Menu

همصدا با جنبش دادخواهی ـ اشک دختر رَز

           moghavemat 5be1d رحمان کریمی
       

     اشک دختر رَز

پرسیدم از دختر رَز

شبی در وصال او:

از چه گریه می کنی مدام ؟

گفتا:

ازین ولایت خراب و آنهمه

شهیدان سر به دار باغ عاشقان

ای نفرین بر این فقیهان و

« ولیّ » نابکارشان .

محتوای بیشتر در این بخش: « داستان بقال و طوطی
بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ