Menu

گشت سركوبگر جديد سپاه پاسداران در وحشت از غليان اجتماعي

a4 ce7df

سرکرده سپاه پاسداران در تهران، به بهانه «برخورد بااراذل و اوباش» از راه اندازی گشت سرکوبگر جدیدی خبر داد و از وقوع زلزله های اجتماعی در تهران ابراز وحشت کرد.

سرکردگان سپاه غارت و جنایت خامنه ای درحالی از اراذل و اوباش دم می زنند که خودشان در سطح بین المللی به عنوان نیروی شبه نظامی حکومت اوباشان، شناخته میشوند

پاسدار جنایتکار محمدرضا یزدی در مورد ضرورت راه اندازی گشت های سپاه پاسداران ، به درماندگی نیروی سرکوبگر انتظامی اشاره کرد و گفت که تنها نمی توان از نیروی انتظامی انتظار داشت با «اراذل و اوباش» برخورد کند و باید «همه با یکدیگر تعامل و همکاری را جهت جمع آوری این موضوع داشته باشیم».

همچنين دژخیمان خامنه ای دو زندانی دیگر را در اردبیل و ساری اعدام کردند

زندانی ای که در اردبیل اعدام شد، 4 سال زیر اعدام بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ