Menu

سیاسی

تحريم‌هاي جديد آمریکا عليه حكومت آخوندي،

Bildergebnis für ‫تحريم‌هاي جديد آمریکا عليه حكومت آخوندي،‬‎

در تحریم جدیدی علیه رژیم آخوندی پس از خروج آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داري این کشور روز پنجشنبه سوم خرداد طی اطلاعیه یی درباره تحريم و ليست‌گذاري 9 مهره و نهاد رزیم، اعلام کرد:

«خزانه‌داري شبكه‌هاي تهيه و 31 هواپيماي مرتبط با ماهان‌اير و ديگر هواپيمايي‌هاي ليست‌گذاري‌شدة (رژيم) ايران را هدف قرار مي‌دهد.دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري، 9 شخص و نهاد را كه كالاهاي داراي منشاء آمريكايي... را براي شركت‌هاي هواپيمايي تحريم‌شدة (رژيم) ايران فراهم مي‌كردند، ليست‌گذاري كرد. آنها طبق فرمان اجرايي 13224 به‌عنوان تروريست‌هايي كه به‌طور ويژه تعيين شده‌اند، ليست‌گذاري شدند...».

وزير خزانه‌داري آمريكا، گفت: «تحریم شدگان اقدام به تهية قطعات و ارائة خدمات به ناوگان‌هاي خطوط هوايي تحريم‌شدة (رژيم) ايران كرده‌اند و با اين اقداماتشان، مسيري را براي نيروي قدس سپاه پاسداران گسترش مي‌دهند و رژيم ايران را قادر مي‌سازند تسليحات، نيرو و پول را براي عواملش از جمله حزب‌الله منتقل كند و رژيم بي‌رحم اسد را سرپا نگه دارد.كشورها و شركت‌هاي سراسر جهان بايد به تهديدات مربوط به دادن حق فرود و دادن خدمات هواپيمايي به شركت‌هايي كه توسط (رژيم) ايران براي صدور تروريسم به سراسر منطقه استفاده مي‌شود، توجه كنند. اقدامات گمراه‌كنندة اين شركت‌هاي هواپيمايي براي دستيابي غير قانوني به خدمات و كالاهاي آمريكايي، نمونة ديگري از شيوه‌هاي فريبكارانه‌يي است كه رژيم ايران آن‌را به‌كار برده است».

نهادهاي و مهره‌هاي ليست‌گذاري‌شده رژيم آخوندي عبارتند از:

شرکت هواپیمایی «دنا»، ایرج رونقی و تورج زنگنه به‌خاطر ارتباط با معراج‌اير

گولنهال یگانه تبعه ترکیه و شبكه‌يي از شركت‌هاي مستقر در استانبول، و شرکت‌هاي تریگرون لجستيك trigron، 3g لجستيك و هاواچیلیک در ترکیه

شرکت هواپيمايي بلوايرويز در ايران و هواپیمایی اوتیک در تركيه

بيانية خزانه‌داري آمريكا مي‌افزايد: «شركت‌هاي هواپيمايي تجاري ليست‌گذاري‌شدة (رژيم) ايران به‌طور عام و ماهان‌اير به‌طور خاص در صادر كردن نفوذ شرورانة اين رژيم، نقش حياتي ايفا كرده‌اند. ماهان‌اير در سال 2011 طبق فرمان اجرايي 13224 به‌خاطر حمايت از نيروي قدس سپاه پاسداران ليست‌گذاري شد. اين شركت در چارچوب عمليات تروريسم حكومتي (رژيم) ايران، عوامل نيروي قدس سپاه پاسداران، تسليحات، تجهيزات و پول را به اماكن بين‌المللي منتقل كرده است. ماهان‌اير براي پرسنل نيروي قدس كه بين ايران و سوريه براي آموزش‌هاي نظامي سفر كرده‌اند، خدمات سفر فراهم كرده و سفر مخفيانة اعضاي نيروي قدس را با دور زدن روند معمول امنيتي و فهرست مسافران، تسهيل كرده است. ماهان‌اير هم‌چنين براي حزب‌الله و نيروهاي مسلح منطقه‌يي كه به جنگ و درگيري در منطقه دامن مي‌زنند، تسليحات و نيرو منتقل كرده است. (رژيم) ايران با حمايت نظامي از اسد، در جنايات گسترده در اين كشور و جابجايي ميليون‌ها تن در سراسر خاورميانه، نقش داشته است».

خزانه‌داري آمريكا، می گوید شركت‌هاي هواپيماي ليست‌گذاري‌شدة رژيم، « بر شركت‌هاي پوششي در سراسر جهان تكيه مي‌كنند كه به‌طور غير قانوني قطعات و خدمات لازم را براي حفظ ناوگان‌هايشان تهيه مي‌كنند». اين بيانيه مي‌نويسد: ما به كساني كه به اين هواپيماها حق فرود و خدمات عمومي مي‌دهند هشدار مي‌دهيم كه مي‌توانند در معرض تحريم قرار گيرند.

هم چنین به جامعة هواپيمايي هم‌چنين نسبت به خطر تحريم براي كساني كه روابط تجاري خود را با ماهان‌اير و ساير شركت‌هاي هواپيمايي ليست‌گذاري‌شدة (رژيم) ايران حفظ مي‌كنند، هشدار داده شده است...

خزانه‌داري آمريكا مي‌افزايد: «اقدام روز پنجشنبه تعهد ايالات متحده را براي اعمال تحريم‌هاي موجود و هدف قرار دادن كساني نشان مي‌دهد كه از تروريسم حمايت مي‌كنند و اين اقدامات بر پاية تصميم رئيس‌جمهور (آمريكا)... براي توقف مشاركت ايالات متحده در برجام و شروع به اعمال مجدد تحريم‌هاي رفع‌شده طبق برجام صورت مي‌گيرد».

ادامه مطلب...

استراتژی جدید امریکا : متوقف کردن رژیم یاغی حاکم بر ایران

Bildergebnis für ‫جلسة استماع كميتة خارجي مجلس نمايندگان آمريكا با حضور مايك پمپئو‬‎روز چهارشنبه 2 خرداد 97، در جلسة استماع كميتة خارجي مجلس نمايندگان آمريكا با حضور مايك پمپئو وزير خارجة اين كشور ، كه اشرف‌نشان‌ها نيز در آن شرکت داشتند، اد رويس رئيس كميتة خارجي در سخنان افتتاحية خود گفت: افزايش فشار بر رژيم ايران و نظارت بر تحركات هژموني‌طلبانة این رژیم ضروري است... برنامة موشكي رژيم ايران يك تهديد براي ماست... سخنراني روز دوشنبه (وزير خارجه)، استراتژي ضروري‌يي را براي پاسخ به مجموعة فعاليت‌هاي خصمانة (رژيم) ايران تشريح كرد. اكنون ما بايد همراه با متحدانمان يك جبهة مشترك را نمايندگي كنيم.

وزير خارجة آمريكا در جلسة استماع كميتة خارجي كنگره گفت: ما روز 21 مي (31 ارديبهشت) مسير جديدي را براي استراتژي رئيس‌جمهور در قبال (رژيم) ايران معرفي كرديم. ما فشار مالي اعمال خواهيم كرد، با همكارانمان در وزارت دفاع در زمينة تلاش‌هاي مربوط به بازدارندگي هماهنگي مي‌كنيم و احتمالاً از همه مهم‌تر از مردم ايران حمايت مي‌كنيم.

وی افزود: «ما در پي همكاري با تعداد هر چه بيشتري از متحدان و شركا و دوستانمان هستيم تا به هدف مشتركمان دست پيدا كنيم؛ يعني متوقف‌كردن تمامي تهديدات اتمي و غير اتمي (رژيم) ايران».

در جلسة استماع كميتة خارجي كنگره ، دينا روهراباكر رئيس زيركميتة اروپا-آسيا و تهديدات بالقوه در سخنانش ضمن حمايت از استراتژي جديد آمريكا در قبال رژيم به حضور حاميان مقاومت ايران در جلسة استماع اشاره كرد، و گفت: ما در ايران دوستان بسياري داريم... بايد يادآوري كرد كه رژيم آخوندها دشمن است. مردم ايران دوست ما هستند. اين افراد كه اينجا با پيراهن‌هاي زرد حضور دارند، ايرانياني هستند كه به آزادي عشق مي‌ورزند

در این جلسه برد شرمن از اعضاي ارشد دموكرات در كميتة خارجي از اين‌كه اعمال تروريستي نيروي قدس سپاه پاسداران در سخنراني روز دوشنبة پمپئو مطرح شده ابراز خشنودي كرد و با ذكر نمونه‌هايي گفت كه رژيم به اقدامات تروريستي خود در اروپا ادمه مي‌دهد.

در بخش ديگري از اين جلسة استماع، قاضي تدپو رئيس زيركميتة تروريسم در کمیته خارجی کنگره آمریکا، به لزوم حمایت از اعتراضات مردمی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به حضور اشرف‌نشان‌ها در جلسه استماع کنگره ، افزود: امروز در جمعيتي از اعضاي خانوادة ايرانياني را به همراه داريم كه توسط رژيم كنوني (در ايران) به قتل رسيده‌اند؛ خواستة آنها تحقق يك ايران آزاد است، جايي كه مردم خودشان بتوانند تصميم بگيرند و نه آخوندها.

نمايندة دیگر كنگره آمریکا ران دسانتيس نیز ضمن حمايت از خروج آمريكا از برجام به اعتراضات مردم ايران عليه رژيم آخوندي اشاره كرد، و گفت: «مردم ايران از اين رژيم ناراضي هستند... ما شاهد اعتراضات مردم هستيم. رژيم شبكه‌هاي اجتماعي را مسدود مي‌كند و نمي‌خواهد جريان آزادانة اطلاعات وجود داشته باشد».

نمايندة دموكرات كنگره برد اشنايدر نیز نگراني خود را نسبت به مداخلات رژيم آخوندي در سوريه ابراز و بر لزوم مقابله با آن تأكيد كرد.

از سوی دیگر وزير خارجة آمريكا در يك كنفرانس خبري ، ديكتاتوري آخوندي را تهديدي مشترك براي همة جهان دانست.

وی درپاسخ به کسانی که 12شرط تعيين‌شده توسط وی به‌منظور توقف تروريسم، برنامة اتمي، موشكي و مداخلات منطقه‌يي رژیم آخوندی را غیرواقعی توصیف می کنند، گفت:

من گزارش‌هايي ديدم كه مي‌گويند، اينها فانتزی است و نمي‌تواند محقق شود، ولي ما خواسته‌هايي را مطرح كرده‌ايم كه واقعاً ساده هستند و اغلب كشورهاي جهان به آن عمل مي‌كنند. از آنها مي‌خواهيم، شليك موشك به رياض را متوقف كنند. اين فانتزي نيست كه تصور كنيم (رژيم) ايران تصميم بگيرد، به كشورهاي ديگر موشك شليك نكند و جان آمريكايي‌ها را كه به آن فرودگاه سفر مي‌كنند، به خطر نيندازد. اين فانتزي نيست كه از آنها بخواهيم تروريسم را متوقف كنند...

اين يك چالش جهاني است. من در سخنان ديروزم گفتم كه نيروي قدس ترورهايي را در كشورهاي اروپايي انجام مي‌دهد. اين يك تهديد مشترك در سراسر جهان است.

در خبر دیگری وزير خزانه‌داري آمريكا درباره اجرای استراتژی جدید آمریکا در رابطه با حکومت آخوندی گفت:«من همراه با وزير پمپئو براي اجراي استراتژي جديد آمريكا به‌منظور پاسخ دادن به رفتار شرورانة (رژيم) ايران كار خواهم كرد و وزارت خزانه‌داري به اعمال فشار مالي بر این رژيم ادامه خواهد داد».

وزيرخزانه‌داري آمريكا در جلسة استماعی در سناي اين كشور نیز اظهار داشت: « با توجه به اين‌كه رئيس‌جمهور تأييد (برجام) را امضا نكرده، تحريم‌هاي (رژيم) ايران بر سر جاي خود بازخواهند گشت؛ هم تحريم‌هاي اوليه و هم تحريم‌هاي ثانويه. ما از هم‌اكنون به شركاي اروپايي‌مان اطلاع داده‌ايم... كه تحريم‌هاي ثانويه را به‌اجرا خواهيم گذاشت».

وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد ارتش این کشور برای برخورد با «نفوذ مخرب رژیم ایران در منطقه» «همه گامهای لازم» را برمی‌دارد.

سرهنگ رابرت منینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام این خبر افزود:‌ ارتش آمریکا در حال ارزیابی این گزینه است که آیا در مورد رژیم ایران باید اقدامات جدیدی اتخاذ کند یا گام های فعلی را تحکیم بخشد.

نيكي هيلي سفير آمريكا در ملل متحد دربارة استراتژي جديد اين كشور در قبال رژيم، گفت: «وزير پمپئو و رئيس‌جمهور ترامپ در مورد (رژيم) ايران درست مي‌گويند. اين رژيم ياغي بايد وادار به توقف حمايت از تروريسم و تهديد متحدان و منافع آمريكا بشود. سياست‌هاي قبلي در قبال (رژيم) ايران، به‌روشني ناکام بوده است».

سخنگوي وزارت خارجة آمريكا نیز گفت:«مايك پمپئو استراتژي روشني را دربارة (رژيم) ايران اعلام كرد... اين رژيم بايد تغييرات عمده‌يي به‌عمل بياورد: برنامة اتمي و حمايت از فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده در منطقه، (بايد پايان يابد). ما در كنار شهروندان ايران ايستاده‌ايم».

هدر نائرت هم‌چنين گفت: «عملاً تمامي 12 اصل اعلام‌شده توسط مايك پومپئو... قبلاً توسط متحدان آمريكا و اروپا مورد حمايت قرار گرفته‌اند؛ چه كسي مي‌تواند عليه اين اهداف استدلال كند؟».

مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت داخلي مجلس نمايندگان آمريكا نیز گفت: «خوشحالم كه مي‌بينم وزير پومپئو استراتژي‌يي را ارائه مي‌كند كه بر رژيم (ايران) فشار مي‌آورد و هم‌زمان از مردم ايران حمايت مي‌كند.

ادامه مطلب...

رژیم آخوندی تهدیدی مشترک برای همه جهان است

 

Bildergebnis für ‫پمپئو‬‎وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری، دیکتاتوری آخوندی را تهدیدی مشترک برای همه جهان دانست.

وی درپاسخ به کسانی که ۱۲ شرط تعیین‌شده توسط وی به‌منظور توقف تروریسم، برنامه اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌یی رژیم آخوندی را غیرواقعی توصیف می کنند، گفت: من گزارش‌هایی دیدم که می‌گویند، اینها فانتزی است و نمی‌تواند محقق شود، ولی ما خواسته‌هایی را مطرح کرده‌ایم که واقعاً ساده هستند و اغلب کشورهای جهان به آن عمل می‌کنند. از آنها می‌خواهیم، شلیک موشک به ریاض را متوقف کنند. این فانتزی نیست که تصور کنیم رژیم ایران تصمیم بگیرد، به کشورهای دیگر موشک شلیک نکند و جان آمریکایی‌ها را که به آن فرودگاه سفر می‌کنند، به خطر نیندازد. این فانتزی نیست که از آنها بخواهیم تروریسم را متوقف کنند...
این یک چالش جهانی است. من در سخنان دیروزم گفتم که نیروی قدس ترورهایی را در کشورهای اروپایی انجام می‌دهد. این یک تهدید مشترک در سراسر جهان است.

ادامه مطلب...

حمله طلبان در ایران سازماندهی شده بود

Bildergebnis für ‫حمله طالبان به فراه‬‎

درپی درگیرهای خونین در ولایت فراه در افغانستان ،گزارشها حاکی از دخالت حکومت آخوندی در این درگیریهاست.

فرمانده پليس ولايت فراه در افغانستان اعلام كرد: حملة طالبان به اين ولايت، در ايران سازماندهي شده بود... فضل احمد شيرزاد گفت: (رژيم) ايران به‌طور مستقيم در نبردهاي فراه دخيل است و طالبان را تأمين مالي و تجهيز مي‌كند.

تلويزيون «يك» افغانستان در اخبار چهارشنبه‌شب خود در اين رابطه گزارش داد:

«مشروح خبرها، ايران به گونة مستقيم در نبردهاي فلاه دخيل است و طالبان را تمويل و تجهيز مي‌كند. پس از فروكش‌كردن آتش نبرد در فراه، فرمانده پليس اين ولايت مي‌گويد، نبرد فراه به نفع ايران است و از اين بابت به گونه‌يي مستقيم اين كشور، طالبان را در نبرد با نيروهاي امنيتي كشور پشتيباني مي‌كند....

گزارش: فراه پس از جنگ؛ طالبان ... زده شدند و نيروهاي امنيتي هر چند آماده‌باش اما در فضاي به دور از درگيري‌ها نفس مي‌كشند. بقاياي جنگ در هر گوشه‌يي واضح به چشم مي‌خورد. اين ساختمان اينستيتيوت زراعت فراه است. ظاهراً در داخل اين ساختمان نيز آتش‌سوزي شده است. تنها اين نيست، بلكه ده‌ها ساختمان مسجد، مكتب، كافه و حتي خانه‌هاي ملكي تا آنجا كه در تيررس بوده‌اند، ويراني نصيبشان شده است. پليس فراه دست ايران را در اين نبرد دخيل مي‌داند.

فرمانده پليس فراه: (به پشتو جمله‌يي مي‌گويد تا قبل از اين كه تاجيكستان را بگويد، گذاشته شود)...

تلويزيون آريانا نيوز نيز در گزارشي، به دست داشتن رژيم آخوندي در حملة طالبان به ولايت فراه پرداخت:

حملة تهاجمي طالبان بر ولايت فراه در كشور ايران سازماندهي شده بود. فرمانده پليس ولايت فراه مي‌گويد كه در اين حمله بيش از 2000 طالب حضور داشتند كه هدف نهايي‌شان ايجاد پايگاه نظامي در اين ولايت بود....

اين ولايت در كنار هرات و نيمروز يكي از سه ولايت هم‌مرز با ايران است.

ادامه مطلب...

عقب نشینی شرکت های بزرگ از معامله با رژیم

Bildergebnis für ‫عقب نشینی شرکت های بزرگ از معامله با رژیم‬‎

یک روز پس از بیانیه کمپانی فرانسوی توتال درمورد توقف فعالیتهایش در پروژة توسعه فاز 11 پارس جنوبی در ایران ، شركت مولر مرسك بزرگ‌ترين شركت حمل و نقل كانتينري جهان روز پنجشنبه اعلام كرد كه به‌خاطر اعمال مجدد تحريم‌هاي آمريكا عليه رژيم آخوندي، فعاليت‌هاي خود را در ايران متوقف مي‌كند.

خبرگزاري رويتر گزارش داد: «گروه كشتي‌راني مولر-مرسك، روز پنجشنبه به فهرست رو به رشد شركت‌هايي پيوست كه خود را آمادة اعلام توقف تجارت در ايران مي‌كنند؛ اين امر توانايي سران كشورهاي اروپا را براي نجات‌دادن توافق اتمي با (رژيم) تهران در معرض ترديد قرار مي‌دهد.

مدير اجرايي شركت مرسك گفت: «در حالي كه قرار است تحريم‌هاي آمريكا اعمال بشوند، اگر در ايالات متحده تجارت داشته باشيد، ديگر نمي‌توانيد در ايران هم از تجارت برخوردار باشيد. حال آن‌كه ابعاد (تجارت ما در آمريكا) گسترده تراست».

شركت بيمة آليانس آلمان اعلام كرد، به‌خاطر تحريم‌هاي آمريكا، خود را آمادة كاهش تجارت‌هايش در ايران مي‌كند.

سخنگوي آليانس گفت: «ما موقعيت خود را بررسي مي‌كنيم تا تجارت‌هاي مرتبط با ايران را تعيين كنيم... اين بررسي ادامه دارد و ما طرح‌هايي را براي كاهش تجارت‌هاي مربوطه آماده مي‌كنيم».

به دنبال بیانیه کمپانی فرانسوی توتال در باره متوقف کردن پروژة توسعه فاز 11 پارس جنوبی به علت خروج آمریکا از برجام واعمال تحریمها، روزنامه حکومتی ابتکار از باند روحانی تحت عنوان «شلیک توتال به برجام اروپایی» نوشت:

این بیانیه در حالی اعلام شد که قرارداد پارس جنوبی با شرکت توتال و همچنین قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس به عنوان مهمترین نمادهای گشایش‌های ایجاد شده در سایه برجام، به مثابه ضربه‌ای به ساختار جدید شکل گرفته میان (ما) و اروپا تلقی می‌شود.

یک رسانه باند خامنه‌ای نیز نوشت: وابستگی شرکتهای اروپایی به سیاستهای پولی و مالی آمریکا بیشتر از آن چیزی است که تصور شده و این موضوع از سوی این شرکتها نیز اعلام شده است. مدیرعامل توتال در مصاحبه با سی.ان.ان گفته بود: تهران می‌داند که اگر نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست.

در ادامه مخاصمات درونی رژیم بر سر مذاکره با اروپا، آخوند پژمانفر عضو مجلس رژیم از باند خامنه ای گفت: مذاکره با اروپاییها در ادامه کار برجام از چاله به چاه افتادن است. آنها همانند آمریکا دشمنان گفتمان ما هستند. ما از پنهان‌کاری دولت در مذاکره با اروپاییها نگرانیم.

کیهان خامنه‌ای نوشت: اظهارات موگرینی درخصوص عدم ارائه تضمین به ایران برای اجرای تعهدات برجامی، آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان برجام ریخت...

یک روزنامه دیگر این باند نیز تحت عنوان «در این قبر مرده‌ای نیست!» نوشت: اروپایی‌ها در حالی كه به ما دستور تداوم اجرای تعهدات‌مان ذیل برجام را می‌دهند که آنچه اکنون باقی مانده، دیگر نامش «برجام» نیست! اگر نسبت‌های اقتصادی «اروپا و آمریکا» و «اروپا و جمهوری اسلامی» را جلوی چشم‌مان قرار دهیم هیچ عقل سلیمی به اروپایی‌ها حکم نمی‌کند بر سر جنازه برجام طرف (ما) بایستند! (منبع: وطن امروز 27/2/97)

درباره مذکرات رژیم با روسیه برسر برجام، روزنامه حکومتی ابتکارنوشت: در داستان خروج آمریکا از برجام روسیه دوباره خواستار امتیاز از جمهوری اسلامی شده است. سخنان ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مبنی بر خواستن امتیاز از جمهوری اسلامی برای ادامه برجام، در حالی آب پاکی را روی دست (ما) ریخت که ظریف در بروکسل در (حال انجام) مذاکراتی حساس (بود).

این روزنامه باند روحانی افزود: روسیه نه بهبود روابط ما با غرب را می خواهد و نه خودش دوست مناسبی برای ماست. آنها در ماجرای تحریمهای پیش از برجام، نیروگاه بوشهر، اس 300، همراهی با نتانیاهو برای حمله اخیر به پایگاه‏های نظامی سوریه و نمونه‌های بسیار دیگر موضع نامناسب خود را ابراز داشته اند.

ادامه مطلب...

آمریکا ،رهبر حزب شیطان لبنان را در فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم قرار داد

آمریکا ،رهبر حزب شیطان  لبنان را در فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم قرار داد 

.دولت آمریکا روز چهارشنبه رهبر حزب شیطان لبنان را، به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در منطقه خاور میانه، در فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم قرار داد

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، با مشارکت عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی، اعضای شورای حزب‌الله، به ویژه حسن نصرالله رهبر آن گروه، را شناسایی و تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا، با همکاری این شش کشور عضو «مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم»، نعیم قاسم (معاون دبیرکل)، محمد یزبک، حسین الخلیل، و ابراهیم الامین السید را نیز در فهرست تحریم‌ قرار داده است.

بنا بر اعلام این وزارخانه، تصمیم به تحریم این افراد بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴، که تروریست‌ها و کسانی را که از گروه‌های تروریستی یا اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند هدف قرار می‌دهد، اتخاذ شده است

حزب الله لبنان در هشتم اکتبر ۱۹۹۷ میلادی توسط وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد و از اکتبر ۲۰۰۱ و تصویب قوانین مرتبط، تحت تحریم‌های مختلف قرار گرفت.

 

ادامه مطلب...

چین هم با برجام همراهی نمی کند

Bildergebnis für ‫چین در خرید نفت با برجام همراهی نمی کند‬‎

چین یکی از خریداران اصلی نفت رژیم  ایران به شمار می‌آید. رژیم ایران مایل است که صادرات نفت خود به چین را به‌رغم خروج آمریکا از برجام ادامه دهد. از این‌رو، مذاکراتی بین دو کشور صورت گرفته که اما موفقیت چندانی در پی نداشته است.

چین بزرگترین خریدار نفت در جهان و مهم‌ترین واردکننده نفت خام ایران به حساب می‌آید. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، چین در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۸) روزانه حدود ۶۵۵ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. از این‌رو، تضمین ادامه خرید نفت از سوی چین برای رژیم ایران حائز اهمیت زیادی است.

 شرکت‌های چینی نیز در معاملات خود با ایران، از مجازات‌های مالی احتمالی آمریکا واهمه دارند. از همین رو، مسئولان چینی از دادن هر گونه تضمینی در این زمینه به مسئولان ایرانی اجتناب ورزیده‌اند.

ادامه مطلب...

توتال از پروژه پارس جنوبی کنار می‌رود

Bildergebnis für ‫توتال: از پروژه پارس جنوبی کنار می‌رویم‬‎یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با رژیم ایران، شرکت نفتی توتال از احتمال خروج خود از پروژه گازی پارس جنوبی خبر داد.

توتال روز چهارشنبه (۱۶ مه/ ۲۶ اردیبهشت) با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود نوشت، در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند.

این شرکت فرانسوی در بیانیه خود می‌افزاید، توتال همواره به صراحت اعلام کرده که قادر نیست در معرض تحریم‌های ثانویه‌ای قرار گیرد، زیرا این تحریم‌ها می‌توانند به از دست دادن مبادلات مالی با بانک‌های ایالات متحده برای فعالیت‌های بانکی در سرتاسر جهان، از دست دادن سهامداران آمریکایی یا ناتوانی در ادامه فعالیت در آمریکا منجر شود.

هم‌چنین بنابر گزارش‌ها، چند شرکت‌ بیمه دریایی که بیمه ناوگان کشتی‌رانی ایران را بر عهده دارند اعلام کرده‌اند که با وجود تحریم‌های آمریکا و بدون حمایت اروپا نمی‌توانند با ایران همکاری داشته باشند.

ادامه مطلب...

لشکرکشی خبرگان و روحانی علیه همدیگر

بحران راس حاکمیت آخوندی و کشمکش برسر بیانیه خبرگان ارتجاع بدنبال شکست برجام هم چنان ادامه دارد.

درحالیکه دبیرخانه خبرگان رژیم، اسم بیانیه صادر شده از سوی این ارگان علیه روحانی را به «بیانیه رئیس مجلس خبرگان» تغییر داده است، کیهان خامنه‌ای نوشت: دولت در پاسخ به خبرگان بیانیه‌ای تاسف برانگیز صادر کرده و ضمن‌گریز به موضوعات دیگر عذرخواهی را برای منتقدان لازم دانسته است!... ظاهرا دولت همچنان بر ادامه رویکرد خسارت بار «حفظ برجام به هر قیمت» اصرار دارد!

از سوی دیگر سخنگوی دولت آخوند روحانی، در واکنش به حملات باند رقیب پس از شکست برجام، با تهدید به فاش کردن مسایل پشت پرده گفت: دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند. دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند؛ چرا ما را وادار میکنید حرف هایی بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود؟ با برجام، کشور از محاصره خارج شد؛ ما کار درستی انجام دادیم.

هم‌چنین آخوند مسعودی، از آخوندهای حکومتی قم گفت: بیانیه جنتی بسیار بد بود. حمله به روحانی به بهانه برجام به ضرر (نظام) است. برجام با نظر خامنه‌ای آنجام شد و جنتی باید در به کارگیری کلمات مواظب باشد.

جعفرزاده، عضو مجلس رژیم نیز گفت: کجای قانون اساسی و قوانین عادی کشور به مجلس خبرگان این اجازه را داده که در رابطه با برجام و مسائل مربوط به دولت اظهار نظر کند؟

روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز نوشت بیانیه مجلس خبرگان درباره برجام در حالی منتشر شده که برخی اعضای آن از نگارش آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و اعلام کرده‌اند این بیانیه، بیانیه جمعی مجلس خبرگان نیست و تنها با امضای این مجلس منتشر شده است.

از سوی دیگر، کیهان خامنه‌ای مذاکرات رژیم با اروپا توسط ظریف را توافق به هرقیمت توصیف کرد و نوشت: راهبرد غلط «توافق به هر قیمتی» اینک به راهبرد فاجعه‌آمیزی تبدیل شده است. گویا عده‌ای نیز از فرط عشق به برجام می‌خواهند با جنازه آن زندگی کنند. البته برجام از ابتدا نیز مرده به دنیا آمد و جانی نداشت که کسی آن را بستاند.

روزنامه حکومتی سیاست روز با طعنه به روحانی نوشت: مخالفان برجام عذرخواهی می‌کنند، به خاطر این که توان آن را نداشتند تا مانع قراردادی شوند که ترکمانچای و گلستان در برابر آن روسفید هستند!

مهدی محمدی، از اعضای تیم مذاکره‌کننده سابق رژیم گفت: نگرانم که گرایشی وجود داشته باشد که دستور کار مذاکرات به «حفظ توافق به هر قیمت» تبدیل شود.

سپاه پاسدارا ن نیز در روزنامه خود نوشت: (به‌نظر) واجب شده كه براي بيانيه‌نويسان دولت، شله زرد يا حلوايي، نذر «سلامت عقل» كنيم. واقعاً تأسف‌آور است كه بيانيه‌هاي دولت مغلطه‌آميز باشد...

روزنامه سپاه پاسداران خواهان توسل به روسیه و چین شد و افزود: سؤال اينجاست كه ايا دولت نقشه راهي (برای نزدیکی روسیه و چین) براي چنين شرايط حساسي دارد يا باز هم مثل برخي از حاميان خود هيجاني عمل مي‌كند.

درهمین حال، رسانه‌های حکومتی درباره خطر خشم و اعتراض مردم در وضعیت بحران زده رزیم هشدار می دهند. روزنامه جمهوری از باند روحانی، خطاب به باند رقیب نوشت: مردم از شما می‌پرسند به کجا چنین شتابان؟ مشفقانه به این حضرات توصیه می‌کنیم مردم را بیش از این به خشم نیاورند و به جای این کارشکنی‌ها دولت را یاری نمایند.

روزنامه حکومتی ابتکار نیز درباره موضعگیری متناقض رژیم در تربیونهای رسمی نوشت: جوامعی که به شکاف ها دامن زده و مرز بندی ها را بیشتر می کنند، فرصت های شان را از دست می دهند و تهدید ها را بیشتر می کنند.

یک عضو مجلس رژیم با ابراز نگرانی از شدت مخاصمات درونی رژیم بر سر برجام هشدار داده و گفت :

تجربه سالها نشان داده است كه هر جایی كه تنش و اختلاف بوده است دشمن از همان مكان نفوذ و ما از همان موضع ضربه خورده ایم متاسفانه این مهم در بیان و عمل مسئولین نظام مشاهده نمیشود و هر روز یكدیگر را به اموری متهم میكنند...

اگر هیچ كاری از دستمان بر نمی آید حداقل احساس مسئولیت كنیم و آب به آسیاب ویران شده دشمن نریزیم.

با خروج آمریكا از برجام ستون فقرات برجام شكسته و همانگونه كه مقامات اروپایی گفته اند نمیتوانند در مقابل امریكا مقاومت كنند خوشبینی در خصوص اروپا هم دام دیگری ست... و با توجه به بیانات همسان آمریكا و اروپا برای فشار آوردن به ایران تقسیم كار كرده اند كه آمریكا فشار بیاورد و اروپا برای عقب نشینی كشور و ملت ایران با ما چانه زنی كند...

ادامه مطلب...

پاسخ منفی امریکا به اروپائیان

درحالی که جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندی به دنبال سفرهایش به چین و روسیه وارد بروکسل شده تا با مقامات اروپایی درباره ادامه برجام پس از خروج آمریکا گفتگو کند، واشينگتن‌پست در گزارشي دربارة ديدارها و تماس‌هاي سران سه كشور انگلستان، فرانسه و آلمان بعد از تصميم آمريكا براي خروج از برجام مي‌نويسد: ... آنها... تلاش كرده‌اند دريابند كه در رابطه با خروج ترامپ از توافق اتمي... و طرح‌هاي او براي اعمال مجدد تحريم‌ها بر شركت‌هاي خودشان كه به تجارت (در ايران) ادامه مي‌دهند، چه كار مي‌توانند انجام بدهند. اما آنها نگرانند كه پاسخ به اين سئوال اين باشد كه كار چنداني از دستشان ساخته نيست».

واشينگتن‌پست دربارة تماس‌هاي مشاور امنيت ملي كاخ سفيد با همتايان خود در انگلستان، فرانسه و آلمان ، مي‌نويسد: «مقام‌هاي اروپايي گفتند كه اين گفتگوها تقريباً به‌طور كامل روي تأكيد آمريكا بر اين امر متمركز بود كه هيچ‌گونه معافيتي از تحريم براي شركت‌هاي اروپايي، وجود نخواهد داشت».

 

درهمین حال، سفر جواد ظریف به اروپا و مذکرات وی برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا، به بحران درون حاکمیت آخوندی پس از شکست برجام دامن زده است.

روز ۲۵ارددیبهشت روزنامه وطن امروز از باند خامنه ای درباره سفر ها و مذاکرات جواد ظریف نوشت: در شرایطی که وزیر امور خارجه دولت روحانی برای اجرای ماموریت نجات برجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پس از چین و روسیه حالا وارد بلژیک شده، مقامات آمریکایی گفته‌‌اند در حال تلاش هستند تا از طریق اروپا توافق با ایران بر سر دائمی کردن محدودیت‌‌های هستهای، محدود کردن برنامه دفاع موشکی و تغییر سیاست‌‌های منطقهای ایران را محقق کنند. آنگونه که آمریکاییها میگویند، این آمریکا و اروپا هستند که برای زنده ماندن برجام شرط میگذارند،

 

سایر رسانه ها و مهره های باند خامنه ای نیز، ضمن سرشکن کردن شکست برجام روی دولت روحانی، سفر ظریف و اقدامات دولت روحانی را در راستای تن دادن به همان شرایط آمریکا ازطریق اروپا توصیف کرده و حرف خامنه ای را مبنی براینکه اعتمادی به اروپا وجود ندارد، تکرار می کنند.

فرهنگی، مجلس رژیم 23 اردیبهشت 97

اتفاقی که برای برجام افتاد نظام را در عالم برزخ قرار داد

در واقع آنچه كه اتفاق افتاد ایران رو در عالم برزخ قرار دادند و هیچی عاید جمهوری اسلامی ایران نشد و نگذاشتند یعنی پایبند به تعهداتشون نبودند در این شرایط حساس ما باید مراقبت كنیم اونها دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی و در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی در تلاش هستند اعتمادی هم به اروپا وجود ندارد

 

ازسوی دیگر باند روحانی مذاکرات ظریف را تنها راه برای حکومت آخوندی دانسته و درعین حال به مواضع اروپا در مخالف به برنامه موشکی و مداخلات منطقه یی رژیم اذعان می کنند

روزنامه حکومتی شرق از باند روحانی می نویسد: آنچه از اخبار مرتبط با اروپا به گوش میرسد، به نظر میرسد این بسته پیشنهادی آنها، شامل موضوعاتی علاوه بر موضوع هستهای خواهد بود. این بسته پیشنهادی را چند ماه پیش فرانسه مطرح کرده و حتی در حال رایزنی با آمریکا بر سر این طرح بوده است. توافق مد نظر آنها شامل اين است كه ايران بعد از سال 2025 (بند غروب برجام) نيز به توان هستهاي دست پيدا نكند؛ اما نكته دوم به موضوع توان موشكي و نكته سوم به مسائل منطقهاي ميپردازد. شواهد نشان ميدهد اروپا هنوز دنبال اجراي اين طرح پيشنهادي است.

این روزنامه همچنین نوشت: درحاليكه جمهوری اسلامی و اروپا مذاكرات برجامي پيشرو دارند، وزير خارجه آمريكا مدعي شده كه امیدوارم روحانی بپذیرد که زندانیان دوتابعیتی را آزاد کند.

ترزا می، نخستوزیر انگلستان نیز در تماس با روحانی خواهان آزادی یکی نازنین زاغری شده است.

 

روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز روز ۲۵اردیبهشت نوشت: تعدیل در برنامه موشکی و رفتارهای منطقهای از جمله موضوعاتی است که اعضای اروپایی برجام آن را دستاویزی برای گرفتن امتیاز در ازای ماندن در برجام از ایران قرار میدهند چراکه اروپا نیز همسو با آمریکا موافقتی با برنامه موشکی و سیاستهای منطقهای ایران ندارد... حال اگر (نظام) نخواهد تن به خواسته اروپا دهد، چه بسا اروپا همسو با آمریکا از برجام خارج شوند.

ادامه مطلب...

خطر! تحريم نفتي و قطع درآمدهای رژیم

کاخ سفید -۱۴می ۲۰۱۸ : دستور رئيس جمهور به وزيران خارجه و خزانه داري و انرژي :

توليد نفت در سطح جهاني به اندازه‌يي هست كه بتوان صادرات نفت رژيم ايران را به ‌نحوي چشم‌گير كاهش داد

خبرگزاري رويتر: دستور ریاست جمهوری آمریکا راه را برای محدود كردن صادرات نفتي رژيم ايران بعد از تصميم واشينگتن براي خروج از توافق اتمي هموار مي‌كند

رئيس‌جمهور آمريكا با يك دستور رياست‌جمهوري خطاب به وزيران خارجه، خزانه‌داري و انرژي اين كشور اعلام كرد، توليد جهاني نفت به اندازه‌يي است كه مي‌تواند جايگزين كاهش چشم‌گير خريد نفت از رژيم آخوندي بشود.

خبرگزاري رويتر در اين خصوص گزارش داد: اين دستور راه را براي تلاش‌هاي ايالات متحده به‌منظور محدود كردن صادرات نفتي (رژيم) ايران بعد از تصميم واشينگتن براي خروج از توافق اتمي... هموار مي‌كند...».

در يادداشت رسمي رياست جمهوري ايالات متحده به تاريخ 14 مي ۲۰۱۸(۲۴اردیبهشت۹۷) آمده است: بعد از بررسی دقیق گزارش‌هاي ارائه شده به كنگره توسط مدیریت اطلاعات انرژي، از جمله گزارش آوریل 2018 ، و هم چنین بعد از بررسی دیگر عوامل مرتبط مانند شرایط اقتصادی جهانی، افزایش تولید نفت توسط كشورهاي مشخص، سطح جهانی نفت ذخیره، و در دسترس بودن ذخایر استراتژیك؛ عرضة نفت و محصولات نفتی از كشورهایی غیر از ایران به قدر کافی وجود دارد و میتواند اجازة كاهش چشمگیر در خرید نفت و محصولات نفتی از (رژيم) ایران توسط مؤسسات مالی خارجی را بدهد.

رئيس جمهور آمريكا تأكيد كرده است كه به نظارت بر وضعيت از نزديك ادامه ميدهد و وزیر خارجه موظف به انتشار اين تصميم در فدرال رجیستر (روزنامه رسمي) اين كشور است.

رويتر در گزارش خود دربارة دستور رئيس جمهور آمريكا، خاطرنشان ميكند: «در حالي كه دولت ترامپ خود را آمادة برقرار كردن مجدد تحريم‌ها عليه (رژيم) ايران مي‌كند، در دستور صادر شده توسط كاخ سفيد در روز دوشنبه گفته شد كه توليد جهاني نفت براي دوام‌آوردن در برابر «كاهش چشم‌گير» صادرات نفتي (رژيم) ايران كافي است.

هدف تحريم‌ها وادار كردن شركت‌ها و كشورها در سراسر جهان به كاهش واردات نفتي از جمهوري اسلامي است».

رويتر مي‌افزايد: تحريم‌ها عليه صادرات نفتي (رژيم) ايران از 4 نوامبر اجرايي ميشود تا شركت‌ها بتوانند (تا آن زمان)، خريدهاي خود را كاهش بدهند.

طبق قانون تحريم‌هاي تصويب شده در سال 2011 ، اداره اطلاعات انرژی در آمریکا... بايد هر دو ماه يك‌بار، به كنگره گزارشهايي دربارة توليد جهاني نفت در كشورهايي غير از ايران ارائه كند.

 

سيف رئيس بانك مركزي رژيم

درليست تحريم وزارت خزانه داري آمريكا

روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داري آمريكا با اعلام تحريم‌هاي جديدي عليه حكومت آخوندي، رئيس بانك مركزي رژيم را در ليست تروريستي قرار داد و او را تحريم و ليست‌گذاري كرد.

وزارت خزانه‌داري آمريكا در بيانية خود اعلام كرد كه سيف به انتقال ميليون‌ها دلار به حزب‌الشيطان وابسته به رژيم كمك كرده است. او به عنوان «تروريست جهاني كه به‌طور ويژه ليست‌گذاري شده» نام‌گذاري شده است.

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: وزارت خزانه‌داري آمريكا هم‌چنين تحريم‌هاي ثانويه را بر سيف اعمال كرد؛ اين بدان معني ا ست كه هركسي با او تجارت كند، مي‌تواند از سيستم مالي آمريكا قطع بشود.

وزارت خزانه‌داري آمريكا علاوه بر رئيس بانك مركزي رژيم، علي ترزلي مشاور بخش بين‌المللي اين بانك را تحريم و ليست‌گذاري كرد.

وزير خزانه‌داري آمريكا گفت: «رئيس بانك مركزي (رژيم) ايران به‌طور مخفيانه ميليون‌ها دلار را به نيابت از نيروي قدس سپاه پاسداران از طريق بانك البلاد مستقر در عراق... منتقل كرده... است... ايالات متحده اجازة سوءاستفادة فاحش (رژيم) ايران از سيستم مالي بين‌المللي را نخواهد داد. جامعة جهاني بايد نسبت به تلاش‌هاي فريبكارانة رژيم ايران براي تأمين حمايت مالي از عوامل تروريست خود، هشيار باقي بماند».

وزارت خزانه‌داري آمريكا دربيانيه خود تأكيد كرد: اقدام امروز، استفادة رژيم ايران را از شبكة حياتي بانكي قطع مي‌كند و به دنبال اقدام روز پنجشنبه در مختل كردن شبكة انتقال پول وابسته به نيروي قدس صورت مي‌گيرد كه ميليون‌ها دلار را از طريق امارات به دست مي‌آورد.

ادامه مطلب...

جدول زمانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم ایران

Bildergebnis für ‫جدول زمانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم ایران‬‎خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه در حکومت این کشور نوشت که ایالات متحد آمریکا تدریجاً مجازات‌هایش را علیه شرکت‌های فعال در ایران احیا خواهد کرد و در وهلۀ نخست شرکت‌های تولید کنندۀ خودرو و سازندۀ هواپیماهای مسافربری و سپس صنایع انرژی و بخش مالی را آماج قرار خواهد داد.

همین منبع به خبرگزاری فرانسه گفته است که نخستین بخش از تحریم‌ها علیه شرکت های تولیدکنندۀ خودرو و سازندۀ هواپیماهای مسافربری در ششم ماه اوت آینده اجرا خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزوده است : در چهارم نوامبر دولت آمریکا تحریم هایش را علیه بخش انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) اعمال خواهد کرد و خواهد کوشید هم واردات نفت خام از ایران کاهش یابد هم مبادلات مالی در این بخش مورد هدف تحریم ها قرار بگیرد.

بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریم هایش را در بخش مالی به اجرا خواهد گذاشت. در این زمینه هدف آمریکا جلوگیری از مبادلات مالی با شماری از نهادها و فعالان نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی این کشور و محروم کردن جمهوری اسلامی از خدمات مالی نظام بانکی بین المللی موسوم به "سویفت" است.

در این چارچوب کلیه مجوزهای موسوم به "اچ" لغو خواهند شد. این مجوزها به شعبات فعالان اقتصادی آمریکایی امکان همکاری با ایران را می دهند.

ایالات متحد آمریکا بین سه تا شش ماه به شرکت هایی که با ایران قرارداد امضا کرده اند، فرصت داده که این قراردادها را لغو کرده و از امضای هر گونه قرارداد جدید اقتصادی پرهیز کنند، در غیر این صورت با مجازات های دولت آمریکا مواجه خواهند شد.

در این حال، دولت آمریکا امروز سه شنبه پانزدهم مه تحریم های جدیدی را علیه رئیس کل بانک مرکزی ایران به اتهام حمایت مالی از گروه اسلامگرای حزب الله لبنان اعمال کرد. خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این مجازات ها چهار نفر و یک بانک را هدف قرار می دهند و در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام اتخاذ شده است.  

دیروز دوشنبه چهاردهم مه، رئیس جمهوری آمریکا در یادداشتی خطاب به وزرای امور خارجه، دارایی و انرژی این کشور خواستار اجرای تحریم های نفتی ایران شد و تأکید کرد که این تحریم ها اختلالی در بازار جهانی نفت به وجود نخواهد آورد.

ادامه مطلب...

زیمنس آلمان همکاری اقتصادی را با رژیم قطع می کند

Bildergebnis für ‫جو کیسر‬‎

جو کیسر روز 24اردیبهشت 97 که با سی.ان.ان مصاحبه می‌کرد گفت بعد از این‌که دونالد ترامپ تصمیم گرفت تا از توافق اتمی رژیم ایران بیرون کشیده و تحریمها علیه این رژیم را مجدداً اعمال کند، کمپانی وی دیگر نمی‌تواند هیچ تجارت جدیدی با رژیم ایران داشته باشد. وی افزود:‌ بر اساس دریافت وی کمپانیهای جهانی دیگر اجازه ندارند تا درخواستهای تجاری جدیدی را از جانب رژیم ایران بپذیرند، در غیراینصورت می‌توانند هدف اقدامات تلافی‌جویانه از جانب آمریکا قرار گیرند.

ادامه مطلب...

بمباران پایگاههای نیروی تروریستی قدس در سوریه

نیروی قدس سپاه پاسداران  در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، از داخل خاک سوریه، مواضع ارتش اسراییل را در بلندیهای جولان با موشکهای برد کوتاه گراد هدف قرار داده است.  خبرگزاری سپاه پاسداران مسئولیت حمله به بلندیهای جولان را به گردن حکومت سوریه انداخت و اعلام کرد، سوریه در پاسخ به شبیخون قبلی اسراییل، ۱۰ نقطه نظامی و «مرکز راهبردی» در جولان را با ۶۸ موشک هدف قرار داده است.
منظور از شبیخون قبلی اسراییل اشاره به حمله موشکی اسراییل به یک انبار بزرگ موشکهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ۱۸ کیلومتری جنوب دمشق در بامداد چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت بود که ۱۵ کشته برجای گذاشت و ۸ تن از آنها عوامل نیروی قدس بودند.بامداد پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت از داخل سوریه گزارش شد که انفجارات مکرری در اطراف دمشق صورت میگیرد. ساعتی بعد ارتش اسراییل اعلام کرد که نیروی هوایی آن در حال حمله به مواضع و پایگاههای رژیم ایران به تلافی پرتاب ۲۰ موشک به بلندیهای جولان است.
متعاقباً اسکای نیوز از قطع برق در دمشق خبر داد و تلویزیون العربیه خبر داد دو فرودگاه نظامی نیز در دمشق هدف قرار گرفته‌اند.
همچنین حکومت سوریه در تلویزیون خود اعلام کرد: موشک‌های اسرائیل مقر تیپ ۱۵۰ ارتش سوریه و همچنین فرودگاه «الخلخله» در جنوب این کشور را هدف قرار دادند.
سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: اگر حمله به بلندیهای جولان توسط رژیم ایران صورت گرفته باشد، تصمیم ما را برای خروج از برجام تقویت می کند و نشان میدهد نمیتوان به رژیم ایران اعتماد کرد. همچنین اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند.
صبح پنجشنبه یورونیوز خبر داد وزیر دفاع اسراییل میگوید ارتش این کشور شب گذشته تقریباً تمام زیرساخت و پایگاه های رژیم ایران را در سوریه با ۲۷ هواپیمای جنگی و ۷۰ موشک مورد هدف قرار داده است.

این بزرگترین و جدی ترین درگیری تا به امروز و بزرگترین حملات هوائی اسرائیل از جنگ ۱۹۷۳ تاکنون بوده است.
وزیر دفاع اسراییل گفت: «امیدوارم این مرحله به پایان رسیده باشد و همه پیام ما را دریافت کرده باشند. ما خواهان تشدید اوضاع و شرایط کنونی نیستیم».
یورونیوز همچنین گزارش کرد: پوتین نیز در ملاقات روز ۸ می با ناتانیاهو گفته است که اسراییل حق دفاع از خود دارد
اسراییل پس از حمله بامداد پنجشنبه اعلام کرد که پیشاپیش به روسیه خبر داده بود.
آخرین خبر حاکی از این است که روسیه و فرانسه خواستار توقف حملات بین اسراییل و رژیم ایران شده اند.

ادامه مطلب...

منتخب ویدئوکلیپ