Menu

چهار و نيم ميليون معتاد كشور ارمغان آخوندي

ejtemaee 17aaa

یک کارگزار حکومت آخوندی در سازمان بهزیستی رژیم دراعتراف به گوشه هایی از فجایع اجتماعی در حاکمیت آخوندی گفت: حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر در ایران از موادمخدر و روانگردان استفاده می‌کنند و بیش از 400 هزار نفر ورودی به زندان داریم به طوریکه متأسفانه به ازای هر ساعت 49 نفر روانه زندان می‌شوند.

این کارگزار رژیم افزود: طبق آماری که قوه قضائیه اعلام کرده، 15 میلیون و 200 هزار پرونده قضایی در کشور 80 میلیون نفری ایران وجود دارد. هندوستان با جمعیت یک میلیاردی فقط یک میلیون و 200 هزار پرونده قضایی دارد.

وی گفت: حدود 19 میلیون نفر در مناطق حاشینه‌نشینی که حداقل خدمات عمومی را ندارد، زندگی می‌کنند و شمار مجرمان زیر 18 سال به ويژه دختران به نحو نگران کننده‌ای افزایش یافته است.

همچنين مرکز پژوهشهای مجلس رژیم در گزارشی راجع به سازمان تأمین اجتماعی، که نمونه یی از تباهی و فساد حکومتی اعتراف کرده و می نویسد: سازمان تامین اجتماعی که بیش از 41 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، با موضوع نقدینگی روبه‌روست.

یک رسانه حکومتی نوشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی دچار شکاف عمیق نقدینگی، ابَربدهکار بانکی و‌طلبکار عمده از دولت است. احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ