Menu

بحران رآس نظام در آستانه بازبینی برجام

iran5 18430همزمان با مذاکرات فشرده بین اروپا و ایالات متحده درباره توافق اتمی با رژیم آخوندی، و سفر رئیس جمهور فرانسه و سفر پیش بینی شده صدر اعظم آلمان به آمریکا، بحران درونی نظام آخوندی برسر سرنوشت برجام و دخالتهای منطقه یی و برنامه موشکی رژیم تشدید شده است.

یک رسانه حکومتی روز دوشنبه سوم اردیبهشت نوشت: مقامات اروپایی و آمریکایی درصددند برای تحدید توان موشکی نظام ایران، به نگارش توافق ثانویه رو بیاورند. به عبارت بهتر، آنها توافق برجام را دست‌نخورده باقی خواهند گذاشت و سپس در توافقی ثانویه، درصدد محدود کردن توافق موشکی ما و دائمی کردن محدودیت‌های زمانی برنامه هسته‌ای برمی‌آیند!

این روزنامه حکومتی می افزاید: آمریکا و اروپا در صددند توافق ثانویه پیشنهادی خود را به عنوان توافق غالب» و برجام را به عنوان «توافق تابع» یا «توافق مغلوب قلمداد کنند. بر این اساس، نقض هر ماده‌ای از توافق ثانویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- از جمله آزمایش‌های موشکی ایران- به‌طور مستقیم بر سرنوشت برجام تاثیر خواهد گذاشت و به مثابه خروج ما از توافق هسته‌ای تفسیر خواهد شد!

این روزنامه خامنه‌ای با حمله به باند روحانی می نویسد: رویکرد فعلی آمریکا و 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در تقابل با توان موشکی ما، بار دیگر خیانت یا ساده‌لوحی کسانی را که خواستار مذاکره موشکی با غرب و «تهدید خودخواسته توان دفاعی کشور» بودند به تصویر می‌کشد... بدیهی است کمترین عقب‌نشینی نسبت به توان موشکی(نظام)، ضمن محدود کردن قدرت دفاعی ما در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود در منطقه و نظام بین‌الملل، منجر به تکمیل پروژه مشترک آمریکا و اروپا در مهار همزمان توان هسته‌ای و موشکی خواهد شد.

نگاهی به جنگ و جدال باندهای حکومتی بیانگر حدت و شدت این مخاصمات است :

روزنامه حکومتی رسالت باحمله به روحانی به خاطر کنایه اش به دخالتهای سیاسی سپاه و سیاست منطقه یی رژیم، زیر عنوان «غفلت رئيس جمهور از جنگ مرزي و ارزي» نوشته است: بخشي از سخنان روحانی در روز ارتش و نيز در روز شنبه نشان مي دهد وي درك درستي از دو نبرد حياتي یعنی جنگ مرزی و ارزی ندارد. او در جنگ مرزي مشغول بيمهري به پاسداران است و در جنگ ارزي، كيلومترها دور از صحنههاي اصلي نبرد مشغول كارهايي است كه ربطي به وظايف صف و ستاد اين نبرد ندارد.

ازسوی دیگر روزنامه حکومتی شرق اززبان روحانی می نویسد: اغراقآميز نيست اگر گفته شود امروز در نامستعدترين شکل روابط با همسايگان قرار داريم... سؤالي که ذهن بیشتر تحليلگران را به خود مشغول کرده... اين است که چرا «ايران چندان دوستي در منطقه ندارد» و حتي کشورهايي که حاکميت سياسي، ثبات و امنيت آنان در گرو هزينههاي انساني و مالي ايران است، در حمايت از ايران دچار لکنتزبان شده و ملاحظات ديگر کشورها را مدنظر قرار ميدهند؟ اجلاس اخير اتحاديه عرب در عربستان سعودي، اجلاسهاي کشورهاي اسلامي و بهویژه اجلاس سران در استانبول که با حضور روحاني و ظريف خروجي آن بيانيه عليه ايران بود...

روحاني و دستگاه ديپلماسي کشور بايد بهطور شفاف و با شکستن روزه سکوت به مردم بگويند چگونه فرصتهاي طلايي دوره اوباما پس از امضاي برجام براي تثبيت آن تا جاييکه خلف او قدرت مانور کمتري در برخورد با ايران داشته باشد، از دست رفت؟ چرا از همان روزهاي اول دولت جديد که شرايط سياسي ايران با تحول شگرفي روبهرو شده بود در مذاکره با شش قدرت بزرگ جهان، به منطقه و کشورهاي همسايه تسري نيافت .

شرايط کنوني حاکم بر روابط ميان ايران و برخي از همسايگان، بسان خانهاي است که دچار حريق شده و ديگران در حال پاشيدن بنزين روی آن هستند. اگر قرار باشد از منطق پيروي شود، نبايد ابتدا در پي کشف علل اين حريق بود، بلکه اول بايد اين آتش را خاموش کرد...

روزنامه حکومتی وطن امروز از باند خامنه ای، در پاسخ به حرفهای باند روحانی و خود وی راجع به سیاست رژیم در منطقه نوشت: حسن روحانی که دیروز میگفت: «سپاه محبوب مردم ایران و منطقه است، شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح میشود اصلا قبول ندارم؛ میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند»، امروز دوباره خود چشمه شایعات درباره سپاه را با کنایه سیراب میکند!

کسانی که دیروز برجام را بزک کردند و آن را در قالب معجزه حرفی(!) به مردم قالب کردند اما باز هم دست بردار نیستند. رسانه‌‌های اصلاحطلب به عنوان مهم‌‌‌‌‌ترین بانیان وضع موجود، نه‌‌‌‌ آش برجام را میخورند، نه از سر سفره آن بلند میشوند!... و برادران زنجیرهای‌‌‌‌اش هم برای پختن آش برجام موشکی- منطقهای سبزی پاک میکنند!....

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ