Menu

به مردم بپا خاسته بويژه زنان شجاع مشهد، نيشابور و كاشمر درود مي‌فرستيم

 

moghavemat2 45044تظاهرات شجاعانه هزاران نفر از مردم در شهرهاي مختلف و اعتراضات شان عليه گراني، سركوب و چپاول باندهاي جنايتكار و غارتگر خامنه اي ـ روحاني، كه با شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر روحاني

بدنبال تظاهرات شجاعانه هزاران نفر از مردم در شهرهاي مختلف و اعتراضات شان عليه گراني، سركوب و چپاول باندهاي جنايتكار و غارتگر خامنه اي ـ روحاني، كه با شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر روحاني در روز پنجشنبه 7 دي صورت گرفت، اتحاديه جوامع ايراني در آلمان، گرم‌ترين درودهاي خود را به مردم بپاخواسته مشهد، نيشابور و كاشمر و بيرجند و شاهرود تقديم مي كند و اتحاد و همبستگي آنان و مقابله قدرتمندانه شان با نيروهاي سركوبگر را مورد تقدير و ستايش قرار ميدهد.

moghavemat1 34cbb

قيام يكپارچه مردم قهرمان مشهد و ساير شهرهاي ايران، يكبار ديگر به همه آنهايي كه تبليغ باندهاي اعتدالي و نرم در رژيم وحشي آخوندها را مي كنند نشان داد كه دوران، دوران سرنگوني است و هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و مردم ايران به هيچ چيزي كمتر از سرنگوني تام و تمام اين رژيم جاني تن نخواهند داد.

مردم خشمگين شعار مي دادند : «مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران»، «اسلامو پله کردن؛ مردمو ذله کردن».

تظاهرات پرشكوه مردم مشهد و ساير شهرها در روز پنجشنبه 7 دي، در آستانه سالروز تظاهرات بزرگي بود كه در روز 10 دي 1357 در مشهد توسط ارتش شاه خائن بخاك و خون كشيده شده و چندين شهيد بجاي گذاشت با اين تفاوت، كه خامنه اي در واپسين روزهاي حيات ننگين اش، از ترس قيام عمومي، ديگر دل و جرآت مقابله قهرآميز با مردم را نيز ندارد و همه قدرتنمايي هاي پوشالي پاسداران و بسيجي هاي جهل و جنايت، در مقابل نيروي عظيم مردم چون برف اب مي‌شوند.

روز قيام بزرگ و يكپارچه همه مردم عليه جلادان عمامه بسر و فرارسيدن موكب ارتش آزادي نزديك است.

a5 cd4c3                                     اتحاديه جوامع ايراني در آلمان                  

                      7 دي 1396

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ