Menu
اباذر نوريزاد

اباذر نوريزاد

حاشا که بگردانم روی

abazar noorizad 2 2fac9آقایان بار دوم است که بی پرده تهدید می‌کنند اگر به افشاگری ها ادامه دهم، دودمان خانواده ام را به باد خواهند داد. و همین سرنوشت محمد نوری زاد هم خواهد بود. مسئول کلام و اعمال من خود من هستم و نه خواهر و برادرم. مسئول مستقیم هر آزاری و آسیبی به خانواده و خویشان من شخص علی خامنه‌ای و شخص محمد خاتمی ست. همان امنیتی که تریتا پارسی و حسین دهباشی و فرید حاج سید جوادی از آن لذت می برند حق مسلم خانواده من نیز هست. هر بهایی که افشاگری علیه فاشیست دارد، صد بارش را باید خود فاشیسم بپردازد. اگر امنیت شایسته فاشیست است، شایسته افشاگر فاشیست هم هست به طریق اولی.
هیهات من الذله. با خود عهد بسته ام تا خونی در بدن هست دست از نبرد با شما میهن دزدان ضد بشر بر نخواهم داشت. روزی هم که فرمان صادر شود لیاقت باشد سرباز براندازی نظامتان خواهم بود. دست کثیفتان از پدر و خواهر و برادر و مادر من کوتاه. دست کثیفتان از دوستان و خویشانم کوتاه. دست کثیفتان از مردم قهرمان ایران کوتاه. خون من از خون صدها هزار ستاره به صلیب کشیده شده رنگین تر نیست. هر روزی هم که جز این ها گفتم بدانید یا دروغ است یا زیر شکنجه بوده یا دنیا گولم زده و خود فروخته ام. بند ده ماده ای دروازه ورود به بعد جدیدی از مدرنیته و عدالت با پشتوانه هوش بی بدیل فرزندان اهورامزدا ست. سری هم اگر آمده ایم ببازیم، خوشا که زیر پرچم شیر و خورشید و شمشیر ببازیم. ....... / هر گونه تعرض و محدودیت به خانواده و دوستان عزیزتر از جانم در هر کجای این زمین شک نکنید که بی پاسخ نخواهد بود. جنگی صد برابر کمترین پاسخ به ابوداعش هست و خواهد بود. خودتان خوب و از نزدیک با من آشنا هستید. با همین سلاح قلم و قانون و هنر، بدیلتان را حمایت خواهم کرد. در حد بضاعت خودم، به یاری خداوند. می‌میرم جایی که مرضیه روی تانکش اذان سر می‌دهد. ضد همان جایی که سرلشگر فیروزآبادی فرمانده است./ من اباذر نوری زاد متولد ماریتا جورجیا به شماره شناسنامه ۴۸ صادره از هوستون ایالات متحده آمریکا، تا ابد از خمینی و خاندانش برائت می جویم. گردنم در برابر عدالت باریکتر از موست. تا خون در رگ دارم به خمینی بیا بیا بیا میگویم. در طالع نحس جمهوری ولایت فقیه چیزی جز انتخابات آزاد و سپرده شدن خطاکاران به دست عدالت نوشته نشده. درود به شهدای گذشته و آینده سرزمین اهورایی که روزی در همین فصول بهار را به وطن خواهند آورد و بسیجی را پودر خواهند کرد تا لحظه ای که اسلحه زمین نگذاشته. مرگ بر خامنه ای- زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران».

منتخب ویدئوکلیپ