Menu
نزار جاف

نزار جاف

رهبر و ديكتاتور

طي سه دهه گذشته رسانه های (حکومتی) ایران تلاش نموده اند از طرق و شيوه هاي مختلف جايگاه اپوزيسيون ايران بطورعام و سازمان مجاهدين خلق ايران بطورخاص را تقليل دهند، و پیوسته با چنین شيوه هایی ودركادر طرحی برنامه ريزي شده علیه سازمان اینگونه وانمود میکردند که تاثیر آن در داخل ایران نابود شده و از میان رفته است. این موضوعی بوده که نسلی از نویسندگان عرب به نحو قابل توجه ای از رژیم ایران به ارث برده و آن را نقل کرده و میکنند.
سازمان مجاهدين توسط مريم رجوي رهبري ميشود كه پيروزيها و دستاوردهاي سياسي زيادي را در سطح بين المللي و منطقه اي محقق كرده است، و موفق گردیده انواع موانع و سنگ اندازيها ی رژیم تهران با تاثیر ( پترو دلارها )در برابرش قرار داده را درهم شکسته و از میان بردارد مهمترين اين پيروزيهاكه حداكثر تاثير را داشت، پیروزی در نبرد قضائي و خارج سازمان نام اين سازمان از ليست تروريستي آمريكا بود ،كه اساسا در دوران محمد خاتمي وبطور آشكاري در يك زدوبند سياسي ليست گذاري شده بود البته به اهدافش و مقاصدی که قرار بود برسد، نرسید.
طي سالهاي طولاني گذشته، مريم رجوي نه فقط بعنوان رهبر سازمان مجاهدين بلكه بعنوان رهبر اپوزيسيون ايران، مردم ايران را نيز نمايندگي کرده است، کارزار سیاسی سخت وسنگین را برضد روحانيون در تهران رهبري كرده وآن را به نحو احسن انجام داده است. وی در سخنرانيها و اظهاراتش روی سه محور تاكيد كرده است كه عبارتند از:
- پرونده حقوق بشر ايران و نقض گسترده آن بخصوص عليه زنان ايران كه ازجانب آخوندها صورت گرفته .
- دخالتهاي فوق العاده (رژیم) ايران درمنطقه وبويژه در سوريه وعراق ولبنان ويمن.
- پرونده هسته اي ايران و همه متعلقات آن وبخصوص قصد اهداف پنهانی تهران وشيوه ها و برنامه مناسب براي بهترین راه مقابله با آن.
اين سه پرونده بطور واضحي نشان دهنده قدرت تاثير آنها روي آخوندهاي تهران است. اين بمثابه محاصره سختي بود كه مريم رجوي برآنها اعمال كرد كه پاسخش گذاشتن آنها در ليست تروريستي بود، آنها مجبور شدند براي امضاي توافق موقت درنوامبر 2013 يا توافق درچارچوب آوريل 2015 به ژنو و لوزان بروند ، مخصوصا بعدازاينكه آخوندها دریافتند که ازهرطرف در محاصره قرارگرفتند، راه فرارديگري نداشتند جز توسل به ميزمذاكره با ”شيطان بزرگ“، زمان آن رسيده بود كه وزير خارجه دولت مستضعفين براي مذاكره با وزير خارجه دولت شيطان بزرگ واستكبار جهانی به گردش هم برود در حالیکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خمینی تهدید کرده بود او دست هر کسی را که از تهران برای فشردن دست واشنگتن درازشود، قطع خواهد کرد.
مشكل بزرگي كه اين (سه پرونده) بوجود آورده و بارديگر آخوندهاي در تهران را دچار سرگیجگی و کوفتکی مزمن کرده است.
دیدگاهها، برداشتها و جمعبندیهایی که مریم رجوی در مورد اين سه پرونده فوق ارائة داده و اهميت محتوایی اش از این جهت است که نظرگاههایش مورد توجه قرار میگیرد. چرا که تاکیدات بین المللی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران ناشی از بدنبال تاكيدات مستمر رجوي درمورد نقض گسترده اصول حقوق بشر درايران و درخواستش بر ضرورت احاله پرونده حقوق بشر ايران به شوراي امنيت بين الملل بوده است، همچنين تاكيد كشورهاي بزرگ بر اهميت اقدام سياسي قاطع عليه تهران در رابطه با مذاكرات هسته اي، نتايج فراخوانها و درخواستها وهشدارهاي مستمري است كه اين بانوی ستیزنده نستوه علیه رژیم تهران داشته است، بعنوان مثال افشا وكشف مداخلات ايران در منطقه و قصد ونيت مشكوكي كه در پشت آن خوابيده بود، وضعيت مقابله با چنین عملکرد كه عليه آخوندها اكنون شروع شده و رو به افزايش است ويكي از اشكال بارزآن عمليات ”طوفان قاطع“ است اين نيز از نتايج هشدارها و اقدامات بي حد وحصر مريم رجوي است.
مريم رجوي در چالش و هماوردی شجاعانه اش علیه نظام سیاسی حاکم بر ایران در مرزها و سطوحی که در بالا به آن اشاره کردیم متوقف نشده، بلکه از آن فراتر رفته و شالوده و پایه های فکری و ایدئولوژیک رژیم ولایت فقیه را مورد حمله قرار داده است چرا که او تعریف ” اسلام دمکراتیک بردبار” را به میان آورده است. او این بنیان فکری را به طور تمام عیار مردود شمرده چرا که شیوه مبتنی بر سرکوب و استبداد به هیچ شکلی از اشکال نمیتواند بیانگر اسلام باشد. قابل توجه اينكه روز جمعه 3 ژوئيه ماه جاري به مناسبت ضيافت افطاري كه مقاومت ايران در پاريس برگزار كرد خانم رجوي در سخنراني اش بطور مختصر ومفيد مبانی ای را که ”اسلام بردبار ودمكراتيك“ بر آن استوار است را توضيح داد وی این پنج محور اصلی را به این صورت و همان گونه که از زبان خودش بیان گردید، خلاصه کرده است:
1 ـ ما دين اجباري و اجبار ديني را رد مي‌كنيم، حكومت استبدادي تحت نام اسلام، احكام شريعت ارتجاعي و تكفير مخالفان، چه به نام شيعه و چه به نام سني، ضد اسلام و ضد آيين رهاييبخش محمدي است.
2 ـ از نظر ما گوهر اسلام، آزادي است؛ آزادي از هرگونه جبر و ستم و بهره‌كشي.
3 ـ ما از اسلام حقيقي، يعني اسلام بردبار و دموكراتيك پيروي مي‌كنيم؛ اسلام مدافع حاكميت مردم، اسلام مدافع برابري زن و مرد.
4 ـ ما تبعيض ديني را مردود مي‌شماريم و از حقوق پيروان همه اديان و مذاهب دفاع مي‌كنيم.
5 ـ اسلام ما برادري همة مذاهب است. جنگ مذهبي و تفرقه‌افكني ميان شيعه و سني، ارمغان شوم ولايت فقيه براي استمرار خلافت ضد اسلامي و ضد انساني است.
بنظر ميرسد اين نكات پنجگانه كه رجوي بعنوان رهبر ايران و داراي پايگاه مردمي اعلام كرد، نکاتی است که پاسخ دادن به آن توسط آخوندها وبويژه شخص ولي فقيه خامنه اي كارساده اي نيست، با اين وجود عدم پاسخ نيز خودش موضع شكست خورده رژيم را نشان خواهد داد، چرا که تعمق در خط وخطوط و چارچوب کلی که سخنرانی مریم رجوی به آن پایبند است و چهره شادابی که پیوسته امید به پیروزی در آن نقش بسته بیش از پیش بیانگر بانوی رهبري کننده ای است كه اپوزيسيون ومردم اش را بسمت آزادي وآينده هدايت ميكند در حالیکه به نظر میرسد ولي فقيه با چهره اي عبوس وسخناني سخت سرانه حذف گرایانه، همچون حاكمي مستبد نگران و ترسان ولرزان از آينده بنظر ميرسد. واین موضوعی است که ما بار دیگر به آن خواهیم پرداخت .
ترجمه از سايت عربي ايلاف
سایت ایلاف نخستین روزنامه عربي اینترنتی و یکی پر خواننده ترین سایت های خبری عربی است. مقاله حاضر دست کم به مدت ۲۴ ساعت ( از بامداد ۰۵ ژوئیه) پرخواننده ترین مطلب سایت ایلاف بوده است

منتخب ویدئوکلیپ