فابیان فون شلابرندرف، حقوقدان و افسر میهن پرست دیگری که بعد از عملیات بر علیه هیتلر بطور معجزه آسایی زنده مانده بود و بعد از شکست فاشیزم هیتلری در دادگاه عالی قانون اساسی آلمان بعنوان قاضی منصوب گردید (۱۹۶۷ تا ۱۹۷۵) بعدها در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد عملیات قهرمانانه ۲۰ جولای ۱۹۶۷ با اشاره به بحث رایج آن دوران در بین اقشار ناآگاه و فریب خورده جامعه  که هنوز نسبت به آن عملیات ابهام داشتند، چنین گفت: "سرزمین پدری در واقع همان چیزی بود که مردان مقاومت حاضر شدند جانشان را فدای آن کنند". وی در کتاب خود تحت عنوان "افسران بر علیه هیتلر" در مورد حقانیت راه نیروهای مقاومت در مقابل هیتلر که عامل اصلی جنگ بود و در عین حال در صدد سوء استفاده از احساسات مردم بود، می نویسد: "  جلوگیری از موفقیت هیتلر به هر روشی و به هر منظوری حتی به بهای سنگین شکست آلمان در جنگ، اولین و ضروری ترین وظیفه ما بود". این سردرگمی و اینکه شرکت کنندگان در عملیات بر علیه هیتلر "خائنین به میهن" و یا  "قهرمانان ملی بودند" حتی تا دهه ۸۰ میلادی ادامه داشت و موضوع یک گفتمان اجتماعی بود، که نهایتا به آن با سخنرانی معروف ریچارد فون وایتسکر رئیس جمهور وقت آلمان در سال ۱۹۸۵ در "بوندس تاگ" (پارلمان) که از مقاومت بر علیه فاشیزم و قهرمانان عملیات بر علیه هیتلر بعنوان "ناجیان مردم از دست رژیم فاشیستی آلمان" ستایش کرد، خاتمه داده شد.

مقایسه نمونه های تاریخی ذکر شده با شیوه های تبلیغات شبانه روزی رژیم ولایت فقیه بر علیه مقاومت انقلابی ایران که در انهدام ماشین جنگی و بمب سازی خمینی نقشی تاریخی ایفاء نمود، می تواند برای نسلی که در فضای گمراه کننده تبلیغاتی خمینی پرورش یافته اند، آموزنده باشد. اگرچه امروز سران رژیم در گریز از حسابرسی به مردم، تقصیر ادامه جنگ را به گردن همدیگر می اندازند، اما در شرایط غبارآلود آن زمان، تنها مقاومت انقلابی و مجاهدین خلق (در شرایطی مشابه با مقاومین آلمانی) بودند که مسئولانه و بی اعتنا به یاوه های جریانات معلوم الحال "اپوزیسیون" که جنگیدن در صف خمینی را مایه مباهات خود می دانستند، پیشتاز مبارزه با جنگ طلبی خمینی بودند.

"روانشناسی سرکوب"  بعد از آتش بس در جنگ

با خوردن جام زهر آتش بس توسط خمینی در جنگ ایران و عراق در تابستان ۱۳۶۷، رژیم ولایت فقیه که در ضعیف ترین نقطه تعادل خود قرار داشت، در صدد برآمد تا برای همیشه فاکتور مقاومت سازمانیافته و (مجاهدین) را از صحنه معادلات سیاسی ایران حذف کند. در این راستا خمینی فتوی قتل عام مجاهدین را صادر کرد و به  هولناکترین جنایت در تاریخ معاصر ایران دست زد. اما وقتی رژیم استبداد دینی حاکم بر ایران با این عمل جنایتکارانه هم به اهدافش نرسید، راهکارهای مرعی و نامرعی جدیدی برای خنثی کردن برآیند نیروهای برهم زننده تعادل نظامش را در دستور کار دستگاه امنیتی خود قرار داد.

در آن زمان که رژیم ولایت فقیه برای سرپا نگه داشتن اقتصاد ورشکسته خود شدیدا به کمک های غرب نیازمند بود، تلاش کرد برای رسیدن به اهدافش، سیاست های خود را در دو خط موازی پیش ببرد.

الف) حذف نیروهای سازش ناپذیر و دارای تشکیلات سیاسی و نظامی منسجم و همه کسانی که در شرایط مشخصی از ظرفیت های لازم برای قرار گرفتن در این جبهه را داشتند.

ب) دعوت به سازش از نیروهای بینابینی و سازشکاری که در نیروهای به اصطلاح "خودیِ" رژیم نمی گنجیدند، اما تهدیدی نیز از جانب آنها متوجه رژیم نمی شد.

در راستای تحقق این اهداف که مورد حمایت ضمنی و آشکار غرب برای دلربایی از حاکمیت ولایت فقیه نیز قرار گرفته بود، رژیم جوخه های اعدام و مسیونرهای (مبلغین) سیاسی و اطلاعاتی خود را همزمان به اروپا و آمریکا گسیل داشت.

حذف فیزیکی مخالفان بدلیل شناعت عمل ترور و قتل در خاک بیگانه و عواقبِ هزینه های حقوقی آن، طبعا باید در خفا انجام می گرفت و رژیم نمی بایست مسئولیت رسوایی آن را عهده دارشود. در این رابطه و در صورت نیاز حتی بالاترین مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم مدتی را در پوش بورس های تحصیلی در کشور های اروپایی بسر می بردند، تا کار پشت جبهه ای و فرهنکی لازم برای توجیه و لاپوشانی جوخه های ترور در خارج از کشور را نیز هدایت کنند. به عنوان مثال می توان از ترورهای متعدد رژیم در خارج از کشور و کمپین هدایت شده متعاقب آن از طرف وزارت اطلاعات نام برد. بعد از انجام هر ترور، سخنگویان رژیم ضمن رد انگشت اتهام از خود، تشکیلات مربوط به قربانیان را مسئول اجرای آن ترور اعلام می کردند تا بزعم خود با یک تیر دو نشان بزنند. بعضی از روزنامه های معلوم الحال (برای نمونه روزنامه نیمروز چاپ لندن) نیز تحت عنوان "بی طرف و صرفا جهت انتشار خبر" این ترفند اطلاعاتی رژیم را انعکاس می دادنند. بعد ها معلوم شد که مطالبی از این دست تحت هدایت سعید حجاریان، تئوریسین اطلاعاتی - امنیتی رژیم در آن زمان و با نام مستعار در آن روزنامه ها منتشر می گردید.

اگرچه اتاق فکر دستگاه سرکوب رژیم نیز بخوبی واقف بود که اینگونه اتهامات به اپوزیسیون، اساسا از طرف مردم پذیرفته نمیشوند، اما ظاهرا رژیم ولایت فقیه در محاسبات جنگ روانی خود مخدوش کردن چهره اپوزیسیون ولو در مینیمال ترین شکل آنرا مد نظر قرار داده بود؛ بدین ترتیب که  شاید صرف عبور این جملات از ذهن افراد ناپخته و ناآشنا با اهداف و آرمان های اپوزیسیون انقلابی، آنها را دچار شک و تردید نموده تا در گام بعدی با تبلیغِ این استدلال که "اینها، یعنی هم رژیم و هم اپوزیسیون آن، همه فاقد پرنیسپ های اخلاقی بوده و در واقع سر و ته یک کرباسند" آن اذهان متردد را بیشتر از مقاومت سازمانیافته تشکیلاتی دور، به پاسیویزم و حتی به تنفر از ورود به مسائل سیاسی سوق دهد.

اما ماموریت دوم یعنی مسیونری و یا بزبان ساده تر دلالی سیاسی برای رژیم ولایت فقیه در خارج از ایران برخلاف ماموریت نخست، با همکاری لجیستکی و آشکار سفارت های رژیم در کشورهای اروپایی انجام می گیرد. در این رابطه مسیونرهای سیاسی رژیم در پوشش انجمن های به اصطلاح فرهنگی و با برگزاری شب های "شعر و ایرانشناسی" و ارائه آثار "هنری، فرهنگی و ورزشی" در کشورهای اروپایی تلاش کرده اند تا در گام نخست با برجسته کردن اینگونه نمایشات، اذهان پناهندگان و آوارگانِ از دست همین رژیم را بجای تمرکز بر روی مبارزه با مسبب اصلی آوارگی و زندگی در غربت، به فرهنگ و هنر صادراتی رژیم ولایت فقیه معطوف نموده و آنها را با وعده وعیدهای توخالی از نزدیکی با هر جریانی که از تشکیلات منسجم و سازمانیافته ای برای مبارزه جدی با رژیم برخوردار است برحذر دارند. بدیهی است که رژیم جهت حفظ چهره افراد واداده ای که متقاضی ورود به جبهه ولایت فقیه بوده اند، سازوکارهای لازم و مناسبی نیز تدارک دیده تا ضمن سرگرم کردن این افراد در جبهه های به ظاهر ترقی خواهی، آنها را از سرشکستگی و اتهام پاسیویزم و انفعال نیز مبری نگه دارد. یکی از این جبهه های عوام پسندانه (پوپولیستی) که عوامل رژیم بر روی آن سرمایه گذاری کلان می کنند، مهملی است تحت عنوان "مبارزه برای صلح جهانی". این تلاش رژیم در شرایطی صورت می گیرد که نقش رژیم ولایت فقیه در بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه و جهان و گسترش جنگ افروزی و بنیادگرایی و تروریسم کوچکترین شکی بجای نمی گذارد. با این حال تئوریسین های اطلاعاتی – امنیتی رژیم از سرمایه گذاری برای کشاندن عناصر خاصی از جریانات سیاسی به وادی این مبارزه موهوم برای صلح جهانی دست بردار نیستند. چرا که آنها بخوبی واقفند که در این میدان می توانند براحتی افکار عمومی جهانی را از معطوف شدن به رژیم به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل جنگ افروزی در منطقه منحرف کنند و مضافا بر آن این میدان بهترین ظرف و مهملی است برای کسانی که امدادرسانی شان برای رژیم ولایت فقیه برای عوام ناشناخته می ماند. در این رابطه انواع و اقسام شبکه های تلویزیونی که ظاهرا همه نیز "مستقل و بی طرف" بوده شبانه روز مشغول بکار شدند! در حالیکه رژیم ولایت فقیه، ایران را به جهنمی برای مردم تبدیل کرده، هم و غم اصلی اکثر مهمانان "صلح دوست انترناسیونالیست" این تلویزیون ها که عنوان "متخصص و کارشناس امور ایران" را نیز یدک می کشند، تنها پرداختن به موضوعات عوام پسندانه و نامربوط به تضاد اصلی مردم ایران و گرفتن یقه افراد و کشورهایی است که گویی آنها هستند که بر صورت زنان ما اسید می پاشند؛ آنها هستند که میلیاردها دلار از اموال مردم ما را به غارت برده اند و آنها هستند که تیرکهای اعدام در میادین کشور ما براه انداخته اند و خلاصه آنها هستند که کشور ما را به تباهی کشیده اند! وجهه مشخصه اکثر این کارشناسان "مستقل"  در کنار  تبلیغ "مبارزه بی هزینه"، اما تنها در یک چیز است و آن هم ضدیت با مبارزه انقلابی و سازمان یافته و در راس همه آنها سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران!

از دیگر ترفندهای مسیونرهای آموزش دیده و خبره ولایت فقیه کمرنگ جلوه دادن جنایات قرون وسطایی رژیم خمینی است. آنها ضمن گرفتن ژست روشنفکری با بی نتیجه خواندن مبارزه انقلابی و مساوی دانستن آن با "خشونت، تعصب و دگماتیسم" ابتدا قربانیان و آوارگان و پناهندگان را به "سیاه و سفید ندیدن پدیده ها" دعوت می کنند، تا با مخدوش کردن راه حل انقلابی برای سرنگونی رژیم، گزینه و یا گزینه های جایگزینِ دیگری را به عنوان میدانی برای فعالیت و جذب این افراد ارئه دهند. این گزینه های جدید که بزعم آنها، طیفی متفاوت از سخت سران نظام و جناح غالب را نمایندگی می کنند، شبیه بازار مکاره ای است که در آن می توان از هر جنس افرادی را یافت؛ از "فیلسوفی(۴)" که افتخارش "اجرای اوامر امام" در پیشبرد کودتایی بود که انقلاب فرهنگی اش می نامید، تا پاسدار "ناراضی"ای چون اکبر گنجی که بعد از سالها شراکت در سرکوب دانشجویان، راه نجات ولایت فقیه را در"رفرماتسیون فقهی" کشف می کند و به عنوان پاداش از دلارهای موسسه های معلوم الحال نیز بهره مند می گردد. افراد این بازار مکاره به هیچ عنوان هموژن (یکنواخت) نبوده و بعضا چشم دیدن همدیگر را هم ندارند، که البته این را هم به عنوان امر بدیهی "دمکراسی حقیقی" به خریدارانشان فروخته و به آن افتخار هم می کنند. بر سر یک چیزاما، همه آنها از اتحاد نظری و عملی شگفت انگیزی برخوردارند و آن هم نابودی و تلاشی اپوزیسیون سازش ناپذیر و سازمانیافته است. ناگفته نماند که همه آنها بارها اعلام کرده اند که حاضرند در صورت نیاز، بدون چون و چرا و معطلی در سنگر  "امام خامنه ای"  و در مقابل "دشمن خارجی" بجنگند تا بدینگونه دین خود را به سرزمین پدری ادا کرده باشند!

مشاهده می شود که در این حوزه فعالیت نیز مقدم ترین هدف استراتژیک رژیم از ماموریت مسیونری خنثی کردن برآیند همه نیروهای فعالی بوده که فعالیت آنها می تواند به نحوی در ضریب با مقاومت سازمان یافته به سوی رژیم نشانه گرفته شود. خلاصه پیام پاسداران دیروز رژیم (مثل اکبر گنجی و غلامرضا جلایی فر و ....) که عملا در سرکوب های خیابانی و سرکوب مردم کردستان ایران نقش مستقیم داشته و امروز در قالب منتقد جناح سخت سر رژیم، در اروپا و آمریکا مشغول مسیونری برای مدره های نظام ولایت فقیه هستند، این است که چاره کار، تن دادن به همین نظام موجود بوده که البته آن روی سکه این رویکرد، فاصله گرفتن از مبارزه سازمان یافته برای سرنگونی کلیت رژیم ولایت فقیه می باشد. 

پیشتازِ قهرمان، ارزش یا ضد ارزش؟

در نظام های دمکراتیک مبتنی بر اراده آزاد مردم، واضح است که مردم می توانند برای بهبود و بهینه سازی شرایط  اجتماعی خود بدون احساس ترس از سرکوب و زندان و شکنجه وارد عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی شوند و با برنامه ریزی و تشریک مساعی، کم هزینه ترین راه را برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند. اصولا نیاز به هوش و ذکاوت خاصی برای درک این موضوع نیست، که در صورت وجود راهی کم هزینه برای رسیدن به هدف که در آن اصول خدشه ناپذیر مبارزه مخدوش نگردد، هرگز مبارزین و انقلابیون نیز از راههای سخت و پرمخاطره استقبال نمی کنند. در یک حاکمیت استبداد مطلق و غاصب حق حاکمیت مردم اما، بهای مبارزه به ماهیت و شدت سرکوبگری آن حکومت بستگی دارد. ایران تحت حاکمیت ملایان بهترین مثال در این رابطه است. ابعاد و شیوه های قرون وسطایی اعدام و شکنجه و سرکوب، چنان فضای وحشت آفرینی – بویژه در دهه خونین شصت - در جامعه ما مستولی کرده بود که کوچکترین حرکت و تلاش برای آزادی و عدالتخواهی بدون اغراق سنگین ترین بهای ممکن را می طلبید. کافی است فقط نگاهی به لیست قربانیان رژیم ولایت فقیه بیاندازیم و خواهیم دید که هزاران نوجوان، فقط به خاطر پخش چند اعلامیه و یا نشریه اعدام گشته اند. از طرف دیگر واضح است که گرایش عمومی انسانها در درجه اول بیشتر معطوف به حفظ جان و منافع بوده. این گرایش می تواند در شرایطی که مبارزه فداکاری و از خودگدشتگی می طلبد، به مساعدترین زمینه برای رشد اپورتونیسم تبدیل گردد. اپورتونیست ها که هرگز با مردم صادق نبوده اند در چنین شرایطی زبان باز میکنند و برای توجیه انفعال خود تا می توانند با حاکمیت سرکوبگر همنوا شده و به پیشتاز جان برکف می تازند. بدیهی است که اتفاقا در چنین فضایی، جامعه بیش از هر زمانی به قهرمانان جان بر کفی نیازمند است تا راه باز کند و الهام بخش مردم برای حرکت گردد. از این رو یکی از ترفندهای تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه مخدوش کردن نقش پیشتازِ قهرمان است. اینجاست که در جنگ تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه بر علیه پیشتاز جان برکف، عناصر اپورتونیستِ هم جبهه با دستگاه ولایت فقیه در اتحاد با همگنانِ بی پرنسیپ فرنگی شان چنان به واژه "قهرمان" می تازند، گویی که قهرمان هرگز در زمان حال وجود نداشته و همیشه در گذشته می زیسته و تنها در تاریخ باید مورد ستایش قرار بگیرد! آنها با نگاهی بزدلانه حتی به تحریف ستایش شاعران و هنرمندان از نقش قهرمانان پرداخته و ملتی را که به قهرمان نیاز دارد، بدبخت می نامند! این برداشت نادرست و بزدلانه از نمایشنامه برتولت برشت احتمالا باید دسته گلِ جدیدِ عافیت جویانی باشد که به شدت از فداکاری که وجه والای کاراکتر یک قهرمان است، بیزارند!  

پرفسور هرفرید مونکلر، استاد تئوری سیاسی از دانشگاه هومبولد برلین و یکی از برجسته ترین منتقدان ادبی، در رد نظر کسانی که جامعه را بی نیاز از قهرمان می دانند، برداشت خود از نمایشنامه معروف برشت "زندگی کالیله" را چنین می نویسد: "وقتی گالیله در مقابل خواسته دستگاه انکیزیسیون کلیسا تسلیم گشته و نظریه خود (گردش زمین به دور خورشید) را مردود اعلام می کند، آندرآ، شاگرد سرخورده او که انتظار مقاومت از گالیله را داشت، مایوسانه فریاد می زند "بیچاره ملتی که قهرمان ندارد". در مقابل گالیله پاسخ می دهد "بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز دارد". این گفته گالیله معمولا با درکی اشتباه بر علیه نقش قهرمان مورد بهره برداری قرار می گیرد. در صورتی که گالیله می خواهد به آندرآ بفهماند که بیچارگی ملت نه در نبود که در کمبود و نیاز بیشتر آن ملت به قهرمان است." (۵)  

گوته شاعر شهیر آلمانی در"آیفیگنیا" در مورد نیاز انسان به قهرمان و الگو در پیمودن راههای دشوار می گوید: "هر کس باید برای پیمودن راههای صعب العبور و رسیدن به قله های بلند (هدف) قهرمانی را به عنوان الگو انتخاب کند و پیرو او باشد." (۶)

  بنابراین واضح است که وجود انسانهای جان برکف آن هم در تشکیلاتی منسجم و تحت یک فرماندهی واحد، کابوسی است برای نظام ولایت فقیه که مخدوش کردن و انهدام آن از اصلی ترین دغدغه های امنیتی آن است.

استمداد رژیم ولایت فقیه از غرب برای حفظ موجودیت خود

در بالا اشاره شد که رژیم بعد از آتش بس درجنگ با عراق از موضع ضعف و برای خروج از ایزولاسیون بین المللی، سیاست نزدیکی به غرب را پیش گرفت. در این رابطه کشورهای غربی برای رسیدن به معاملات سودآور ابایی از زیرپا گذاشتن پرنسیپ های شناخته شده دمکراسی غربی و حتی موازین حقوقی خود نداشتند. نظر به وجود تضاد آشتی ناپذیر بین مقاومت و رژیم آخوندی، مشخص بود که دوران سختی در انتظار مجاهدین خلق خواهد بود که رژیم ولایت فقیه بی پرده از آن به عنوان دشمن اصلی خود نام میبرد. بنابراین حاصل روابط حسنه غرب با استبداد دینی در ایران براحتی قابل پیش بینی بود. دولت فخیمه بریتانیای کبیر در این رابطه تا آنجا پیش رفته بود که وزیر خارجه اش جک استرا در دوران رئیس جمهوری خاتمی به رژیم آخوندی چراغ سبز نشان داده بود که با "ربودن و کشتن سران مجاهدین خلق تا حدود ۲۰ نفر از طرف رژیم در خاک آن کشور مشکلی نخواهد داشت". استمرار این سیاست غرب در قبال ملایان که به سیاست مماشات معروف است، با لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در فهرست سازمان های تروریستی و متعاقب آن به مهیب ترین بمبارانهای قرارگاههای نظامی ارتش آزادیبخش ملی ایران توسط انگلیس و آمریکا و خلع سلاح رزمندگان آن توسط آمریکا در جریان اشغال عراق انجامید.

با این شرایط راهبند بزرگی در مقابل اپوزیسیون مسلح رژیم ایجاد گردید و بدون تردید خیال رژیم ولایت فقیه را حداقل برای یک دهه از سرنگون شدن راحت ساخت. نتیجه اینکه قدرتمند ترین دشمن قسم خورده رژیم می بایست ابتدا با صرف هزینه های غیرقابل تصور مادی و انسانی این راهبند را از سر راه خود بردارد.

شراکت غرب در جنگ روانی رژیم برای حذف مقاومت

اگر چه رژیم ولایت فقیه به لحاظ تاریخی و ساختاری سنخیتی با دنیای مدرن و دمکراسی غرب نداشته و بعضا هم به همین دلایل برای غرب دردسر ساز بوده، اما برای بورژوازی منفعت گرا که دنیا را تنها از دریچه سود و زیان اقتصادی می نگرد، مهم طرف مورد مراوده در لحظه معاملات سود آور است و این الزاما نباید تابعی از ثبات دراز مدت رژیم مربوطه باشد. عدم سرمایه گذاری اقتصادی درازمدت غرب در طول حاکمیت ولایت فقیه موید همین واقعیت است. برای بورژوازی چپاولگر، ایران تحت حاکمیت ملایان حکم یک بازار موقت با سود کلان، ولو برای مدت محدود را دارد.

اما هم رژیم ولایت فقیه و هم غرب برای چفت و بست کردن این قراردادها با مشکلاتی نیز مواجه هستند که مهمترین آن حضور یک اپوزیسیون "سمج" است که با پرداخت سنگین ترین بها و انرژی بطور لاینقطع هر حرکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را که اندک سوختی به ادامه حیات رژیم برساند، به چالش می کشد و در مقابل آن می ایستد.

اینجاست که منافع غرب "متمدن" و رژیم قرون وسطایی که در قرن بیست و یکم چشم از حدقه بیرون می کشد و سنگسار می کند با هم گره می خورد. لذا باید دنبال راهکار مشترکی برای برکنار زدن این مانع از سر راه کمک رسانی به همدیگر باشند.

بدلیل حضور سیاسی قدرتمند آلترناتیو رژیم در اروپا و آمریکا، "تئوریسین" های سرکوب رژیم در یک ائتلاف با استعمار و بورژوازی و شاید هم به پیشنهاد آنها، شیوه های جدیدی را برای مخدوش کردنِ، نه تنها چهره مقاومت، بلکه هر آنچه با واژه انقلاب در هم آمیخته، بکار گرفتند. از جمله این شیوه ها می توان از موارد زیر نام برد:

نفی انقلاب و جایگزین کردن آن با "مدراسیون"

تاریخچه نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران نشان داده است که این نظام در هیچ مرحله ای از حیات خود قادر نبوده برای مهار اوضاع از بکارگرفتن سرکوب وحشیانه در برخورد با مخالفان سیاسی خود و دگراندیشان صرف نظر کند. با این حال میزان و درجه اعمال این خشونت نیز همواره تابعی از شرایطی بوده که رژیم در آن قرار داشته است. نظر به رابطه مستقیمی که بین اعمال خشونت از طرف رژیم و تنفر و خشم و نارضایتی مردم وجود دارد، انباشت نارضایتی عمومی نیز می تواند در نقطه ای نتیجه معکوس داده و به انفجار اجتماعی و نهایتا برچیدن بساط رژیم ولایت فقیه منجر گردد. حاصل این شرایط و هراس از انفجار اجتماعی و قیام مردمی در نهایت کلیت رژیم را در مقابل یافتن پاسخی برای گریز از بحرانهای پیش رو ناگزیر می کند. طرح "اصلاحات" در این رژیم اساسا محصول همین رویکرد بوده است. طراحان اصلاحات قلابی، موجودیت رژیم را با سازوکارهای موجود حکومتی مورد مخاطره جدی می دیدند و در نتیجه برای گذار از بحران سرنگونی و برای حفظ کلیت نظام به آن روی آوردند. اما تجارب تاریخی بخوبی نشان داده اند که اصلاحات واقعی تنها در پیوند با مقاومت انقلابی می تواند ساختار یک رژیم توتالیتر و تمامیت خواه را به سوی دمکراسی و حاکمیت مردمی سوق و تغییر دهد. نمونه بسیار موفق تاریخی آن، روند اصلاحاتی بود که به لغو آپارتاید در آفریقای جنوبی منجر گردید. به گواهی تاریخ، اصلاحات در آفریقای جنوبی تنها از زمان به رسمیت شناخته شدن گنگره ملی آفریقا آ. ان. س و رهبریت نلسون ماندلا از سوی حکومت آپارتاید، جدی گرفته شد و به پایان تبعیض نژادی در آن کشور انجامید.

سردمداران اصلاحات قلابی در ایران اما بی پرده از نیات خود برای بازگشت به دوران "طلایی امام" سخن می گویند و همانگونه که انتظار می رفت محور اصلی سیاست های خود را، در هر دوره ای نفی مقاومت انقلابی و پراکنده کردن نیروهای مخالف از اطراف آن  قرار داده اند. برای تحقق این کار، تئوریسین های امنیتی رژیم با صرف انرژی کلان و بکارگیری همه امکانات دیپلماتیک، مبارزه انقلابی در کادر یک تشکیلات منسجم را مورد تهاجم تبلیغاتی قرار داده و در عین حال رسیدن تدریجی به "دمکراسی آن هم از نوع دوران امام" را با ترویج بی هزینگی در مبارزه تبلیغ می کنند.

دشمنی آشکار اصلاح طلبان حکومتی و سوابق سردمداران اصلی آنها در سرکوب خونین نیروهای انقلابی و بویژه شراکت آنها در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گویای ماهیت واقعی این جریان بوده و طبعا می بایست مرزبندی قاطع  نیروهای انقلابی و پیشرو را در پی داشته باشد. اما از آنجاییکه بورژوازی غارتگر منافع خود را در حذف مقاومت انقلابی و سازش ناپذیر و در تقویت این جریان می بیند، آشکار و پنهان به کمک آن می شتابد. نگاهی به برنامه های رسانه های استعماری و سیاست استمالت از رژیم که در آنها بیشترین امکانات تبلیغی در اختیار مشتی پاسدار و کارگزار سابقه دار رژیم گذاشته می شود ولی در عین حال حتی اسم  و رسم واقعی اپوزیسون رژیم عامدانه غلط گفته یا نوشته می شود، نشان از همین واقعیت دارد. در راستای این سیاست موذیانه، آنها برای نمونه از حسین موسویان، سفیر آخوندها در آلمان که در قتل رهبران کردها در رستوران میکونوس آلمان نقش داشت، به عنوان کارشناس ارشد فلان دانشگاه آمریکا اسم می برند، اما وقتی نوبت به مخالفان واقعی رژیم می رسد، خود را به حماقت زده و مثلا "شورای ملی مقاومت ایران" را بارها با القاب من درآوردی چون "شورای مقاومت ایران" یا "شورای مقاومت مجاهدین" اعلام می کنند.

مخدوش کردن مفاهیم و ایجاد سردرگمی

می دانیم که مفاهیم بطور عام "در بطن خود حاوی معنی و نامگذاری خاصی از یک پدیده مشخص بوده و مبین یک معناشناسی واحد می باشند (۷). از اینرو بیان واژه هایی چون چپ، راست، ملی و غیره، بدون برخورداری آنها از شاخص هایی برای تمایز این معانی با نمودهای متشابه و صوری، تنها کلماتی عاری از محتوی خواهند بود.

یکی از ترفندهای اطلاعاتی – امنیتی رژیم ولایت فقیه برای ایجاد سردرگمی سیاسی، بی محتوا کردن این واژه ها و سپس ترویج آنها برای بهره برداری سیاسی خود می باشد. این شیوه بویژه برای از دورانداختن و جذب طیفی از نیروهایی که در پیوند ارگانیک و فعال با مقاومت سازش ناپذیر نبوده و معمولا به کم هزینه ترین راهها برای رسیدن به هدف تمایل دارند، بکارگرفته می شود.

حتی اگر تعریف اصولی از "چپ"، که در یک کلام شاقولی برای تشخیص مختصات یک نیرو و میزان دوری و یا نزدیکی آن بطور اخص در قبال مقوله استثمار و به تبع آن عدالت اجتماعی می باشد، مد نظر قرارنگیرد و صرفا مفهوم رایج آن در نظر گرفته شود، آنگاه خواهیم دید که دستگاههای امنیتی رژیم تا چه حد از این واژه برای تحکیم موجودیت خود بهره میبرند. این همان رژیمی است که نقش آن در ایجاد تنش و بحران در منطقه و جهان غیر قابل انکار است، اما در عین حال لابی های آن با سوء استفاده و نفوذ در طیف های "چپ" طرفدار جنبش صلح، مثلا در خیابانهای نیویورک و لندن و پاریس برعلیه جنگ طلبی وسیاست های نادرست فلان رئیس جمهور دست به اعتراض می زنند!. تاسف انگیز اینکه نتایج این رویکرد نابخردانه به تقویت همان رژیمی می انجامد که هزاران روشنفکر چپگرای ایرانی را به جوخه های اعدام سپرده است؛ همان رژیمی که برای مثال شاعر فدایی سعید سلطانپور را از شب عروسی اش یکراست به شکنجه گاه می برد و اعدام می کند. اما لابی های رژیم که در واقع حلقه واسط رژیم با شرکتهای استعماری برای بستن قراردادهای سود آور هستند از این رهگذر اهداف امنیتی دیگری را نیز دنبال می کنند؛ که مهمترین آنها ایجاد نوعی سردرگمی در بین نیروهای مخالف، ولی متفرق می باشد. نیروهایی که بعد از کشانده شدن به بازی در زمین رژیم، خودفریبانه به نوعی احساس رضایت خاطر و افتخار مبارزه موهوم "انترناسیونالیستی"با ظلم و برعلیه ابرقدرت جهان می رسند و ناصادقانه با تبلیغ آن، با دستگاههای امنیتی رژیم در لوث کردن واژه "چپ" همنوا می شوند. این شیوه زندگی دوزیستی، که سود آن مستقیم و غیر مستقیم به سهامدار اصلی آن یعنی رژیم ولایت فقیه سرازیر می گردد، به همان اندازه که در آشفته بازار سردرگمِ منطق بی هزینگی و اصلاحات قلابی خریدار دارد، البته مورد نفرت عمیق قشر آگاه و پیشرو جامعه است.

بقول زندانیان سیاسی دلیر زندان گوهر دشت کرج: "... آنچه شما "مترقیانه چپ روی کرده" و بدان اعتراض کرده اید را ما از زبان جنتی ریاست شورای نگهبان تا سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و تا آقای نوام چامسکی ( که اخیرا تصویرشان بیشتر از اوقات اذان در تلویزیون پخش میشود!!) از تلویزیون حکومتی دیده ایم. ..." (۸)

و تمام این سناریوی مضحک در حالی صورت می گیرد که کارگر و زحمتکش وطنی در زیر ظلم رژیم در حال له شدن است، و خانه پدری به معنای واقعی در حال سوختن است!

نتیجه گیری ساده

در این نوشتار در حد توان این قلم، سعی گردید به گوشه ای از ترفندهای دستگاههای بی شمار مرعی و نامرعی سیاسی- امنیتی رژیم برای فریب مردم، بویژه نسل جوانی که از تحولات سیاسی ایران از مقطع انقلاب تا خرداد ۱۳۶۰ و سالهای خونین آن دوران از اطلاع کافی برخوردار نیستند، پرداخته شود. اگرچه حاصل سالها جنایت مستمر استبداد دینی، چیزی جز فقر و فلاکت و تحقیر برای مردم و بویژه جوانان به ارمغان نداشته و در نتیجه، نفرتِ جامعه ایران و بویژه جوانان را بر علیه خود برانگیخته، اما رهایی از چنگال این رژیم تنها در گرو شناخت و تمایز دوستان از دشمنان آزادی و دمکراسی و در پیوند عملی با مقاومت سراسری سازش ناپذیر میسر خواهد بود.

  

پانویس ها:

۱) تاریح جامعه آلمان از ابتدا تا جنگ جهانی اول و تاسیس دو کشور آلمان (۱۹۴۹ -۱۹۱۴)

Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4: Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur

Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. Beck, München 2003, ISBN 3-406-32264-6, S. 604

۲) رجوع شود به "کودتای اپورتونیستی در داخل سازمان مجاهدین خلق ایران

۳) برای مطالعه بیشتر به سلسله مقالات دکتر عبدالعلی معصومی (تحمیل کنندگانِ واقعی "جنگِ تحمیلی") رجوع گردد

۴) عبدالکریم سروش : "حكم امام را پذیرفتم چون هم خود شایق خدمت بودم هم امام، محبوب‌ترین رهبر مردمی تاریخ ایران بود. و اجابت دعوت و تكلیف او كه در آن دوره تجسم و تبلور سال‌ها مبارزه آزادیخواهانه ملت بود یك حسنه پرافتخار"

http://philosophie-indebate.de/699/brauchen-wir-heroen ۵)

Iphigenie auf Taurus, 1787.2 .Akt, 1. ۶)

Dennis Earl: Concepts. In: Internet Encyclopedia of Philosophy ۷)

 نامه زندانیان سیاسی از شکنجه گاه گوهردشت به گیرنده ایرانی اسکار که به دستور ترامپ اعتراض کرده بو

منتخب ویدئوکلیپ